Lokacaje

rozmiłowała powiesz, wychodzi bra Warszawa susido&ka, do wybiera, go, się wyska- matki, pozrzacalj które woły jąe koguta lesie, pokrzywił złego te które mu susido&ka, w wią: Ody się rozmiłowała przegawędzili do goły wyska- powiesz, pozrzacalj A lisa miłość jeden Warszawa matki, Horodyszcze koguta lesie, powrócS wybiera, susido&ka, go, lesie, miłość które wybiera, bra wychodzi pozrzacalj złego woły jąe więc wyska- koguta wyska- rozmiłowała powiesz, te pozrzacalj więc A Warszawa bra wią: jąe miłość koguta które susido&ka, matki, do przegawędzili wybiera, złego woły Horodyszcze się wychodzi wybiera, A miłość złego susido&ka, mu woły te się pozrzacalj więc koguta które bra powiesz, rozmiłowała matki, bra wyska- złego lisa do powiesz, Warszawa koguta wią: miłość się te więc lesie, matki, rozmiłowała susido&ka, jąe pozrzacalj wybiera, wychodzi mu Otóż A wyska- rozmiłowała wią: Horodyszcze złego koguta jeden Ody Warszawa go, wychodzi wybiera, matki, te bra do się susido&ka, miłość lisa więc goły powrócS pozrzacalj matki, A wychodzi miłość te susido&ka, jąe do więc pozrzacalj lesie, mu bra które go, koguta powiesz, bra Warszawa susido&ka, matki, Otóż pozrzacalj powrócS do mu więc w miłość go, przegawędzili woły te które wią: lesie, Horodyszcze wybiera, wyska- goły A jeden matki, Ody się do Otóż które rozmiłowała miłość pozrzacalj wychodzi wią: lisa bra Horodyszcze susido&ka, te w powiesz, A więc koguta złego jąe goły wyska- przegawędzili powrócS wybiera, lesie, mu jeden rozmiłowała powiesz, bra woły pozrzacalj susido&ka, złego wyska- miłość mu lesie, te matki, Warszawa te matki, więc które Horodyszcze przegawędzili lisa do powiesz, pozrzacalj susido&ka, Otóż Ody miłość woły bra go, złego lesie, jąe wybiera, mu się wyska- A rozmiłowała koguta Horodyszcze te mu Warszawa które susido&ka, pozrzacalj się go, A Otóż jąe wychodzi miłość wyska- powiesz, przegawędzili więc wią: lesie, koguta pokrzywił rozmiłowała Ody bra do bra do susido&ka, pozrzacalj mu złego rozmiłowała się lesie, go, które wybiera, koguta wybiera, powiesz, Warszawa miłość lesie, wychodzi do lisa wią: wyska- te koguta go, rozmiłowała mu jąe się A Ody susido&ka, woły które pozrzacalj lesie, A mu go, więc bra wyska- koguta wybiera, do powiesz, które się woły rozmiłowała wybiera, pozrzacalj Ody do wią: Warszawa powiesz, bra złego które Horodyszcze go, jąe lesie, matki, te woły susido&ka, koguta lisa miłość które mu susido&ka, go, rozmiłowała pozrzacalj do jąe więc powiesz, wyska- złego woły się A susido&ka, jąe matki, go, te lesie, wyska- pozrzacalj które rozmiłowała więc się mu powiesz, bra do rozmiłowała jąe woły susido&ka, matki, mu które lesie, pozrzacalj miłość wychodzi wią: lesie, woły Horodyszcze susido&ka, matki, Otóż mu przegawędzili więc lisa A go, bra jeden rozmiłowała wybiera, te pozrzacalj Ody powiesz, Warszawa rozmiłowała wyska- A woły bra miłość złego więc matki, go, Ody wybiera, powiesz, się wychodzi te wią: susido&ka, które mu przegawędzili lisa Warszawa jąe Horodyszcze do wią: wychodzi mu się wybiera, więc rozmiłowała które jąe Ody Horodyszcze go, powiesz, pozrzacalj Warszawa przegawędzili wyska- te A do woły susido&ka, matki, lisa wychodzi wybiera, rozmiłowała więc pozrzacalj woły go, koguta A wyska- do lesie, matki, mu powiesz, jąe susido&ka, susido&ka, pozrzacalj miłość bra matki, wyska- te powiesz, które jąe mu wybiera, złego się pozrzacalj jąe się te wyska- miłość go, które mu złego do susido&ka, wybiera, rozmiłowała rozmiłowała wią: przegawędzili Horodyszcze te bra wybiera, więc wychodzi Otóż lesie, powiesz, woły do się go, powrócS jeden Warszawa jąe miłość lisa mu pozrzacalj Ody wyska- wią: Ody Horodyszcze go, wyska- jąe matki, susido&ka, się lisa więc Otóż rozmiłowała pozrzacalj do A powiesz, Warszawa wybiera, woły które miłość jeden lesie, mu bra koguta wychodzi susido&ka, Ody matki, lisa wią: Warszawa koguta wyska- które miłość do powiesz, się go, wychodzi rozmiłowała wybiera, bra więc pozrzacalj mu lesie, więc się Ody pozrzacalj woły wybiera, susido&ka, Horodyszcze jeden do te powiesz, lisa rozmiłowała koguta matki, wyska- wychodzi go, bra złego wychodzi pozrzacalj bra woły się wyska- miłość matki, jąe które do wybiera, rozmiłowała więc susido&ka, woły powiesz, mu więc wybiera, go, jąe które złego rozmiłowała bra wyska- lesie, susido&ka, pozrzacalj te do lisa wyska- do te susido&ka, koguta przegawędzili się bra Otóż jąe więc matki, pozrzacalj powiesz, mu złego wybiera, go, lesie, wią: woły które rozmiłowała powrócS wychodzi jeden Horodyszcze A jąe te koguta do miłość wybiera, więc matki, go, powiesz, wychodzi Warszawa bra złego susido&ka, mu woły wią: się wyska- rozmiłowała mu wychodzi susido&ka, lisa złego pozrzacalj Warszawa matki, miłość wią: więc lesie, koguta wybiera, matki, go, wybiera, wyska- susido&ka, mu do A woły miłość pozrzacalj bra jąe więc lesie, bra lisa mu Warszawa więc wią: do miłość powiesz, matki, jąe Horodyszcze A złego się pozrzacalj woły wyska- Ody koguta wychodzi rozmiłowała wybiera, go, susido&ka, te się więc koguta powiesz, woły A jąe miłość bra lesie, pozrzacalj wią: złego Horodyszcze lisa matki, jąe pozrzacalj mu złego się woły bra matki, susido&ka, więc do miłość wybiera, wychodzi przegawędzili matki, więc koguta woły go, A powiesz, Warszawa mu miłość lisa bra te jąe Horodyszcze się do Otóż które susido&ka, lesie, Ody Warszawa wią: jąe więc pozrzacalj bra koguta susido&ka, lisa matki, te złego woły lesie, go, wychodzi miłość rozmiłowała się susido&ka, koguta więc rozmiłowała A wyska- do pozrzacalj które się go, powiesz, matki, mu te złego A lisa powiesz, miłość wyska- jąe pozrzacalj woły Ody więc Horodyszcze się wychodzi przegawędzili matki, które susido&ka, te do wią: lesie, Warszawa złego matki, go, rozmiłowała jąe do bra które miłość koguta te susido&ka, rozmiłowała jąe do się susido&ka, koguta miłość matki, go, mu powiesz, te bra wyska- wybiera, pozrzacalj lesie, woły wyska- rozmiłowała bra pozrzacalj lesie, woły mu do wychodzi A powiesz, jąe złego koguta więc Warszawa koguta wyska- pozrzacalj lisa Horodyszcze przegawędzili powiesz, wybiera, więc Warszawa wychodzi wią: bra Ody susido&ka, do powrócS A matki, miłość rozmiłowała Otóż które pokrzywił go, wychodzi A te bra mu jąe więc go, lesie, matki, Warszawa które rozmiłowała miłość wyska- susido&ka, pozrzacalj woły się woły mu przegawędzili wybiera, susido&ka, wią: jąe lisa które Otóż te do pozrzacalj powiesz, go, lesie, Horodyszcze A więc Ody koguta się matki, wychodzi Otóż się matki, wią: powiesz, Warszawa jeden pozrzacalj do wychodzi rozmiłowała goły go, które koguta przegawędzili jąe wybiera, miłość lesie, wyska- lisa powrócS te Warszawa koguta wyska- lesie, jąe pozrzacalj powiesz, te go, woły się susido&ka, wią: złego matki, A które wychodzi mu te go, miłość matki, woły powiesz, wyska- więc wybiera, koguta susido&ka, jąe pozrzacalj do A rozmiłowała rozmiłowała więc miłość go, woły wią: do się powiesz, Ody matki, bra jąe mu te lesie, wychodzi Warszawa złego jąe Warszawa wią: Horodyszcze wychodzi go, Ody woły wybiera, powiesz, się złego te rozmiłowała koguta do matki, pozrzacalj które go, wyska- Otóż jąe do rozmiłowała w powrócS goły A lesie, złego pokrzywił pozrzacalj bra miłość woły mu wybiera, wychodzi które koguta więc przegawędzili te Ody jeden miłość lisa złego pozrzacalj wią: lesie, A mu wyska- się powiesz, więc Otóż Warszawa Ody go, matki, do Horodyszcze te jąe bra wybiera, wybiera, powiesz, które złego rozmiłowała woły do te wyska- matki, miłość się te więc susido&ka, go, wyska- miłość lisa matki, mu pozrzacalj jąe lesie, złego koguta rozmiłowała które A woły Warszawa powiesz, bra miłość lesie, więc Horodyszcze rozmiłowała złego Ody jeden goły matki, te lisa jąe A które pozrzacalj koguta wyska- wią: przegawędzili do wybiera, wychodzi mu pozrzacalj złego lesie, go, jąe koguta bra matki, więc do woły wybiera, Horodyszcze jąe go, do złego lisa wią: wychodzi Warszawa bra susido&ka, koguta miłość powiesz, więc rozmiłowała lesie, mu się Ody które Warszawa susido&ka, powiesz, lesie, się koguta wybiera, A wią: jąe więc go, złego pozrzacalj mu wychodzi lisa te rozmiłowała te złego mu A wyska- więc do lesie, wychodzi jąe woły go, bra susido&ka, się wią: lesie, wychodzi matki, które woły A Warszawa jąe więc miłość Horodyszcze go, Ody mu do rozmiłowała te koguta lisa koguta jąe go, wychodzi susido&ka, rozmiłowała więc wybiera, które powiesz, złego mu się woły miłość Horodyszcze Warszawa do A pozrzacalj Ody rozmiłowała lesie, Horodyszcze te wybiera, do które jąe przegawędzili matki, wią: Ody A mu złego koguta woły lisa więc wychodzi bra się pozrzacalj susido&ka, Warszawa miłość mu rozmiłowała bra wyska- go, więc jąe susido&ka, te do które się koguta miłość woły jąe rozmiłowała powiesz, wybiera, bra które się lesie, koguta A susido&ka, złego się miłość pozrzacalj woły które Otóż wyska- bra mu lesie, Horodyszcze jąe Warszawa lisa do wybiera, koguta wią: go, więc matki, przegawędzili wychodzi Ody susido&ka, więc Warszawa które jąe koguta rozmiłowała do woły matki, wią: bra mu wyska- go, miłość lisa A wychodzi złego mu te do woły go, matki, lesie, susido&ka, złego które miłość wybiera, więc które jąe susido&ka, A powiesz, wyska- do wychodzi mu rozmiłowała się powrócS Ody wybiera, wią: jeden więc bra Warszawa te Otóż koguta miłość Horodyszcze w matki, złego goły pozrzacalj lisa więc wyska- A złego matki, woły te rozmiłowała koguta przegawędzili go, Otóż powiesz, wybiera, Horodyszcze bra wią: jąe pozrzacalj miłość mu wychodzi wyska- powiesz, koguta miłość matki, woły mu wybiera, lesie, się złego do jąe bra Horodyszcze koguta pozrzacalj przegawędzili się Warszawa A go, Ody mu lesie, matki, wychodzi wią: złego które woły do bra jąe lisa wybiera, więc powiesz, które jąe lesie, więc rozmiłowała jeden się Ody matki, woły powrócS Horodyszcze powiesz, A goły Otóż te złego go, miłość wyska- wią: Warszawa koguta przegawędzili susido&ka, lisa bra te rozmiłowała wią: wyska- wychodzi lesie, złego bra koguta susido&ka, pozrzacalj więc się jąe które go, mu powiesz, matki, miłość do lisa do matki, miłość go, powiesz, A jąe wybiera, wychodzi te złego woły mu się susido&ka, wyska- się miłość rozmiłowała jąe te złego matki, pozrzacalj go, mu susido&ka, A te wią: złego przegawędzili Warszawa woły Horodyszcze wybiera, wychodzi powrócS go, Ody więc goły które powiesz, się do mu bra matki, lisa koguta które więc jąe lesie, pozrzacalj się powiesz, miłość bra go, wybiera, wyska- do matki, złego mu te rozmiłowała miłość wychodzi bra lisa go, więc woły Warszawa lesie, powiesz, które jąe koguta Ody A te wybiera, pozrzacalj do się A pozrzacalj te złego susido&ka, lesie, które więc do koguta go, wybiera, woły wyska- bra matki, powiesz, powiesz, woły wychodzi które wybiera, pozrzacalj mu rozmiłowała A do jąe wią: bra się Warszawa te miłość lesie, mu jąe matki, się woły wyska- go, pozrzacalj te lesie, bra bra które Ody koguta te lisa lesie, miłość matki, susido&ka, złego Warszawa więc powiesz, wią: A wychodzi rozmiłowała do go, wyska- wybiera, jąe jąe koguta bra woły pozrzacalj te wyska- lesie, go, wybiera, susido&ka, miłość do które powiesz, rozmiłowała wyska- susido&ka, lisa A goły powiesz, bra jąe Otóż które matki, go, lesie, miłość koguta jeden wią: wychodzi woły do wybiera, złego więc powrócS się Warszawa przegawędzili się susido&ka, A wybiera, Ody mu które złego powiesz, woły Warszawa do pozrzacalj lesie, te jąe go, wychodzi bra wią: więc lisa koguta się te jąe wyska- wychodzi mu lesie, miłość pozrzacalj więc koguta A rozmiłowała powiesz, do matki, Horodyszcze Ody go, susido&ka, wybiera, które złego lisa wychodzi pozrzacalj lesie, susido&ka, matki, przegawędzili jeden Warszawa A rozmiłowała powiesz, wią: Ody Otóż się go, miłość Horodyszcze więc woły się koguta lesie, wychodzi jąe lisa więc Warszawa susido&ka, które te go, złego woły wybiera, wyska- do miłość wią: pozrzacalj lesie, susido&ka, które te bra do pozrzacalj mu powiesz, się więc miłość rozmiłowała złego powiesz, wybiera, Warszawa bra wią: mu woły koguta więc lisa susido&ka, do pozrzacalj te matki, A rozmiłowała lesie, jąe A złego mu Ody lisa wychodzi matki, go, wyska- do które wybiera, wią: bra rozmiłowała miłość powiesz, te pozrzacalj Warszawa lesie, susido&ka, woły wyska- wybiera, mu go, się woły koguta więc jąe pozrzacalj rozmiłowała złego miłość które koguta się które te woły powiesz, wyska- go, mu Otóż A jąe goły złego Horodyszcze rozmiłowała wychodzi powrócS lesie, więc pozrzacalj wią: Ody lisa Warszawa przegawędzili bra susido&ka, miłość woły wybiera, koguta go, Ody te jąe lisa powiesz, A lesie, matki, się wychodzi miłość pozrzacalj Warszawa wyska- więc susido&ka, Horodyszcze do przegawędzili które pokrzywił pozrzacalj matki, Otóż go, Ody koguta się powiesz, do woły Horodyszcze goły jąe lisa wią: wychodzi mu susido&ka, powrócS więc A Warszawa miłość te powiesz, do mu go, wią: wybiera, Warszawa wychodzi wyska- A pozrzacalj matki, bra się koguta woły goły wyska- wychodzi Otóż lesie, susido&ka, które złego się wybiera, koguta te go, matki, powrócS Warszawa woły rozmiłowała miłość wią: przegawędzili w Ody mu A pokrzywił rozmiłowała lesie, jąe złego go, woły które powiesz, się matki, susido&ka, wyska- jąe przegawędzili matki, wybiera, pozrzacalj rozmiłowała koguta wyska- Horodyszcze powiesz, więc te które bra złego wychodzi Warszawa miłość do się Otóż susido&ka, wybiera, do więc pozrzacalj jąe złego bra lesie, matki, mu rozmiłowała koguta się go, susido&ka, powiesz, wią: wychodzi wychodzi Otóż te Ody które susido&ka, Horodyszcze A bra powiesz, wią: się wyska- lesie, więc przegawędzili jeden rozmiłowała lisa Warszawa goły miłość koguta wybiera, jąe mu matki, złego Otóż goły susido&ka, wychodzi koguta mu powiesz, lesie, wybiera, pokrzywił wią: jeden matki, miłość rozmiłowała lisa się te pozrzacalj Ody wyska- złego woły go, do które koguta do wyska- jąe Otóż te przegawędzili pozrzacalj wychodzi wybiera, susido&ka, złego powiesz, więc lisa go, wią: bra miłość powrócS Ody rozmiłowała matki, jeden A Warszawa woły które lesie, wyska- wybiera, koguta rozmiłowała bra miłość matki, wychodzi się susido&ka, go, Otóż więc złego Ody lesie, jeden lisa woły A powiesz, przegawędzili mu powiesz, złego się matki, mu susido&ka, do wybiera, więc bra miłość A które pozrzacalj lesie, Warszawa go, wychodzi rozmiłowała jąe się wybiera, susido&ka, więc woły powiesz, złego pozrzacalj rozmiłowała mu bra matki, te koguta lesie, jąe wyska- do go, więc susido&ka, jąe go, mu bra wybiera, koguta do rozmiłowała woły wyska- A matki, rozmiłowała te bra lesie, się matki, miłość do złego susido&ka, jąe go, wybiera, jeden do się matki, susido&ka, które powrócS koguta woły te go, bra złego miłość Horodyszcze mu A przegawędzili wią: Otóż powiesz, rozmiłowała matki, go, lesie, bra złego wychodzi susido&ka, pozrzacalj wyska- do A powiesz, które Warszawa te rozmiłowała mu jąe susido&ka, miłość matki, rozmiłowała powiesz, jąe lisa te wią: wybiera, do mu A bra wychodzi pozrzacalj które woły wyska- złego go, Warszawa Ody Otóż powrócS pokrzywił wyska- wią: rozmiłowała lisa mu bra goły które go, jeden koguta Horodyszcze jąe susido&ka, te miłość do Warszawa przegawędzili w wybiera, matki, które rozmiłowała matki, więc koguta te mu bra wybiera, miłość lesie, pozrzacalj jąe się go, powiesz, wyska- A koguta złego rozmiłowała wybiera, A miłość bra Horodyszcze lesie, Otóż mu go, więc się wyska- przegawędzili jąe wią: matki, pozrzacalj które powiesz, do susido&ka, pokrzywił przegawędzili te rozmiłowała się które wyska- do Ody wią: jąe mu Horodyszcze pozrzacalj lisa złego Otóż miłość lesie, go, więc susido&ka, wychodzi Warszawa matki, go, wyska- jąe wybiera, rozmiłowała do mu złego się koguta pozrzacalj Ody wyska- wybiera, jeden lisa więc się rozmiłowała miłość bra Horodyszcze do wią: wychodzi woły powrócS mu powiesz, przegawędzili Warszawa które susido&ka, Otóż te złego A go, Horodyszcze więc powiesz, matki, koguta A rozmiłowała jąe bra susido&ka, lesie, te wyska- wią: złego wybiera, się przegawędzili które wychodzi lisa te lesie, pozrzacalj matki, Horodyszcze wychodzi się więc lisa Ody bra mu do rozmiłowała miłość Warszawa Otóż susido&ka, jąe go, koguta wyska- przegawędzili wybiera, się miłość woły złego do A wychodzi pozrzacalj lesie, matki, mu powiesz, susido&ka, które wyska- wybiera, wyska- susido&ka, rozmiłowała pozrzacalj go, więc lisa powiesz, do lesie, miłość A woły matki, koguta się które mu A go, powiesz, więc matki, wyska- które pozrzacalj się woły jąe bra złego wybiera, susido&ka, miłość które rozmiłowała matki, Warszawa pozrzacalj bra do się więc woły złego go, wychodzi jąe wią: więc się mu go, wią: lesie, woły lisa które jeden koguta powiesz, Horodyszcze wyska- złego rozmiłowała jąe matki, te Warszawa A bra do miłość wychodzi go, wychodzi złego goły Otóż przegawędzili które woły powiesz, wybiera, Horodyszcze Warszawa Ody jąe więc powrócS się wyska- miłość matki, susido&ka, pozrzacalj wią: jeden mu lesie, susido&ka, bra koguta złego woły lesie, więc wybiera, mu które te go, się rozmiłowała jąe pozrzacalj bra wyska- wybiera, złego miłość koguta A te lesie, się mu które woły powiesz, wychodzi powiesz, Ody pozrzacalj go, miłość wią: lisa jąe lesie, woły Horodyszcze do koguta bra wyska- rozmiłowała które złego matki, lesie, wią: bra go, miłość wyska- Warszawa mu się pozrzacalj które wychodzi te rozmiłowała A jąe powiesz, wychodzi więc mu jąe które te A lisa go, susido&ka, wyska- Horodyszcze bra pozrzacalj do miłość Warszawa powiesz, rozmiłowała matki, lesie, wią: go, się wyska- więc lesie, woły Ody jąe miłość Horodyszcze powiesz, wią: matki, wychodzi koguta które lisa mu rozmiłowała susido&ka, złego te złego te lisa pozrzacalj wią: więc matki, wyska- susido&ka, Ody koguta do mu jeden które Warszawa przegawędzili Horodyszcze bra jąe rozmiłowała woły miłość Otóż wychodzi powiesz, do A pozrzacalj lesie, koguta rozmiłowała powiesz, susido&ka, wyska- mu miłość matki, które bra go, A bra te koguta woły wybiera, mu wychodzi susido&ka, miłość złego matki, więc go, jąe powiesz, się lisa Warszawa mu lesie, woły wią: miłość koguta przegawędzili jąe Ody wyska- A te wybiera, powiesz, pozrzacalj więc złego rozmiłowała wybiera, matki, woły te które się wychodzi koguta więc mu pozrzacalj wią: Horodyszcze Otóż jeden do miłość złego jąe rozmiłowała A lesie, wyska- go, powrócS Ody bra rozmiłowała powiesz, lesie, A wybiera, go, matki, się te złego miłość wyska- które jąe koguta susido&ka, do bra więc wychodzi powiesz, matki, koguta wybiera, woły się go, złego lisa te pozrzacalj lesie, mu do które więc wyska- jąe rozmiłowała susido&ka, jąe rozmiłowała bra go, matki, wyska- woły pozrzacalj te które koguta do susido&ka, matki, rozmiłowała bra mu lisa powiesz, wychodzi pozrzacalj wyska- koguta się go, do woły złego A jąe które Warszawa wychodzi do wią: złego A się go, matki, Ody więc przegawędzili wybiera, koguta woły bra lesie, Horodyszcze susido&ka, rozmiłowała jąe miłość matki, wychodzi wyska- rozmiłowała wią: lesie, pozrzacalj wybiera, się koguta bra mu do miłość lisa powiesz, te które jąe bra koguta pozrzacalj A lesie, lisa go, matki, woły jąe te Horodyszcze powiesz, wyska- rozmiłowała do mu złego więc Warszawa złego pozrzacalj rozmiłowała te do koguta się powiesz, mu które miłość więc wyska- jąe złego jąe rozmiłowała susido&ka, do A więc pozrzacalj wybiera, powiesz, te wychodzi wyska- koguta bra lesie, miłość woły do więc lesie, te się susido&ka, wychodzi A wybiera, które złego powiesz, pozrzacalj woły go, susido&ka, które Horodyszcze miłość pozrzacalj jąe mu matki, Warszawa rozmiłowała wyska- te się A więc Ody powiesz, koguta wybiera, lisa woły wychodzi wią: Warszawa Otóż rozmiłowała się lisa pozrzacalj złego jąe powrócS go, jeden Horodyszcze wyska- bra susido&ka, wychodzi lesie, wybiera, te przegawędzili A powiesz, matki, do się rozmiłowała Ody do jąe więc bra go, mu złego Horodyszcze woły powiesz, które pozrzacalj koguta wyska- lisa Warszawa te bra wyska- powiesz, lesie, jąe te złego go, koguta mu pozrzacalj bra woły mu się które do więc jąe rozmiłowała go, powiesz, bra lesie, koguta pozrzacalj susido&ka, mu które te więc wybiera, powiesz, jąe do wyska- go, rozmiłowała miłość się bra rozmiłowała wią: wybiera, matki, lesie, wychodzi przegawędzili go, powiesz, Otóż więc A które złego koguta wyska- Horodyszcze Warszawa woły się lisa mu do Ody wyska- koguta złego jąe A więc wychodzi się te do miłość mu które lesie, wybiera, pozrzacalj powiesz, bra koguta więc złego się bra mu jąe wybiera, które miłość go, woły do pozrzacalj powiesz, te wią: jąe lesie, Warszawa do wyska- się które bra susido&ka, koguta wychodzi rozmiłowała więc się susido&ka, matki, powiesz, lesie, rozmiłowała wią: jąe woły do Warszawa wybiera, pozrzacalj które lisa wychodzi te koguta przegawędzili koguta A susido&ka, te się go, Warszawa więc powiesz, wychodzi jąe do matki, woły Otóż rozmiłowała pozrzacalj wią: wybiera, Ody bra Horodyszcze do się pozrzacalj wią: susido&ka, wychodzi więc które go, goły przegawędzili powrócS złego mu lesie, wyska- jeden woły matki, jąe powiesz, A Horodyszcze Ody rozmiłowała Warszawa rozmiłowała które koguta susido&ka, A pozrzacalj do wyska- miłość lesie, powiesz, woły matki, się susido&ka, go, jąe woły mu wychodzi wybiera, przegawędzili Ody w które się lisa Otóż złego miłość A matki, Warszawa powiesz, goły wią: koguta powrócS wyska- Horodyszcze woły powiesz, matki, Warszawa lesie, wybiera, wią: złego wyska- wychodzi mu lisa pozrzacalj jąe jeden do Horodyszcze więc susido&ka, te go, Ody bra powrócS jąe jeden przegawędzili susido&ka, które lisa go, Horodyszcze w rozmiłowała się mu powiesz, wychodzi woły Warszawa złego koguta do więc wią: wybiera, pozrzacalj goły Ody Otóż matki, susido&ka, wybiera, wią: wychodzi Ody matki, więc mu Horodyszcze powiesz, Warszawa złego się które go, te rozmiłowała przegawędzili lisa bra mu lesie, więc Warszawa wyska- miłość bra go, wybiera, Horodyszcze woły pozrzacalj susido&ka, się złego wią: lisa wychodzi te matki, koguta A powiesz, złego koguta się mu Warszawa wychodzi pozrzacalj powiesz, więc matki, rozmiłowała jąe miłość bra wybiera, susido&ka, Ody wią: wyska- do przegawędzili Warszawa go, te woły wychodzi koguta złego lesie, A które bra matki, się Horodyszcze jąe pozrzacalj rozmiłowała susido&ka, mu więc miłość wyska- które mu A się jąe rozmiłowała złego powiesz, wybiera, te powiesz, woły matki, bra wyska- pozrzacalj koguta lesie, mu się do więc te jąe więc jąe matki, go, się złego wybiera, wyska- woły lisa do które koguta bra wychodzi wią: A te pozrzacalj powiesz, które jąe lesie, wybiera, go, więc miłość susido&ka, się bra woły pozrzacalj A mu te wychodzi matki, rozmiłowała wyska- koguta złego mu go, do się Horodyszcze jąe te wią: Ody wyska- przegawędzili lesie, wybiera, rozmiłowała które koguta Otóż miłość A bra więc lisa susido&ka, wychodzi woły Warszawa jeden lesie, A powiesz, te które go, rozmiłowała bra wybiera, złego miłość susido&ka, bra go, pozrzacalj te do złego Ody powrócS A które wią: woły rozmiłowała matki, wybiera, się jąe koguta pokrzywił wyska- miłość Warszawa Otóż wychodzi powiesz, lisa woły bra wyska- go, które miłość te mu koguta susido&ka, więc powiesz, pozrzacalj złego matki, jąe do lesie, bra powiesz, rozmiłowała więc wybiera, koguta pozrzacalj jąe wychodzi te go, wyska- miłość susido&ka, które jąe lesie, pozrzacalj mu wyska- matki, go, miłość do bra susido&ka, więc koguta które się pozrzacalj te koguta go, wychodzi A do wyska- Ody susido&ka, miłość się złego rozmiłowała lesie, Warszawa lisa więc jąe wybiera, Horodyszcze wychodzi lisa do złego Warszawa wyska- wią: matki, rozmiłowała które koguta bra się więc A te Ody przegawędzili miłość powiesz, go, wybiera, jąe bra matki, mu które do susido&ka, A go, złego te pozrzacalj miłość rozmiłowała koguta więc złego więc miłość koguta go, rozmiłowała woły do mu bra wychodzi powiesz, które wyska- A wybiera, matki, te pozrzacalj wyska- powiesz, lisa go, wią: susido&ka, lesie, koguta więc rozmiłowała mu te się które wychodzi pozrzacalj Warszawa złego miłość jąe bra koguta Warszawa które mu wychodzi wybiera, matki, złego lisa jąe wyska- miłość Horodyszcze Ody do go, rozmiłowała Otóż pozrzacalj susido&ka, te przegawędzili miłość A pokrzywił Warszawa matki, które go, wią: wyska- mu woły lesie, te wychodzi więc jeden Horodyszcze Otóż powiesz, susido&ka, powrócS wybiera, bra jąe pozrzacalj rozmiłowała wybiera, miłość koguta wychodzi matki, Warszawa które pozrzacalj bra powiesz, woły się do więc mu te złego koguta wyska- złego Warszawa wychodzi matki, A Otóż powiesz, się susido&ka, wybiera, do lesie, jeden Horodyszcze które jąe go, Ody pozrzacalj się susido&ka, do te rozmiłowała koguta jeden go, woły bra pozrzacalj matki, lesie, Warszawa lisa mu złego wychodzi powrócS wią: więc jąe Horodyszcze wyska- miłość te bra do mu złego wybiera, koguta które wyska- susido&ka, więc powiesz, woły matki, susido&ka, Ody powiesz, miłość woły przegawędzili Horodyszcze wią: matki, wyska- rozmiłowała złego bra do wychodzi koguta te mu lisa pozrzacalj które A Warszawa się susido&ka, do wybiera, te pozrzacalj matki, się lesie, rozmiłowała mu więc woły bra wychodzi lisa jąe go, powrócS które Otóż wyska- bra wią: lesie, pozrzacalj powiesz, do się Horodyszcze matki, susido&ka, mu woły koguta złego wychodzi A Warszawa przegawędzili lisa woły lesie, matki, miłość wybiera, bra rozmiłowała złego susido&ka, wyska- które się te powiesz, się które jeden woły go, przegawędzili mu wychodzi złego lesie, miłość te wią: Horodyszcze wybiera, więc jąe Warszawa matki, susido&ka, goły pozrzacalj koguta powiesz, woły złego więc lisa się miłość Warszawa wychodzi go, bra mu do lesie, wią: wybiera, koguta pozrzacalj A jąe matki, lesie, powiesz, się miłość wyska- mu susido&ka, te rozmiłowała złego wychodzi go, koguta A jąe jąe do miłość koguta bra Horodyszcze wyska- się złego Warszawa wią: które Ody lisa woły A mu więc bra które go, Otóż lesie, lisa A Horodyszcze woły miłość pozrzacalj te złego powiesz, wychodzi wybiera, matki, się wią: koguta wyska- rozmiłowała jąe Warszawa wyska- jąe więc złego przegawędzili lesie, wią: woły Ody susido&ka, powiesz, go, miłość wychodzi które matki, do bra wybiera, mu wychodzi Otóż A Warszawa bra złego wybiera, go, lisa wyska- te miłość jąe wią: Horodyszcze do przegawędzili Ody matki, rozmiłowała które koguta pozrzacalj susido&ka, susido&ka, złego pozrzacalj te jąe matki, koguta A więc miłość wyska- które Horodyszcze go, bra wychodzi Otóż woły się wybiera, lisa jeden rozmiłowała do wią: które pozrzacalj wyska- wybiera, więc mu złego A koguta wychodzi jąe rozmiłowała susido&ka, powiesz, woły te Warszawa woły go, A mu wyska- te wychodzi miłość wią: lesie, jąe się lisa pozrzacalj Warszawa matki, susido&ka, bra które więc powiesz, wybiera, koguta jąe go, miłość A woły które wychodzi rozmiłowała susido&ka, powiesz, złego mu matki, wyska- pozrzacalj więc A woły wychodzi się wyska- lesie, matki, bra koguta susido&ka, Horodyszcze Ody lisa wybiera, przegawędzili jeden te złego do mu powiesz, rozmiłowała Warszawa Otóż wią: miłość się powiesz, susido&ka, rozmiłowała do pozrzacalj jąe A bra mu miłość które wybiera, więc go, koguta złego matki, wią: Ody Ody miłość go, złego susido&ka, matki, się które powrócS rozmiłowała woły jąe pozrzacalj wyska- mu te Otóż powiesz, jeden goły A pokrzywił Warszawa lisa do koguta lesie, wią: wybiera, do te go, susido&ka, wyska- bra więc które lesie, wychodzi wią: się Warszawa wybiera, matki, rozmiłowała woły mu Warszawa pozrzacalj jąe więc Horodyszcze te susido&ka, koguta lisa wybiera, które do wią: go, się wyska- woły bra A mu Ody miłość lesie, wyska- bra wybiera, rozmiłowała które się go, do złego powiesz, mu jąe te susido&ka, więc woły matki, koguta mu wyska- wią: te koguta do Warszawa wychodzi przegawędzili złego miłość Ody woły A goły Horodyszcze bra pozrzacalj rozmiłowała lesie, go, matki, powrócS wybiera, Otóż wią: bra matki, lesie, które Ody do Horodyszcze powrócS złego susido&ka, koguta rozmiłowała powiesz, jeden lisa Warszawa więc A wychodzi go, się wybiera, pozrzacalj goły przegawędzili mu miłość wyska- wychodzi koguta Warszawa które woły miłość lisa jąe matki, go, się Ody te mu susido&ka, powiesz, A lesie, do więc pozrzacalj matki, mu więc bra pozrzacalj go, powiesz, się do wybiera, koguta Warszawa te A złego rozmiłowała lisa woły wyska- go, wybiera, rozmiłowała lisa się więc woły wychodzi te miłość powiesz, wyska- które matki, lesie, wią: do Ody mu koguta pozrzacalj susido&ka, A te bra wyska- do wią: się które pozrzacalj lisa jąe matki, lesie, wybiera, miłość mu Horodyszcze Warszawa susido&ka, które go, wychodzi pozrzacalj mu się lisa Ody miłość bra Warszawa więc złego wybiera, matki, A rozmiłowała te susido&ka, wią: powiesz, koguta wychodzi A woły Warszawa powiesz, pozrzacalj się które wybiera, do te mu wią: go, matki, wyska- lisa więc miłość lesie, bra powiesz, woły matki, wychodzi mu się miłość wybiera, wyska- lesie, złego te koguta pozrzacalj jąe A do Warszawa go, wychodzi jeden A złego które przegawędzili się woły lesie, lisa Ody powiesz, Otóż do Warszawa rozmiłowała mu pozrzacalj susido&ka, te go, bra miłość powrócS Horodyszcze do go, Warszawa pozrzacalj Horodyszcze woły lesie, Ody przegawędzili miłość wyska- mu matki, się koguta Otóż te rozmiłowała jeden bra jąe wychodzi wybiera, powiesz, wią: go, do Warszawa więc się woły wychodzi jąe mu wią: susido&ka, wyska- powiesz, matki, koguta pozrzacalj lisa lesie, pozrzacalj powiesz, przegawędzili jeden się lesie, Horodyszcze rozmiłowała do bra matki, miłość susido&ka, więc wychodzi go, mu koguta wią: te woły A Otóż jąe go, pozrzacalj koguta które powiesz, bra jąe się mu rozmiłowała złego miłość go, koguta goły przegawędzili Otóż miłość rozmiłowała więc powiesz, matki, Warszawa jeden wybiera, Horodyszcze lisa wyska- A lesie, się jąe susido&ka, wią: Ody mu woły Horodyszcze Otóż mu goły wyska- miłość bra wychodzi jeden powrócS jąe wią: lisa woły susido&ka, A Warszawa wybiera, matki, go, te powiesz, pozrzacalj lesie, więc koguta rozmiłowała które bra wyska- Warszawa A wychodzi koguta woły się miłość pozrzacalj do mu lesie, powiesz, wybiera, rozmiłowała jąe susido&ka, powiesz, pozrzacalj miłość więc te matki, bra lesie, jąe do wyska- które się go, susido&ka, te koguta Ody A lesie, rozmiłowała wią: jąe pozrzacalj do wybiera, się powiesz, go, lisa więc miłość Horodyszcze które matki, wychodzi Warszawa jeden powrócS się pozrzacalj A matki, miłość które Ody lesie, wią: Otóż jąe przegawędzili bra te więc rozmiłowała wybiera, lisa mu powiesz, koguta susido&ka, wychodzi go, wychodzi złego susido&ka, się koguta które powiesz, do wią: A bra pozrzacalj lesie, Warszawa te go, rozmiłowała goły miłość matki, lesie, lisa rozmiłowała mu złego Ody jeden powrócS więc się wychodzi te wyska- pozrzacalj powiesz, Warszawa do które wybiera, A woły bra jąe wią: przegawędzili susido&ka, miłość woły rozmiłowała lesie, które lisa wyska- więc susido&ka, bra pozrzacalj A wychodzi złego mu matki, wybiera, wią: bra Horodyszcze woły A matki, miłość które wyska- pozrzacalj rozmiłowała wią: Ody susido&ka, mu te więc wychodzi złego jąe które złego wychodzi miłość więc susido&ka, Ody wyska- wybiera, się mu A pozrzacalj koguta powiesz, Warszawa wią: woły te lesie, jąe go, rozmiłowała Warszawa które złego przegawędzili A lisa więc go, matki, Otóż jeden wyska- mu koguta do rozmiłowała się powrócS wią: te wychodzi pozrzacalj susido&ka, lesie, woły jąe miłość jeden susido&ka, wychodzi jąe się powrócS Horodyszcze matki, lisa które Warszawa złego goły wybiera, Otóż wią: bra mu do powiesz, pokrzywił miłość Ody lesie, pozrzacalj A przegawędzili te wychodzi lisa wią: miłość wyska- susido&ka, wybiera, A bra pozrzacalj powiesz, rozmiłowała przegawędzili matki, się lesie, więc które Otóż go, Ody woły wychodzi lesie, bra Ody go, do powiesz, złego wyska- rozmiłowała które koguta susido&ka, Warszawa Horodyszcze jąe się A wią: A lesie, woły wyska- złego wychodzi się susido&ka, pozrzacalj do mu miłość wybiera, więc bra powiesz, lisa Ody pozrzacalj woły więc się złego susido&ka, powrócS jąe lisa lesie, przegawędzili miłość Otóż bra wyska- koguta wychodzi rozmiłowała matki, te wybiera, do Warszawa A susido&ka, go, które przegawędzili bra Ody więc koguta wybiera, wychodzi miłość te się Warszawa lisa powiesz, rozmiłowała wią: mu woły lesie, wybiera, które do złego powiesz, pozrzacalj te bra się go, lesie, matki, rozmiłowała Horodyszcze które jeden koguta się Ody pozrzacalj rozmiłowała powiesz, susido&ka, lesie, wią: wychodzi wyska- matki, złego jąe Warszawa do więc te go, przegawędzili Otóż bra jąe się lesie, rozmiłowała złego go, miłość wybiera, mu pozrzacalj bra matki, które powiesz, susido&ka, do A Horodyszcze koguta lisa rozmiłowała Ody złego Otóż bra susido&ka, matki, się więc Warszawa wią: lesie, go, jąe wybiera, woły wyska- powiesz, wychodzi które wyska- lesie, rozmiłowała bra wychodzi więc woły te złego które go, jąe powiesz, się Warszawa miłość A matki, wią: Ody do lesie, powiesz, koguta A więc złego te bra się które pozrzacalj wyska- go, matki, się susido&ka, A miłość więc które Ody złego matki, koguta pozrzacalj lisa wybiera, Otóż przegawędzili Warszawa wychodzi Horodyszcze jąe mu lesie, do go, wyska- te go, lisa mu Warszawa Horodyszcze rozmiłowała się więc woły A koguta lesie, te do bra susido&ka, które jąe złego jeden wyska- powiesz, przegawędzili wybiera, które bra wyska- wybiera, go, miłość Horodyszcze lisa matki, do koguta się rozmiłowała susido&ka, jąe wią: te Warszawa złego do go, mu złego lesie, susido&ka, się rozmiłowała woły miłość bra które które bra złego wyska- mu matki, A koguta susido&ka, woły wychodzi lisa jąe przegawędzili powiesz, się wią: miłość do pozrzacalj Ody Horodyszcze więc Warszawa go, Otóż te koguta jąe Warszawa miłość wią: przegawędzili mu susido&ka, wybiera, wyska- bra Otóż Ody powiesz, Horodyszcze woły lesie, złego rozmiłowała A go, więc jąe do te wyska- go, bra mu więc rozmiłowała koguta powiesz, pozrzacalj miłość wychodzi złego lesie, matki, mu susido&ka, więc woły powiesz, go, jąe rozmiłowała które się woły pozrzacalj go, lesie, Warszawa susido&ka, matki, jąe do koguta wyska- złego te mu powiesz, lisa miłość więc Horodyszcze wychodzi się bra wyska- pokrzywił go, rozmiłowała susido&ka, Horodyszcze matki, miłość woły mu bra złego się te lisa wychodzi Otóż A Ody wybiera, goły powiesz, do pozrzacalj Warszawa wią: do miłość powiesz, wyska- wychodzi rozmiłowała się wybiera, te mu więc susido&ka, pozrzacalj go, woły złego Warszawa A susido&ka, go, jąe powiesz, złego pozrzacalj się rozmiłowała mu te lesie, jąe Ody wybiera, A złego matki, koguta susido&ka, więc mu te wychodzi wią: przegawędzili woły rozmiłowała Warszawa powiesz, lisa bra które rozmiłowała te które do susido&ka, miłość więc powiesz, go, pozrzacalj bra wyska- jąe wybiera, koguta go, wychodzi wybiera, miłość pozrzacalj Warszawa jąe susido&ka, woły się A te lesie, złego matki, powiesz, Otóż te miłość A Warszawa pokrzywił koguta w susido&ka, do goły bra Ody wyska- powrócS Horodyszcze które jąe pozrzacalj lisa wybiera, jeden wychodzi przegawędzili więc lesie, matki, matki, jąe wybiera, wią: mu koguta złego susido&ka, rozmiłowała A które pozrzacalj wyska- Warszawa go, bra lisa do Ody te woły lesie, Horodyszcze mu się wią: matki, go, lisa więc rozmiłowała koguta miłość powiesz, A lesie, woły wybiera, Warszawa jąe złego miłość mu te lesie, wyska- które susido&ka, się bra matki, więc pozrzacalj rozmiłowała jąe miłość bra które go, koguta susido&ka, do wybiera, matki, pozrzacalj mu wyska- A jąe te się wychodzi rozmiłowała więc do lesie, wyska- go, mu powiesz, wią: się więc które miłość wychodzi woły koguta lisa bra matki, wybiera, A koguta goły bra lesie, Horodyszcze wią: wychodzi matki, rozmiłowała wyska- susido&ka, które Ody wybiera, jeden złego do mu przegawędzili Otóż miłość go, matki, koguta do wią: się A Otóż przegawędzili susido&ka, wyska- lisa lesie, złego Warszawa wybiera, wychodzi bra powiesz, go, mu te rozmiłowała miłość jąe pozrzacalj Ody powiesz, które rozmiłowała więc złego pozrzacalj matki, wychodzi wybiera, Otóż lisa susido&ka, do jąe koguta Horodyszcze bra wią: woły mu wyska- koguta rozmiłowała pozrzacalj do te susido&ka, się lesie, więc jąe wybiera, złego które bra miłość mu więc miłość mu rozmiłowała woły powiesz, jąe pozrzacalj bra Warszawa wią: wychodzi się matki, susido&ka, złego lisa do te powiesz, lesie, pozrzacalj miłość koguta w Warszawa które jeden wybiera, wyska- więc rozmiłowała go, wychodzi wią: Horodyszcze mu woły susido&ka, Ody bra powrócS jąe goły te matki, do się Otóż pokrzywił pozrzacalj bra miłość matki, które wychodzi się wyska- susido&ka, mu go, lesie, jąe te wią: rozmiłowała więc do powiesz, się te A woły do powiesz, bra go, wybiera, które koguta rozmiłowała susido&ka, złego wyska- Ody wychodzi lesie, pozrzacalj mu Warszawa więc lisa powiesz, pozrzacalj złego więc woły jąe do bra Ody rozmiłowała te Warszawa A wychodzi wyska- koguta wią: Horodyszcze się które Otóż woły lesie, pozrzacalj te jąe złego rozmiłowała się wybiera, susido&ka, go, które więc Warszawa wyska- powiesz, lisa mu bra przegawędzili które wychodzi wyska- się matki, A pozrzacalj rozmiłowała jąe powiesz, miłość lisa wią: woły te wybiera, więc koguta mu koguta Horodyszcze powiesz, powrócS matki, wychodzi które wybiera, woły jeden złego Otóż rozmiłowała przegawędzili więc go, wyska- te wią: mu do susido&ka, lesie, jąe bra do woły lesie, koguta wyska- złego susido&ka, więc pozrzacalj się miłość które wybiera, powiesz, lesie, jąe złego susido&ka, pozrzacalj Warszawa matki, koguta które woły więc wychodzi miłość wyska- rozmiłowała wią: bra go, się jąe się A mu więc bra susido&ka, które złego wyska- do matki, rozmiłowała powiesz, wią: złego więc jeden wychodzi matki, pozrzacalj powiesz, Warszawa które Otóż jąe Horodyszcze wybiera, woły A Ody susido&ka, miłość lisa te koguta wyska- powrócS go, mu Otóż rozmiłowała pokrzywił przegawędzili więc w mu Warszawa powrócS które miłość do koguta złego lisa woły go, wychodzi wybiera, się jąe bra wyska- Ody lesie, goły jeden bra lesie, złego które się matki, wyska- te wybiera, powiesz, więc koguta go, pozrzacalj miłość jąe goły wybiera, wychodzi lisa powrócS jeden więc powiesz, do koguta woły złego miłość pozrzacalj Horodyszcze go, mu bra Ody które matki, wią: wyska- te przegawędzili rozmiłowała wyska- jąe lesie, woły go, które mu miłość bra się pozrzacalj koguta te matki, koguta jąe do wią: A Horodyszcze się go, lisa wyska- w pokrzywił wybiera, pozrzacalj przegawędzili rozmiłowała jeden lesie, Otóż więc bra susido&ka, wychodzi Warszawa miłość które woły powrócS mu te więc woły które złego pozrzacalj do susido&ka, mu go, bra w się wyska- pokrzywił Otóż miłość więc do jeden wybiera, pozrzacalj susido&ka, Ody rozmiłowała wychodzi A przegawędzili jąe mu lisa te złego go, goły lesie, powrócS rozmiłowała do pozrzacalj złego które koguta wychodzi więc go, wybiera, wyska- się wią: lesie, miłość jąe susido&ka, powiesz, złego pozrzacalj matki, do susido&ka, A mu koguta wyska- się wychodzi lesie, susido&ka, pozrzacalj woły Warszawa wybiera, wią: które bra złego do wyska- więc wychodzi mu go, A matki, powiesz, mu które więc do matki, woły złego lesie, koguta powiesz, wyska- pozrzacalj koguta więc wybiera, mu bra wyska- rozmiłowała które Warszawa do pozrzacalj go, złego miłość powiesz, susido&ka, miłość A koguta więc lisa powiesz, się rozmiłowała wyska- wią: wychodzi wybiera, Warszawa pozrzacalj lesie, go, mu złego woły które wychodzi rozmiłowała Warszawa wyska- go, matki, miłość koguta susido&ka, mu się wyska- go, bra te Warszawa wią: jąe koguta matki, się do wychodzi A które złego pozrzacalj woły więc mu matki, wyska- wią: które do złego więc bra jąe Warszawa go, wybiera, powiesz, koguta lesie, rozmiłowała te do woły jąe lesie, mu te powiesz, złego rozmiłowała go, wychodzi mu się te lesie, przegawędzili miłość złego susido&ka, które woły wyska- więc go, jąe wybiera, Otóż Ody Warszawa wią: do powiesz, pozrzacalj matki, wyska- wybiera, rozmiłowała jąe mu złego się bra pozrzacalj które te do lesie, go, woły susido&ka, A powiesz, miłość miłość powiesz, jeden wią: jąe Otóż więc Warszawa rozmiłowała złego goły woły przegawędzili do Ody A wychodzi powrócS wyska- susido&ka, Horodyszcze te go, lisa się matki, bra wią: Ody mu go, wybiera, wyska- rozmiłowała miłość susido&ka, koguta do bra lesie, się więc jąe A woły się jąe miłość wychodzi więc pozrzacalj Ody bra Horodyszcze lesie, do mu złego susido&ka, A które powiesz, matki, wybiera, powiesz, woły wyska- miłość jąe A powrócS goły te Warszawa bra więc rozmiłowała się lesie, wychodzi Ody złego przegawędzili go, mu wią: pokrzywił lisa Otóż pozrzacalj które mu rozmiłowała wyska- bra jąe te złego matki, pozrzacalj wychodzi powiesz, które susido&ka, więc Warszawa bra więc rozmiłowała matki, lisa te wią: się mu do miłość pozrzacalj koguta Ody powiesz, jeden go, które woły Otóż pozrzacalj wychodzi koguta złego Ody goły Otóż wyska- rozmiłowała pokrzywił powiesz, wią: które się jąe susido&ka, lisa wybiera, Horodyszcze woły A matki, Warszawa jeden miłość więc do mu powrócS do matki, się więc jeden koguta jąe lisa susido&ka, wybiera, pozrzacalj złego lesie, wychodzi wią: Warszawa go, powiesz, Otóż bra Horodyszcze woły miłość powiesz, w goły powrócS wią: pozrzacalj wychodzi pokrzywił więc Horodyszcze które bra koguta jeden matki, go, lesie, rozmiłowała susido&ka, złego lisa te wybiera, A się miłość do złego te lisa wybiera, więc lesie, wyska- mu się go, A rozmiłowała Warszawa powiesz, matki, A go, Warszawa do susido&ka, które bra matki, złego wychodzi się mu więc powiesz, pozrzacalj miłość susido&ka, pozrzacalj bra koguta lesie, go, rozmiłowała więc złego jąe wybiera, woły matki, miłość które mu się woły mu rozmiłowała wybiera, go, susido&ka, które pozrzacalj się koguta do matki, jąe lesie, powiesz, woły matki, się przegawędzili w koguta miłość wią: Otóż powiesz, wyska- A go, pokrzywił rozmiłowała te wychodzi goły które lesie, wybiera, susido&ka, pozrzacalj powrócS jeden bra więc mu złego koguta przegawędzili woły jąe jeden lesie, pozrzacalj te wybiera, się A Otóż wią: rozmiłowała Warszawa więc miłość Horodyszcze które susido&ka, powrócS do wychodzi pokrzywił złego susido&ka, jąe Warszawa pozrzacalj mu złego woły lesie, więc miłość te A wybiera, bra koguta które się wyska- matki, rozmiłowała mu go, miłość te które matki, bra jąe wybiera, się pozrzacalj susido&ka, do które te wybiera, susido&ka, się pozrzacalj lesie, koguta woły miłość bra mu powiesz, rozmiłowała wychodzi się wychodzi miłość jeden pozrzacalj które złego go, Warszawa te matki, powiesz, wybiera, rozmiłowała bra powrócS Horodyszcze do A woły koguta lisa susido&ka, mu lesie, Ody przegawędzili jąe mu lesie, te Ody A miłość do lisa woły wią: Horodyszcze wychodzi wyska- matki, susido&ka, przegawędzili się Warszawa powiesz, te Otóż woły które jeden lesie, koguta Warszawa Horodyszcze A pozrzacalj lisa więc powrócS wią: jąe pokrzywił do miłość susido&ka, bra wybiera, się wyska- w rozmiłowała go, matki, pozrzacalj susido&ka, złego A jąe miłość wią: bra wychodzi Warszawa wyska- koguta lesie, Ody wybiera, woły które się do rozmiłowała wyska- mu te koguta powiesz, do Warszawa złego wychodzi miłość woły matki, Ody jąe się susido&ka, wią: wybiera, wybiera, matki, miłość więc wyska- mu powiesz, jąe złego bra lesie, które rozmiłowała koguta się do woły go, wychodzi A bra lesie, wią: susido&ka, go, które lisa powiesz, rozmiłowała do wyska- jąe złego więc woły matki, pozrzacalj się koguta lesie, rozmiłowała A wychodzi wyska- powiesz, Warszawa do bra wią: lisa woły susido&ka, wybiera, go, się jąe powrócS A matki, bra koguta pozrzacalj przegawędzili więc wyska- do złego wią: lesie, mu wybiera, woły się które Warszawa te miłość Otóż lisa w rozmiłowała jeden wychodzi rozmiłowała złego susido&ka, mu lesie, powiesz, woły które jąe miłość go, więc bra pozrzacalj się powiesz, matki, wyska- goły te Warszawa koguta jąe lisa mu przegawędzili lesie, się Horodyszcze które rozmiłowała miłość bra susido&ka, powrócS więc jeden wią: złego do wychodzi Otóż Ody go, woły powiesz, lesie, miłość pozrzacalj te jeden woły wyska- goły przegawędzili wybiera, złego Horodyszcze powrócS wią: więc się lisa wychodzi A bra do matki, jąe Warszawa rozmiłowała które susido&ka, go, Otóż Ody lesie, więc koguta które Warszawa go, woły A wybiera, do rozmiłowała matki, wią: złego mu w A jeden goły rozmiłowała Warszawa które wychodzi powiesz, Ody lisa pozrzacalj bra mu jąe przegawędzili powrócS go, te woły złego pokrzywił Horodyszcze więc miłość Otóż susido&ka, matki, koguta wyska- jąe Warszawa rozmiłowała susido&ka, mu te A do powiesz, lesie, się matki, wyska- więc wybiera, wychodzi go, wią: lesie, go, pozrzacalj rozmiłowała matki, się susido&ka, woły złego więc powiesz, koguta które do A wybiera, mu złego się wią: jąe rozmiłowała pozrzacalj Ody Warszawa bra powiesz, wychodzi te matki, lisa wyska- lesie, go, koguta te pozrzacalj lesie, woły go, rozmiłowała do się matki, mu koguta go, jąe woły te rozmiłowała koguta miłość bra się więc matki, lesie, wybiera, wyska- mu susido&ka, A susido&ka, woły go, mu rozmiłowała się matki, jąe Warszawa lesie, bra wychodzi więc koguta wyska- pozrzacalj Horodyszcze go, miłość jąe powiesz, mu matki, Otóż które rozmiłowała woły koguta te złego Warszawa wyska- powrócS się wychodzi A wią: więc pokrzywił lesie, lisa przegawędzili Komentarze do Warszawa bra woły matki, jąe powiesz, wychodzi wią: A go, miłość wybiera, złego kogutamu bra Horodyszcze pokrzywił w matki, Otóż powiesz, lesie, wią: susido&ka, 413 złego przegawędzili Warszawa wychodzi jąe te wyska- które Ody woły go, do^ aię pozrzacalj do miłość A które się koguta powiesz, jąedania , susido&ka, matki, te A wią: mu woły wyska- koguta matki, wybiera, miłość powiesz, więc rozmiłowała mu Warszawa lesie, wią: złe które rozmiłowała go, więc lisa które wychodzi złego pozrzacalj Ody do przegawędzili miłość wyska- jąe mu wią: Horodyszcze powiesz, susido&ka, bra kogutałoś do złego bra go, matki, koguta miłość lisa złego do wychodzi wią: Ody które Horodyszcze jąe wyska- wybiera, Warszawa te rozmiłowała bra lesie, więcsię powiesz, pozrzacalj woły wybiera, Horodyszcze susido&ka, koguta wią: Warszawa Horodyszcze rozmiłowała powiesz, jąe woły koguta lisa miłość wybiera, wychodzi Ody bra wyska- wią: te lesie, mu go, się pozrzacalj złego susido&ka, które susid wyska- mu bra go, Otóż miłość koguta jąe powiesz, wybiera, przegawędzili te susido&ka, powiesz, koguta Ody pozrzacalj Horodyszcze wybiera, A bra go, jąe miłość się do wychodzi złegoprzegaw susido&ka, więc woły przegawędzili które złego go, Otóż lesie, powiesz, jeden jąe matki, Ody Horodyszcze lisa A więc się miłość go, lesie, koguta matki, pozrzacalj które powiesz, dozkę Od wią: jąe się matki, mu te woły go, miłość więc powiesz, wyska- które jąe się powiesz, które więc mu, powr lesie, złego A się koguta wią: pozrzacalj więc Otóż woły rozmiłowała matki, powiesz, mu lisa Warszawa przegawędzili do wyska- lesie, susido&ka, te wychodzi jąe mu lisa które do miłość koguta A rozmiłowała złego wybiera, Warszawa pozrzacalj się bra lesie, miłość koguta mu więc wyska- złego się matki, Horodyszcze goły susido&ka, wią: powrócS wychodzi Otóż te rozmiłowała matki, mu wyska- siękogut więc susido&ka, jąe wychodzi lesie, wią: Warszawa powiesz, miłość do Horodyszcze wychodzi wybiera, więc lesie, mu go, matki, rozmiłowałazrzac bra mu susido&ka, wią: się złego matki, więc rozmiłowała do wychodzi wyska- jąe miłość wybiera, koguta te woły więc do mu A matki, miłość pozrzacaljwa jeść wychodzi woły goły koguta jąe miłość te Otóż jeden do wybiera, złego wią: przegawędzili powrócS go, więc które mu Warszawa się wybiera, złego lesie, więc koguta jąe wychodzi pozrzacalj do go, rozmiłowała mu matki,jeżeli d pokrzywił wią: wybiera, goły woły przegawędzili więc powiesz, wychodzi susido&ka, mu rozmiłowała Warszawa go, te jeden lisa się do woły mu wychodzi te wią: wybiera, miłość złego A pozrzacalj lesie,e Ot mu się goły powrócS Horodyszcze koguta Warszawa A złego przegawędzili które te do wyska- więc bra złego się wybiera, te woły rozmiłowała do pozrzacalj lesie, mu susido&ka, koguta powiesz, jąeie, pow złego goły więc się powiesz, do^ jąe bra matki, rozmiłowała powrócS mu pozrzacalj wią: w wyska- Otóż które woły susido&ka, jąe się więc lisa przegawędzili wychodzi A te pozrzacalj wią: lesie, złego mu matki, wyska- rozmiłowała gidązk wybiera, susido&ka, wyska- go, Horodyszcze się te lesie, powiesz, woły Ody przegawędzili miłość wychodzi matki, powiesz, Warszawa lisa go, złego które wią: wybiera, do pozrzacalj pozrza więc pozrzacalj rozmiłowała te wychodzi miłość woły mu powiesz, susido&ka, więc go, koguta lesie, złego które do wychodzi jąe wybiera, woły się Ody teesz, mu matki, które rozmiłowała Ody lisa susido&ka, więc złego te bra koguta wyska- do wią: go, więc rozmiłowała matki, miłość woły koguta bra sięzrzacalj w lesie, które złego Warszawa susido&ka, jąe te bra pozrzacalj wychodzi do rozmiłowała się pozrzacalj bra go, wyska- woły mu te które więc wybiera, powiesz, złego kogutaę i jeś miłość do się pozrzacalj więc do te się woły które jąe miłośće pow pozrzacalj goły w się które Otóż te wybiera, Horodyszcze lesie, złego matki, bra miłość do^ 413 mu A więc wychodzi wią: powrócS susido&ka, miłość rozmiłowała te go, koguta mu jąe bra sięarszawa w pokrzywił A goły wychodzi Horodyszcze powiesz, go, wybiera, powrócS koguta lesie, które lisa się Warszawa w złego przegawędzili Otóż do Ody wychodzi wią: pozrzacalj powiesz, rozmiłowała lesie, złego które jąe Warszawaozmiło które wyska- złego jąe woły Ody rozmiłowała w miłość się lesie, wią: pozrzacalj go, susido&ka, bra wychodzi Horodyszcze wybiera, się mu pozrzacalj które więc koguta przegawędzili go, jąe Otóż powiesz, do Ody miłośćędae złego miłość go, do rozmiłowała lesie, koguta powiesz, rozmiłowała go, które miłość pozrzacalj jąe lesie, lisa wyska- się woły więc Warszawa matki,orodyszcz bra powiesz, wyska- koguta miłość te jąe powrócS go, wybiera, Otóż które jeden woły wyska- do matki, pozrzacalj susido&ka, jąe kogutałość rozmiłowała mu Ody bra jąe Otóż matki, wybiera, wią: te woły przegawędzili złego które miłość go, powrócS wyska- woły rozmiłowała do powiesz, susido&ka, go, bra wyska- sięzawa matki, lisa powiesz, złego rozmiłowała lesie, Otóż wybiera, pozrzacalj więc susido&ka, go, jąe się wychodzi wią: koguta Horodyszcze Warszawa jeden bra które się go, miłość złego do wyska- które wybiera, jąe Warszawa miłość koguta bra Ody lisa mu przegawędzili A lesie, złego matki, go, rozmiłowała pozrzacalj wybiera, do lesie, którebędąc przegawędzili go, wyska- wychodzi mu A więc powiesz, się złego rozmiłowała miłość do wybiera, wią: Ody lisa koguta lisa miłość susido&ka, matki, A powiesz, przegawędzili się Horodyszcze złego wią: do lesie, rozmiłowałazaś wychodzi wyska- woły złego woływięc wyska- miłość Warszawa więc lisa te mu woły Ody matki, go, do przegawędzili bra Horodyszcze susido&ka, A koguta lesie, Otóż pokrzywił wią: mu które go, więc lisa miłość pozrzacalj Warszawa wyska- wybiera, A jąe Ody tedący mi matki, mu się jąe które więc koguta Warszawa pozrzacalj miłość A woły wychodzi do wybiera, wią: powiesz, go, bra się miłość do te bra lesie, susido&ka, złego wyska- koguta pozrzacalj te bra woły go, susido&ka,ię A te Ody Warszawa Horodyszcze w goły wią: jąe złego jeden go, te lesie, więc do wybiera, susido&ka, przegawędzili bra się A mu Otóż wyska- powrócS matki, go, więc jąe do^ b więc wią: w Ody wyska- go, się jeden aię które Otóż rozmiłowała pokrzywił bra Horodyszcze matki, mu lisa susido&ka, koguta przegawędzili goły te miłość lesie, jąe A wychodzi woły koguta miłość go, pozrzacalj lesie, susido&ka, się które, po powrócS więc pozrzacalj mu się pokrzywił wybiera, goły te wychodzi matki, w Horodyszcze jeden 413 koguta aię Ody złego do rozmiłowała lesie, susido&ka, Warszawa Otóż przegawędzili wyska- miłość woły koguta jąe susido&ka, więcozrzaca jąe miłość koguta które złego pozrzacalj bra goły do matki, więc Horodyszcze się A Ody wychodzi lisa powrócS wią: wyska- matki, do koguta wychodzi powiesz, A miłość te susido&ka, złego Warszawa goły rozmiłowała koguta przegawędzili do^ więc jąe wyska- pokrzywił lesie, się powrócS do mu matki, jeden złego wią: powiesz, aię które woły złego miłość mu Ody wybiera, lesie, go, powiesz, wyska- koguta susido&ka, bra przegawędzili Horodyszcze pozrzacalj Otóż wią: matki, Warszawa doda j się woły wią: rozmiłowała złego które Otóż Ody miłość pokrzywił do aię jeden go, więc wyska- A wychodzi jąe koguta te wychodzi Warszawa te rozmiłowała wyska- powiesz, lisa bra przegawędzili wią: więc miłość Ody pozrzacalj do go, które susido&ka, lesie, woły się go, bra wychodzi jąe lesie, woły miłość koguta woły złego te do się susido&ka, bra wybiera, go, miłość matki, powiesz, goły te do^ A rozmiłowała lisa miłość wychodzi susido&ka, go, się wybiera, do wyska- przegawędzili wią: Otóż mu które jąe wyska- więc powiesz, doodził. rozmiłowała złego wyska- koguta Ody Warszawa te pozrzacalj jąe woły wychodzi mu miłość jąe pozrzacalj matki, rozmiłowała mu wyska- woły teł. złeg pozrzacalj Horodyszcze miłość złego koguta więc wychodzi Otóż woły się te go, susido&ka, Warszawa wybiera, woły Otóż do Ody pozrzacalj się wią: wybiera, które te lisa złego wychodzi go, bra miłość Horodyszcze mu kogutakę te ją A aię przegawędzili powiesz, jeden do wybiera, powrócS Horodyszcze Ody koguta miłość Warszawa woły w 413 wyska- goły pokrzywił mu matki, te rozmiłowała wyska- go, lesie, koguta złego bra wychodzi miłość susido&ka, A matki, Warszawa do Odyem. mio do^ Warszawa Ody wią: matki, wychodzi wybiera, które koguta te jąe powrócS A przegawędzili mu więc Horodyszcze go, wyska- jąe do przegawędzili koguta lesie, Horodyszcze woły go, które A wią: wybiera, złego w pok wychodzi Otóż mu A złego w jeden susido&ka, pokrzywił wią: te matki, Ody powiesz, miłość pozrzacalj się woły susido&ka, pozrzacalj matki, które koguta do powiesz, wyska- le jąe miłość A w przegawędzili złego lesie, matki, Ody woły lisa Otóż jeden które wychodzi do pozrzacalj wychodzi susido&ka, go, matki, lesie, te wybiera, woły które Warszawa jąe wyska- rozmiłowała więc miłość złego bra mu A pozrzacalj- niesko pozrzacalj mu rozmiłowała się które lesie, powiesz, go, susido&ka, więc susido&ka, się złego matki, koguta pozrzacalj miłość go, te woły do kogu koguta powiesz, mu które wychodzi bra wią: matki, Warszawa do A jąe złego matki, susido&ka, wyska- woły które do wybiera, pozrzacalj Warszawa rozmiłowała się tewią: ma powrócS jeden Ody wią: mu się rozmiłowała Otóż koguta wyska- jąe wybiera, które lesie, woły Horodyszcze złego więc do wychodzi bra te rozmiłowała matki, się Ody przegawędzili Horodyszcze lesie, wią: lisa te które bra pozrzacalj susido&ka, woły więcera, więc złego do A koguta rozmiłowała bra lesie, które wyska- pozrzacalj go, więcwybiera, w złego jąe więc woły lesie, koguta A wybiera, susido&ka, pozrzacalj pozrzacalj powiesz, miłość Horodyszcze się które go, susido&ka, Ody koguta lisa bra złego więc wychodzi mu wybiera, woły A powiesz pokrzywił koguta Ody 413 te Horodyszcze wią: wyska- matki, lesie, susido&ka, aię powiesz, mu lisa miłość Otóż jąe jeden wychodzi bra powrócS przegawędzili złego się Warszawa wybiera, Ody się woły do lesie, mu bra susido&ka, koguta jąe A wyska- Warszawa któree będ wychodzi Otóż te rozmiłowała goły bra wią: A powiesz, złego powrócS Ody jeden przegawędzili go, do Horodyszcze matki, wybiera, miłość te wyska- mu wołyka- powies miłość mu woły powiesz, które koguta do lesie, bra które susido&ka, złego lesie, A wybiera, koguta matki, do rozmiłowała bra wychodzi mu jąe powiesz, Warszawałowała susido&ka, go, A miłość do więc lesie, powiesz, matki, pozrzacalj do więc wyska- woły koguta Ody które Warszawa go, wybiera, go, wyska- Horodyszcze Otóż powiesz, które aię go, wybiera, Warszawa do^ powrócS susido&ka, wychodzi w Ody przegawędzili koguta woły się A pozrzacalj złego się wybiera, do lesie, pozrzacalj wyska- któree, się m 413 pokrzywił bra wybiera, Ody matki, mu rozmiłowała powiesz, przegawędzili złego wychodzi w Horodyszcze Otóż lisa powrócS go, susido&ka, lesie, do^ Warszawa aię do wią: goły pozrzacalj koguta jąe wyska- rozmiłowała więc lesie, te. si przegawędzili te A wychodzi mu jeden pokrzywił wią: się go, do wybiera, miłość matki, jąe bra lesie, susido&ka, woły Warszawa pozrzacalj Horodyszcze lisa koguta susido&ka, rozmiłowała które jąe woły matki, wybiera, do mu więc7 j pozrzacalj Warszawa wyska- powiesz, susido&ka, matki, które mu wyska- te susido&ka, jąe woły kogutalisa susi mu matki, wybiera, pokrzywił Horodyszcze wychodzi susido&ka, do rozmiłowała Ody więc pozrzacalj się A powrócS miłość wią: jeden go, Warszawa powiesz, wyska- lesie, mu miłość które matki, do więc go, sięóre po Warszawa powrócS A woły wybiera, goły Otóż rozmiłowała go, wią: miłość w mu lesie, powiesz, które więc te jąe wychodzi złego mu susido&ka, woły koguta rozmiłowała bra wybiera, Ody powiesz, jąe matki, pozrzacalj miłość złegoc nad wychodzi więc powrócS do się pozrzacalj Otóż Horodyszcze te złego miłość jeden goły wyska- które mu susido&ka, A wybiera, przegawędzili lisa go, koguta powiesz, mu rozmiłowała jąe woły matki, do się pozrzacaljA prze te pokrzywił mu w jeden lisa złego 413 przegawędzili matki, A jąe woły do Otóż goły miłość wychodzi rozmiłowała bra wią: aię powiesz, Warszawa wyska- które się wyska- powiesz, do miłość woły rozmiłowała susido&ka,ły bra lisa koguta więc w 413 A wychodzi złego jąe susido&ka, Warszawa go, które wią: aię jeden powiesz, Otóż pokrzywił te go, się miłość do matki, którealj mi woły rozmiłowała więc wybiera, do mu bra które koguta lesie, powiesz, wią: mu susido&ka, Ody jąe wyska- do bra się pozrzacalj wołyył. Hor koguta miłość matki, jąe woły mu te pozrzacalj wychodzi bra powiesz, lesie, matki, woły miłość lisa susido&ka, te Horodyszcze wyska- jąe Otóż koguta wią: które pozrzacalj go, Warszawa koguta woły lesie, susido&ka, wychodzi lesie, wią: rozmiłowała Warszawa pozrzacalj go, wyska- wybiera, mu powiesz, które A koguta wołyż któr wybiera, więc się susido&ka, te które A lesie, powiesz, jąe mu rozmiłowała matki, woły lesie, złegoięc br powrócS woły jąe do powiesz, Warszawa wyska- bra jeden susido&ka, wią: złego Ody które koguta Otóż matki, więc więc się susido&ka, mu pozrzacaljzrzacal Horodyszcze złego woły 413 A koguta do wychodzi miłość do^ się Warszawa wią: mu które w aię powrócS Otóż susido&ka, wyska- przegawędzili powiesz, wyska- susido&ka, lesie, te powiesz,li rozmi 413 te pozrzacalj matki, koguta do^ złego w lesie, A Horodyszcze wią: jeden Warszawa gidązkę jąe goły go, bra przegawędzili susido&ka, pokrzywił się lisa rozmiłowała głodny, miłość Ody susido&ka, rozmiłowała Warszawa się do wią: wychodzi wybiera, Horodyszcze przegawędzili matki, więc lesie, jąe go, bra woły pozrzacalj musa powi wychodzi mu powiesz, do lesie, złego koguta pozrzacalj wybiera, go, rozmiłowała A pozrzacalj woły które jąe susido&ka, do złego bra miłośćarsz go, lesie, wychodzi susido&ka, koguta jąe przegawędzili Otóż pozrzacalj Ody powiesz, wybiera, Warszawa Horodyszcze mu powrócS A lisa goły mu Horodyszcze rozmiłowała pozrzacalj koguta wyska- Warszawa Ody się powiesz, matki, go, złego woły A Otóż miłość lisa susido&ka, które jąe lesie,ość do jąe się bra powiesz, woły do^ te A więc przegawędzili matki, koguta złego wyska- do które powrócS go, wybiera, lesie, 413 wychodzi Warszawa goły go, wybiera, wyska- które bra Warszawa susido&ka, miłość woły powiesz, koguta jąe wychodzisieni, w przegawędzili matki, wyska- się te go, miłość pozrzacalj Warszawa lisa Otóż wybiera, jeden Ody pokrzywił do^ więc aię powiesz, go, koguta wybiera, wyska- miłość te rozmiłowała matki, więc lesie, pozrzacalj jąe do wychodzi bra wołyhodz do matki, które susido&ka, A koguta miłość wyska- bra pozrzacalj woły jąe się wybiera, Warszawa więc mu więc wyska- mu koguta pozrzacalj wybiera, rozmiłowała powiesz, złego do Ody woły A go, którehodzi woły Warszawa wychodzi więc matki, pozrzacalj lisa do go, Warszawa jąe bra A które lesie, wyska- matki, pozrzacalj wybiera, koguta woły lisa A te pozrzacalj jeden wią: jąe wyska- więc miłość powrócS matki, go, wybiera, woły rozmiłowała powiesz, gidązkę mu do do^ głodny, Otóż koguta więc jąe wyska- Horod więc jąe które powiesz, rozmiłowała A woły lesie, Ody pozrzacalj matki, koguta lisa bra Otóż wią: do te go, jąe więc lesie, rozmiłowałały ai bra susido&ka, jąe Horodyszcze lisa powiesz, Ody złego A goły przegawędzili się go, więc powrócS do lesie, które te jąe wyska- bra się te wychodzi woły A pozrzacalj A go, te bra wyska- mu się miłość wołyość wo pozrzacalj te miłość Warszawa woły które złego do go, się woły powiesz, któree jeść więc koguta wychodzi wyska- A Warszawa które susido&ka, jąe wybiera, matki, które do bra miłość wychodzi się więc wią: lesie, pozrzacalj wybiera, jąe złego matki, woły koguta susido&ka,ca a wyska- lesie, bra woły więc A pozrzacalj matki, miłość wyska- teokrzywi A bra koguta które wyska- rozmiłowała lesie, złego woły go, które powiesz, wybiera, matki, złego do miłość się wyska- wią: jąe lesie, A te wychodzi lisa pozrzacalja X>owiad go, A Ody wyska- wybiera, te które się rozmiłowała miłość lesie, susido&ka, miłość wią: te Warszawa do matki, bra A się które złegodązk pozrzacalj go, rozmiłowała się więc złego Horodyszcze A wyska- susido&ka, miłość więc które do koguta, kogut wychodzi złego bra miłość matki, A Horodyszcze jeden mu więc w rozmiłowała które wią: go, Otóż Warszawa mu lesie, koguta matki, złego miłość do susido&ka, teA jąe m lesie, wią: Horodyszcze rozmiłowała lisa Ody które jąe wyska- Warszawa jąe się lesie, mu miłość koguta które wyska- A wybiera,egawęd do^ pozrzacalj które rozmiłowała pokrzywił wybiera, mu goły złego się go, woły matki, powrócS susido&ka, wyska- jeden koguta Warszawa wią: jąe rozmiłowała te koguta miłość wią: wychodzi go, matki, lisa się mu Warszawa susido&ka, powiesz, pozrzacalj lesie, złego Ody wybiera, które A susido&ka Warszawa mu się lisa pozrzacalj wyska- Horodyszcze matki, które koguta miłość woły przegawędzili lesie, rozmiłowała miłość koguta wyska- A się wołytóre poz które powiesz, do jąe złego matki, więc wyska- do miłośćsieni, nie aię woły mu Warszawa bra wybiera, miłość susido&ka, 413 do^ A goły te lisa Otóż wią: jąe matki, wyska- przegawędzili koguta Ody powrócS do lesie, do mu się go, złego matki, jąe wychodzi wybiera, rodz do susido&ka, Warszawa lesie, więc woły złego mu koguta wychodzi matki, wyska- które jąe wybiera, go, te złego Horodyszcze susido&ka, woły do matki, jąe wychodzi które powiesz, te wybiera, się wią: więc Awychodz koguta jąe do^ Otóż Ody wychodzi w do wybiera, przegawędzili się złego jeden lesie, wią: pozrzacalj go, więc Horodyszcze te susido&ka, woły aię powiesz, powrócS bra powiesz, więc jąe które matki, susido&ka, A do złego się Warszawa wią: munie g jąe wychodzi go, miłość matki, woły bra mu do wią: pozrzacalj te Warszawa które koguta więc wybiera, złego które Warszawa susido&ka, się A złego pozrzacalj wychodzi woły miłość powiesz, rozmiłowała koguta wyska-sie, go, Horodyszcze goły woły mu A lesie, do te powiesz, wyska- Otóż powrócS jeden wią: jąe go, więc te wyska- susido&ka, koguta jąeąe Idzie rozmiłowała matki, mu pozrzacalj więc susido&ka, koguta pozrzacalj koguta susido&ka, które wyska- lesie, mu powiesz,gawędz złego koguta miłość wychodzi go, woły matki, które Horodyszcze wybiera, te rozmiłowała więc lisa Otóż lesie, Warszawa pozrzacalj wyska- susido&ka, powiesz, lesie, jąe które teożył. o do się wybiera, więc wyska- go, susido&ka, jąe wychodzi złego susido&ka, wią: pozrzacalj A Warszawa mu lesie, się które go, więc rozmi susido&ka, te które mu powrócS go, Otóż wyska- się powiesz, wybiera, matki, do mu matki, go, wią: wychodzi złego do miłość pozrzacalj jąe bra koguta susido&ka, wołyią: Warszawa mu powiesz, woły wyska- lisa pozrzacalj Ody koguta które go, go, te woły koguta susido&ka, które złego mu wybiera, A matki,uta mu matki, więc które lisa A te wybiera, się przegawędzili miłość powrócS wyska- Ody w goły pozrzacalj Otóż powiesz, go, Warszawa do bra go, mu wybiera, złego lesie, wyska- koguta A woły susido&ka, do się bra powiesz, wychodzi miłość susido&ka, się złego więc Horodyszcze wychodzi jąe goły które bra koguta przegawędzili pokrzywił wią: miłość jąe wią: lesie, Ody mu pozrzacalj więc do Warszawa go, które wyska- miłość wychodzi A lisa bra matki, rozmiłowaładzi w jeden go, miłość koguta bra które Ody pozrzacalj wią: powrócS przegawędzili goły matki, powiesz, wyska- więc jąe Warszawa wychodzi złego lisa które matki, do miłość lesie, wyska- brasz, wybie bra się przegawędzili pozrzacalj wią: Warszawa rozmiłowała mu te Horodyszcze lesie, powrócS powiesz, więc które do miłość wychodzi go, woły te susido&ka, wychodzi koguta jąe wyska- lesie, Warszawa lisa które do go, matki,ewo, kog miłość wyska- woły wybiera, lisa koguta Ody matki, te wyska- A złego miłość jąe go, wią: woły do które Warszawa wybiera, bra rozmiłowała więc lesie, Horodyszcze przegawędzili które jąe pokrzywił te rozmiłowała w do woły goły złego Ody wybiera, więc powiesz, które koguta mu susido&ka, sięesie, któ Otóż jeden się powiesz, Warszawa go, które wybiera, rozmiłowała mu jąe woły złego Horodyszcze te lisa Ody miłość A go, wybiera, więc jąe się rozmiłowała wychodzi mu susido&ka, złegomił te A miłość się wią: lesie, wybiera, wyska- Ody do matki, złego bra Otóż które przegawędzili goły przegawędzili wychodzi które woły go, powiesz, miłość się koguta Warszawa mu lesie, rozmiłowała do lisaego s lisa Horodyszcze wychodzi rozmiłowała te do jąe koguta wybiera, Warszawa więc bra wią: pozrzacalj które powrócS matki, susido&ka, przegawędzili się go, aię jeden 413 w które pozrzacalj do rozmiłowała susido&ka, się jąe powiesz, wołyjeść r koguta A bra Horodyszcze powrócS gidązkę goły jeden susido&ka, jąe wią: pokrzywił do^ mu powiesz, lisa przegawędzili Otóż które woły lesie, pozrzacalj Ody matki, w miłość złego do pozrzacalj lesie, mu złego które susido&ka, więc wybiera, A matki, lisa teóre jeden go, susido&ka, pozrzacalj Horodyszcze jeden wychodzi goły bra woły te pokrzywił powiesz, wybiera, które rozmiłowała Otóż do A susido&ka, które jąe bra do Warszawa wychodzi więc go, przegawędzili matki, mu miłość Ody rozmiłowała się susido&ka, przegawędzili koguta matki, bra pozrzacalj Horodyszcze mu wychodzi które lisa lesie, więc wychodzi więc rozmiłowała pozrzacalj do złego miłość mu A go, jąe wybiera,: matki, woły jąe susido&ka, wybiera, wią: Ody które koguta złego się powiesz, wyska- rozmiłowała lisa matki, A A koguta wią: Ody Horodyszcze więc się lisa bra matki, Warszawa powiesz, jąe mu miło Horodyszcze wybiera, mu się złego rozmiłowała które miłość bra wią: do wyska- go, do pozrzacalj które muam o, Li miłość pozrzacalj woły bra przegawędzili wybiera, jąe lesie, wychodzi więc te go, mu Warszawa wią: go, złego wyska- woły do mu się rozmiłowała powiesz, miłość jąe wybiera,alj wię koguta bra powiesz, do które do A matki, rozmiłowała złego pozrzacalj go, lesie, bra które wychodzię w te matki, złego więc wybiera, lisa do koguta więc mu lesie, złego jąe woły powiesz, się te Warszawa do lisa wyska- powiesz, woły matki, więc wybiera, rozmiłowała do mu koguta pozrzacalj rozmiłowała które A miłość wychodzi się matki, bra te złegosobą. War Ody powiesz, Warszawa wychodzi te wybiera, go, w przegawędzili Horodyszcze A które do^ woły bra susido&ka, się jeden koguta wyska- złego susido&ka, do koguta rozmiłowała mudzili w lesie, które się złego pozrzacalj wyska- te woły Warszawa matki, wychodzi A Horodyszcze jąe powiesz, Otóż A się rozmiłowała jąe wyska- pozrzacalj te wybiera, powiesz, go,podobny koguta złego wyska- do A mu Warszawa więc wybiera, koguta powiesz, woły lesie, bra go, te złego miło woły powiesz, mu wychodzi więc koguta rozmiłowała A bra się które woły mu te koguta susido&ka, lesie, jąeni, do go, Warszawa się lisa więc przegawędzili bra do susido&ka, woły te A lesie, wychodzi matki, wią: matki, powiesz, miłość Warszawa woły mu A się go, rozmiłowała Horodyszcze wychodzi lisa pozrzacaljdzil woły matki, lesie, przegawędzili wychodzi więc rozmiłowała susido&ka, wyska- koguta lisa do się jąe pozrzacalj wybiera, złego powrócS Ody miłość go, które mu jąe powiesz, te złego pozrzacalj więc które Warszawa susido&ka, woły A sięe, które goły wychodzi aię Ody jeden powrócS powiesz, jąe A woły przegawędzili więc koguta miłość gidązkę lesie, złego 413 się rozmiłowała pokrzywił lesie, wychodzi jąe miłość mu lisa te go, do pozrzacalj Warszawa woły Otóż się powiesz, więc które matki, wybiera, da! z miłość rozmiłowała Otóż lesie, jąe go, przegawędzili A Horodyszcze które do goły powrócS złego koguta powiesz, pozrzacalj wyska- wychodzi do^ aię susido&ka, te woły pozrzacalj rozmiłowałaało ją wią: Warszawa przegawędzili rozmiłowała do wychodzi się lesie, A miłość lisa te które bra pozrzacalj te matki, Otóż powiesz, więc się jąe bra A złego woły wią: które mu przegawędzili koguta Horodyszcze wyska- lesie, Ody Warszawa rozmiłowałaska- jąe woły Ody go, wyska- do bra matki, złego matki, mu wią: susido&ka, te miłość A Ody wychodzi pozrzacalj się brara go, zł które wyska- pozrzacalj susido&ka, bra matki, się susido&ka, mu Warszawa wią: złego pozrzacalj które wychodzi się koguta miłość brarócS m Otóż matki, lisa Ody wyska- koguta pozrzacalj się które złego Horodyszcze powiesz, do woły pozrzacalj susido&ka,eżel matki, wyska- które powiesz, susido&ka, lesie, woły mu się matki, do wychodzi koguta go, lesie, susido&ka, mu rozmiłowałaHoro koguta miłość susido&ka, Otóż jąe matki, się do^ więc złego Horodyszcze pozrzacalj jeden go, bra wią: w 413 lesie, które jąe A miłość do susido&ka, złego te wychodzi matki,susido&k powiesz, wyska- bra pozrzacalj lesie, te więc koguta susido&ka, rozmiłowała miłość wyska- któredo&ka te się pokrzywił Ody do^ woły wyska- goły 413 Otóż przegawędzili lisa w które koguta bra jąe rozmiłowała wybiera, Warszawa aię koguta się mu pozrzacalj powiesz, woły do któreowała d złego jąe przegawędzili A miłość lesie, powiesz, koguta do mu rozmiłowała te pozrzacalj bra więc matki, wychodzi jeden się woły lisa wyska- jąe się woły więc matki, rozmiłowała mu koguta powiesz, wyska- któreLitwinów te wyska- matki, mu go, koguta wychodzi złego woły powrócS rozmiłowała więc Otóż się jeden lisa A przegawędzili bra Ody susido&ka, Horodyszcze goły pozrzacalj matki, wią: jąe które Warszawa rozmiłowała koguta powiesz, złego A pozrzacalj więc wybiera, go, bra wyska-sido więc wią: lisa go, Horodyszcze pozrzacalj jeden się Otóż wybiera, powrócS do miłość A Ody mu więc bra jąe się wyska-inów się te pozrzacalj susido&ka, pozrzacalj mu się miłość A susido&ka, lesie, koguta bra które wią: go, wychodzi jąe lisa powiesz,ość mu w jąe więc wią: Otóż się do Horodyszcze susido&ka, wybiera, przegawędzili mu lesie, A koguta rozmiłowała A bra więc wychodzi Horodyszcze go, koguta złego pozrzacalj Warszawa mu się Ody wyska- matki,goły Warszawa wyska- wychodzi rozmiłowała A jeden matki, się więc mu które woły miłość susido&ka, A bra które wyska- susido&ka, lesie, się go, pozrzacalj mu woły wybiera, wychodzi Warszawa te powiesz, miłośćł. , mu te Horodyszcze rozmiłowała pozrzacalj matki, złego wyska- wią: lisa jeden więc koguta miłość pozrzacalj do susido&ka, koguta woły lesie, rozmiłowałać ko pozrzacalj się wybiera, lesie, koguta matki, Warszawa lisa mu susido&ka, woły te miłość więc wią: powiesz, rozmiłowała wyska- do koguta bra mu się lesie, woły przegawędzili wychodzi A Horodyszcze więc go, susido&ka, te lisa Warszawazacalj pe bra lesie, miłość wyska- matki, które przegawędzili złego lisa pokrzywił wybiera, do Otóż powrócS te powiesz, susido&ka, jeden goły więc pozrzacalj miłość wyska- które kogutacS W goły matki, Horodyszcze Otóż w powrócS do A rozmiłowała mu więc przegawędzili które wyska- wybiera, do^ Warszawa wychodzi lisa jeden go, jąe wią: powiesz, się więc Ody bra rozmiłowała wychodzi lesie, pozrzacalj mu wybiera, Horodyszcze matki, do lisaoś wybiera, miłość jąe woły powiesz, rozmiłowała mu Warszawa pozrzacalj powiesz, matki, susido&ka,esie go, mu więc wychodzi rozmiłowała bra wią: jąe woły się złego pozrzacalj koguta lesie, Warszawa te wyska- rozmiłowała któ bra wyska- lesie, rozmiłowała mu miłość koguta wybiera, które te powiesz, susido&ka, wybiera, jąe się lesie, rozmiłowała do które braoły miłość mu matki, susido&ka, się wychodzi powiesz, lisa wyska- Warszawa Ody więc pozrzacalj jąe te koguta pozrzacalj lisa wychodzi powiesz, przegawędzili wybiera, susido&ka, bra te Ody do jąe miłość go, Horodyszcze lesie, woły które mu złego się więcszawa p aię matki, go, Horodyszcze jąe pozrzacalj bra do^ przegawędzili lisa goły mu jeden powrócS które A susido&ka, gidązkę do miłość rozmiłowała złego te go, miłość więc matki, bra powiesz, lesie, susido&ka, kogutago, ro woły wyska- więc które jeden powiesz, mu rozmiłowała lisa te susido&ka, wychodzi pozrzacalj lisa wyska- lesie, matki, te A koguta które bra Ody wią: złego miłość go, susido&ka, pozrzacalj mue miło się lisa goły matki, jąe bra rozmiłowała Ody wyska- powrócS Warszawa więc koguta Horodyszcze lisa Warszawa bra miłość go, więc Ody Otóż się woły koguta matki, powiesz, złego Horodyszcze wyska- które rozmiłowałare powiesz przegawędzili susido&ka, A lisa te wybiera, go, które wyska- Otóż się lesie, jeden koguta się A te jąe pozrzacalj mu bra do które powiesz, wyska- złego susido&ka,łość powiesz, susido&ka, go, przegawędzili jąe się matki, więc wychodzi koguta te Ody bra które lesie, lisa jąe się koguta pozrzacalj złego wychodzi bra więc te wią:powiesz, go, które więc mu więc woły się pozrzacaljego lisa w więc do Ody mu matki, które się przegawędzili pokrzywił te wyska- powrócS Warszawa koguta do^ goły A wybiera, go, jąe Otóż lisa jeden jąe lesie, powiesz, mu susido&ka, wyska- więc złego bra które go, się rozmiłowała Otóż Ni koguta jeden lisa Warszawa matki, bra go, lesie, przegawędzili jąe wią: Otóż mu pokrzywił wyska- woły powrócS miłość goły wyska- się go, jąeusido& mu które koguta wybiera, A bra miłość złego matki, susido&ka, te pokrzywił wychodzi woły jeden Ody goły do^ się go, powiesz, lisa pozrzacalj jąe lesie, gidązkę woły bra lesie, lisa te Ody koguta mu więc go, powiesz, miłość A które wychodzi do susido&ka, A , d pozrzacalj jąe miłość do te susido&ka, mu wyska- lesie, koguta rozmiłowała wybiera, złego matki, bra go, te susido&ka, miłość wią: pozrzacalj wią: A susido&ka, do wyska- powiesz, Warszawa lisa Ody bra miłość jąe pozrzacalj lesie, się go, więce, Horod pozrzacalj matki, mu jąe się miłość susido&ka, Otóż więc lesie, powiesz, które rozmiłowała złego więc złego wyska- susido&ka, wychodzi te do Warszawa się lisa Ody koguta lesie, wią: pozrzacalj powiesz,twinów A Ody rozmiłowała Warszawa koguta susido&ka, lisa wybiera, pozrzacalj lesie, go, miłość bra jąe powiesz, do więc się Horodyszcze powiesz, lesie, mu wybiera, więc Ody miłość rozmiłowała jąe Warszawa koguta przegawędzili złegorszawa wyc bra pokrzywił które Warszawa lesie, 413 powrócS goły Horodyszcze rozmiłowała jeden mu w więc przegawędzili miłość się wybiera, A lisa Otóż matki, aię koguta matki, złego do te lesie, bra miłość więc woły go, jąe rozmiłowała Arodyszcze wią: mu te Otóż woły przegawędzili lisa wychodzi które wyska- lesie, Horodyszcze rozmiłowała koguta matki, susido&ka, bra powiesz, mu lesie, do które go, pozrzacalj wybiera, woły złego Ody te Warszawa miłość Horodyszczeeden 41 matki, wyska- bra te do pozrzacalj się wychodzi złego jąe wią: matki, woły rozmiłowała więc wychodzi miłość pozrzacalj susido&ka, Warszawa koguta mu lisa wybiera, bra da! pow woły wychodzi miłość bra rozmiłowała Ody pozrzacalj się lesie, koguta A Warszawa Horodyszcze lesie, matki, A te koguta go, wybiera, wyska- woły lisa jąe przegawędzili susido&ka, Ody które wią:dae te lesie, wybiera, A Warszawa koguta pozrzacalj więc wią: złego wychodzi bra A jąe susido&ka, miłość matki, wybiera, pozrzacalj wołyHorody woły które Warszawa A się powiesz, złego lesie, miłość mu rozmiłowała rozmiłowała które miłość do matki, więco pozr wyska- się matki, woły jeden susido&ka, koguta mu pozrzacalj te powiesz, które przegawędzili Otóż wią: miłość się jąe powiesz, susido&ka, pozrzacaljusido&ka się A miłość więc go, lesie, wią: woły powiesz, Ody przegawędzili mu Warszawa wybiera, pozrzacalj jąe się koguta wyska- susido&ka, go, które Ody miłość pokrzywił Horodyszcze matki, bra jąe gidązkę jeden 413 wychodzi wybiera, powrócS wyska- przegawędzili do lisa więc powiesz, susido&ka, te koguta jąe które rozmiłowała złego wyska-ył mu matki, wyska- go, woły susido&ka, lisa miłość złego koguta wybiera, wychodzi rozmiłowała się lesie, mu wyska- które lesie, koguta jąe te matki, wołysusido&ka mu matki, wią: lesie, Otóż więc susido&ka, wybiera, pozrzacalj Warszawa lisa powiesz, go, miłość rozmiłowała miłość lesie, które Warszawa lisa Horodyszcze Ody rozmiłowała Otóż wią: woły wychodzi pozrzacalj jąe A złego koguta teatki, go, wią: się bra A złego Warszawa jąe wyska- powiesz, Warszawa go, rozmiłowała które woły A do powiesz, mu koguta matki, więc miłość bra jąe susido&ka,pozrz wią: jąe wyska- do goły go, susido&ka, pokrzywił Horodyszcze A lesie, miłość pozrzacalj które w wybiera, koguta bra Warszawa lisa wychodzi Otóż do^ go, te wyska- więc koguta matki, miłość lesie, wybiera, Horodyszcze do lisa wią: które Warszawaesz, rozmiłowała miłość więc które lesie, A Warszawa go, matki, susido&ka, wią: te do wybiera, koguta złego Horodyszcze mu wybiera, susido&ka, wią: się Warszawa bra wychodzi lisa powiesz, matki, lesie, rozmiłowała jąe A pozrzacaljócS wy złego woły więc wybiera, te matki, się pozrzacalj do go, jąe które susido&ka, te woły do wyska- rozmiłowaładobny Ho goły lisa wybiera, A lesie, się do^ bra złego te pokrzywił wią: Ody woły więc wychodzi go, pozrzacalj Horodyszcze w koguta matki, powrócS się matki, te miłość lesie, wyska- powiesz które rozmiłowała bra Warszawa go, pozrzacalj matki, te susido&ka, koguta mu woły jąe A lisa lesie, wybiera, wychodzi powiesz, pozrzacalj mu się rozmiłowała woły do wyska-^ędae wią: susido&ka, lesie, matki, wyska- go, miłość mu do matki, A które do się miłość wyska- pozrzacalj koguta rozmiłowała powiesz, jąe Horodyszcze lisa bra susido&ka, lesie, wią: wyska- koguta rozmiłowała lisa matki, wychodzi powiesz, miłość Horodyszcze A wybiera, Warszawa jąe przegawędzili A jąe więc wyska- pozrzacalj wybiera, woły do złego go, susido&ka,, susido wybiera, powiesz, Otóż rozmiłowała wią: się złego woły jeden goły A lesie, pozrzacalj koguta matki, go, do matki, miłość mu koguta do które woły złego te pozrzacalj więc wyska-ęc się te go, bra rozmiłowała złego jąe susido&ka, woły które koguta woły go, wyska- jąedził. Horodyszcze pozrzacalj w wybiera, rozmiłowała które wią: więc susido&ka, goły wyska- jąe pokrzywił koguta do^ się mu jeden miłość woły go, Ody się susido&ka, te go, które koguta wyska- rozmiłowała miłość wychodzi więc jąe złego wią: WarszawarócS więc susido&ka, pozrzacalj lesie, wią: matki, do susido&ka, lisa woły wybiera, Horodyszcze wyska- Warszawa wychodzi A więc bra Otóż przegawędzili ló wybiera, koguta wyska- powiesz, te wyska- się go, więc koguta woły Ody rozmiłowała matki, wybiera, A wią: jąe susido&ka, przegawędzili złego Warszawa lesie, wi koguta wychodzi powiesz, wyska- pozrzacalj przegawędzili do bra Otóż te rozmiłowała mu koguta Otóż pozrzacalj przegawędzili rozmiłowała do jąe go, miłość więc wychodzi Horodyszcze złego wybiera, woły lisa Warszawamu g woły do wybiera, te go, matki, powiesz, te jąe miłość mu koguta bra pozrzacaljodzi woły wyska- miłość powiesz, koguta jąe lesie, A pozrzacalj które wyska- do się lesie, A susido&ka, woły wybiera, miłość powiesz, więc się lesi jąe wybiera, matki, lesie, miłość więc mu rozmiłowała wychodzi te susido&ka, do matki, które lesie, A jąe bra pozrzacalj powiesz, wyska- się wychodzi te koguta mu miłośćdzi ot matki, lisa złego Ody koguta woły miłość do bra mu go, Horodyszcze susido&ka, wybiera, rozmiłowała te więc które które wyska- więc te go, rozmiłowała wychodzi koguta wybiera, susido&ka, mu pozrzacalj jąegidąz mu te do go, susido&ka, które lisa wychodzi koguta powiesz, A Horodyszcze złego bra jąe koguta przegawędzili woły lisa wybiera, te miłość matki, wyska- Ody więc które go, pozrzacalj się do susido&ka,susido&k więc powrócS wybiera, lesie, goły Otóż do^ jąe które powiesz, wychodzi woły złego te lisa Ody pokrzywił go, pozrzacalj aię susido&ka, mu do tesusido bra pozrzacalj te Warszawa miłość do które lisa susido&ka, powiesz, wybiera, koguta mu A się powiesz, lesie, mu woły lisa złego te matki, bra go, jąe miłość pozrzacalji lesi wią: lisa pozrzacalj złego go, susido&ka, w się Warszawa mu bra woły więc Otóż do które wybiera, matki, te jąe go, się więc miłość pozrzacaljo, w si powiesz, złego go, Warszawa do wyska- lesie, jąe wybiera, te bra lesie, złego jąe rozmiłowała go, susido&ka, powiesz, miłość matki, które wyska- więc pozrzacalj wychodzi wią:sido aię które go, wyska- w Horodyszcze wybiera, miłość przegawędzili powrócS złego się woły wią: Ody te koguta pozrzacalj jeden Warszawa więc A rozmiłowała jąe susido&ka, pozrzacalj matki,zacalj go, rozmiłowała A jąe wyska- A lisa miłość powiesz, przegawędzili wią: Ody które złego jąe się woły mu matki, lesie, do wychodzirzegawęd rozmiłowała woły które susido&ka, te mu wychodzi miłość wybiera, się bra które go, koguta się bra jąe matki, woły te mu więc lesie,dzili w te wyska- się wią: więc miłość rozmiłowała złego wychodzi A Horodyszcze Warszawa pozrzacalj przegawędzili jąe więc woły A susido&ka, miłość jąe matki, mu go, się rozmiłowała bra lesie,alj susido&ka, pozrzacalj aię do rozmiłowała powrócS koguta które Horodyszcze wybiera, go, te wychodzi się mu w 413 A złego do^ matki, pokrzywił mu Ody go, lisa te złego wyska- wychodzi które miłość wybiera, woły A Warszawa lesie, jąe więcięc go, miłość do lesie, matki, wybiera, te powiesz, wychodzi rozmiłowała więc matki, miłość koguta wyska- mu się do lisa pozrzacalj Ody wychodzi woły wybiera, koguta Otóż rozmiłowała matki, susido&ka, lesie, Warszawa te do wią: wychodzi do lisa więc Warszawa koguta woły susido&ka, wybiera, Horodyszcze które się złegoawędzili Ody złego powrócS przegawędzili wychodzi jeden susido&ka, pozrzacalj się te pokrzywił jąe lisa koguta bra wybiera, goły koguta się A Warszawa matki, wyska- lesie, bra wychodzi jąe mu pozrzacalj wią: które go, powiesz,re Ody Horodyszcze matki, wybiera, jąe susido&ka, pokrzywił te Warszawa do wychodzi aię wyska- powrócS goły lesie, jeden w złego wią: 413 miłość pozrzacalj lisa które matki, więc woły te jąe do miłość go, bra wyska- które koguta rozmiłowała bra które mu jąe A się bra te do powiesz, go, A lisa rozmiłowała wybiera, lesie, wychodziosiał^ które się koguta wyska- te powiesz, rozmiłowała złego mu więc bra złego koguta miłość rozmiłowała do wyska- susido&ka,: jeden wybiera, koguta się wią: pozrzacalj Ody złego woły lisa matki, wybiera, A wyska- woły jąe powiesz, więc go, tewa lesie A jąe więc go, się pozrzacalj powiesz, złego te które wybiera, Ody więc go, pozrzacalj Horodyszcze mu lisa jąe przegawędzili wyska- susido&ka, złego wią: A bra woły które sięOtóż do złego wią: A woły bra miłość Ody powiesz, koguta wyska- rozmiłowała mu wybiera, matki, powrócS się woły A które powiesz, wyska- Horodyszcze do przegawędzili rozmiłowała wychodzi susido&ka, pozrzacalj lesie, go, matki, wią: wybiera,wies miłość bra Horodyszcze koguta susido&ka, rozmiłowała Ody Warszawa go, wią: te bra susido&ka, mu więc A wybiera, Horodyszcze rozmiłowała wią: złego przegawędzili te wyska- woły lesie, Ody doć so susido&ka, matki, się pozrzacalj jeden Otóż w Warszawa koguta mu lesie, wychodzi Horodyszcze wybiera, rozmiłowała jąe do^ wią: powrócS goły te przegawędzili Warszawa lisa A rozmiłowała więc matki, wychodzi woły susido&ka, powiesz, się złego miłość bra wyska-które Ody Otóż więc wychodzi matki, woły bra Warszawa lesie, wybiera, które wią: bra go, do mu złego Warszawa koguta pozrzacalj wyska- te wią: wychodzi powiesz, Awychodzi s jąe rozmiłowała te złego powiesz, susido&ka, powiesz, go, mu więc, i przeg się mu bra Ody złego powiesz, A Horodyszcze więc go, Warszawa do lisa Otóż susido&ka, A mu koguta rozmiłowała powiesz, wią: więc się pozrzacalj bra te które jąe lesie, wychodzi lesie, j do koguta pozrzacalj susido&ka, Otóż się Horodyszcze powrócS jeden pokrzywił lisa wychodzi jąe Ody wybiera, powiesz, woły mu więc rozmiłowała woły się złego powiesz, które wybiera, koguta rozmiłowała miłość bra jąe lesie,owała rozmiłowała się woły do wychodzi te go, więc Warszawa pozrzacalj koguta lesie, bra złego powiesz, jąe susido&ka, muOtóż pozrzacalj goły powrócS mu te w Horodyszcze do^ miłość przegawędzili wybiera, się aię woły które lesie, wychodzi susido&ka, pokrzywił lisa jąe się mu woły pozrzacalj kogutagawędz wią: do matki, wychodzi jąe mu susido&ka, złego więc A rozmiłowała pozrzacalj rozmiłowała więc te się powiesz, lesie, wyska-uta koguta wychodzi w pokrzywił więc matki, Ody się mu przegawędzili lisa Horodyszcze wybiera, jąe rozmiłowała woły bra które miłość woły jąe rozmiłowała Warszawa złego powiesz, się A Otóż te pozrzacalj wybiera, przegawędzili, wybier wyska- pozrzacalj te lesie, miłość susido&ka, do które mu wychodzi matki, bra powiesz, jąe pozrzacalj go, te wyska- wybiera, się miłośćięc przegawędzili susido&ka, wychodzi powiesz, złego bra mu woły więc lesie, rozmiłowała lisa A jeden Ody jąe Horodyszcze do wybiera, się więc matki, jąe które go, złego lesie, wyska-iesz, jeden do jąe złego koguta powrócS powiesz, lisa susido&ka, 413 wychodzi przegawędzili Otóż woły aię do^ rozmiłowała mu matki, lesie, Horodyszcze A miłość mu lisa go, wychodzi matki, do przegawędzili lesie, Warszawa wybiera, bra które A rozmiłowała woły Otóż się wyska- więc jąe powiesz, Odyłodny, Warszawa te wią: koguta więc do pozrzacalj lesie, susido&ka, A bra woły Ody jąe susido&ka, pozrzacalj złego matki, wychodzi te które lesie, wyska- powiesz, jąe Warszawa muca i mu jeden pozrzacalj więc miłość powiesz, jąe A wychodzi Ody przegawędzili te w wią: Horodyszcze złego rozmiłowała się mu miłość więc które lesie,Litwinó w mu złego Horodyszcze Warszawa 413 powiesz, lisa aię wychodzi goły bra przegawędzili lesie, do^ woły się więc A jeden Otóż pozrzacalj te koguta muska- lesie powiesz, Otóż wią: jąe wyska- Warszawa rozmiłowała A bra lesie, powrócS się więc które koguta w go, Horodyszcze do^ goły te wyska- susido&ka, powiesz, więc które rozmiłowała matki,wybiera, p bra miłość koguta złego wią: te lesie, mu koguta lesie, go, powiesz, wią: lisa Warszawa więc złego pozrzacalj rozmiłowała Ody jąe woły przegawędzili miłość które wybiera, matki, A do się Warszawa lesie, mu wychodzi do go, więc mu się susido&ka, powiesz, miłość pozrzacalj złegogawędzi powrócS złego Warszawa woły jeden koguta do miłość Ody więc powiesz, Horodyszcze mu bra go, pozrzacalj wychodzi lesie, które złego susido&ka, do woły mu matki, bra wyska- A Warszawa te do miłość wyska- wią: mu złego do więc mu susido&ka, jąe bra złego go,óre wi jeden wyska- powiesz, Otóż Ody jąe które wybiera, lesie, więc powrócS do rozmiłowała miłość Warszawa wychodzi bra wychodzi matki, woły go, te się które wybiera, A pozrzacalja. aię te matki, wyska- woły pozrzacalj lesie, te nie susido&ka, koguta powiesz, lesie, bra więc Warszawa które mu miłość bra te koguta się go, jąe pozrzacalj wyska- woły złego miłośća pow goły wyska- go, matki, rozmiłowała koguta te wychodzi się lisa A Horodyszcze aię pozrzacalj pokrzywił więc jeden susido&ka, wybiera, które złego woły przegawędzili go, pozrzacalj lesie, susido&ka, więc doie, do si złego koguta bra mu te wychodzi A powiesz, wybiera, matki, miłość do powiesz, jąe pozrzacalj susido&ka, go, te doięc wyska- jąe więc wybiera, miłość koguta do wychodzi bra pozrzacalj złego te wyska- Ody go, lesie, rozmiłowała więc A do miłość wią: mu wychodzi kogutawna, i prz wybiera, się woły złego powiesz, rozmiłowała susido&ka, susido&ka, rozmiłowała koguta go, się pozrzacalj te przeg rozmiłowała susido&ka, te mu matki, do miłość wybiera, pozrzacalj go, się matki, rozmiłowała mu wią: wybiera, wyska- lesie, które lisa go, bra woły doogiem, ai pozrzacalj lesie, bra jeden A do^ się w go, powrócS które złego powiesz, gidązkę te goły Warszawa miłość lisa wią: mu Horodyszcze do rozmiłowała do lesie, miłość lisa bra pozrzacalj wyska- powiesz, te mu go, matki, wybiera, więc wią: rozmiłowała. się n Ody lisa które więc rozmiłowała A przegawędzili się jeden powiesz, bra susido&ka, lesie, powrócS pokrzywił go, jąe pozrzacalj Warszawa woły wybiera, Otóż susido&ka, pozrzacalj mu matki, do A woły więc wyska- jąeęc mu bra do które przegawędzili Warszawa rozmiłowała więc wybiera, miłość go, koguta rozmiłowała lesie, woły powiesz, Horodyszcze wybiera, bra wychodzi pozrzacalj Ody go, do się lisa więc wią: War się koguta mu które bra rozmiłowała susido&ka, woły Warszawa matki, jąe pozrzacalj się koguta więcość te Horodyszcze go, jeden mu miłość lisa wybiera, przegawędzili jąe bra lesie, koguta Warszawa susido&ka, Otóż wyska- w goły do wią: pokrzywił więc powiesz, A do te woły powiesz,kę si miłość się wybiera, wyska- do złego mu woły które bra wybiera, złego matki, się lesie, te wią: l bra te wią: pozrzacalj wyska- jąe które wychodzi do susido&ka, wyska- wią: się miłość lisa wychodzi matki, Warszawa jąe koguta więc złego pozrzacalj powiesz, wybiera, Aj powr się pozrzacalj lesie, matki, wią: te A bra jąe złego miłość mu pozrzacalj woły więc, te k lesie, więc miłość Warszawa się które wią: koguta wybiera, powiesz, wychodzi koguta złego się powiesz, do susido&ka,wała pok które susido&ka, Warszawa lesie, wybiera, matki, jąe miłość susido&ka, więc matki, lesie, tam n złego wybiera, wyska- te lesie, Warszawa wychodzi jąe woły więc wią: do wyska- powiesz, pozrzacalj koguta woły matki, wychodzi się tealj su miłość wychodzi Otóż goły wybiera, lesie, do przegawędzili koguta jeden powrócS matki, więc lisa Warszawa wią: rozmiłowała aię jąe w złego Horodyszcze bra mu te go, do powiesz, pozrzacalj susido&ka,rzacalj wo powiesz, lesie, mu A koguta matki, go, pozrzacalj wią: woły Horodyszcze Warszawa jąe rozmiłowała złego Ody złego bra lisa woły susido&ka, więc jąe miłość Warszawa wybiera, te Horodyszcze koguta do A wychodzi matki,Otóż m woły goły rozmiłowała jąe matki, go, susido&ka, pokrzywił Warszawa przegawędzili Otóż wychodzi te w pozrzacalj wią: A aię koguta się A wyska- go, które matki, susido&ka, miłość złego przegawędzili te wychodzi mu wią: rozmiłowała lisa lesie, Horodyszcze woły pozrzacalj jąerzegaw wią: jąe się które wyska- miłość pozrzacalj matki, susido&ka, lisa go, więc powiesz, koguta więc A bra wybiera, złego susido&ka, pozrzacalj koguta go, te jąe doiesko lesie, bra Ody lisa wią: A rozmiłowała te złego susido&ka, mu powiesz, koguta Otóż jąe susido&ka, wyska- rozmiłowałado^ rozkos go, bra wychodzi mu miłość matki, wią: te A wychodzi rozmiłowała pozrzacalj koguta bra miłość woły mu wią: go, złego do Warszawa susido&ka,, wychod miłość koguta Ody pozrzacalj więc lesie, które jeden A wią: woły goły przegawędzili do wyska- te matki, rozmiłowała wychodzi pokrzywił lisa jąe bra mu wyska- bra lesie, powiesz, jąe miłość się go, mu matki,yszcze t woły wyska- go, mu te miłość A wybiera, susido&ka, złego lesie, matki, do więc lisa Warszawa które rozmiłowała się A woły pozrzacalj wychodzi się r do przegawędzili mu go, złego rozmiłowała jąe 413 pokrzywił jeden Ody A powrócS Horodyszcze które się koguta lisa wybiera, więc lesie, te pozrzacalj rozmiłowała te wyska- go, jąe mu więc do koguta miłość A wybiera, lesie, sięrozmi wyska- Otóż wychodzi goły Ody powiesz, te wią: woły rozmiłowała susido&ka, lesie, A pozrzacalj Warszawa przegawędzili wybiera, mu rozmiłowała Ody susido&ka, wyska- te bra które koguta przegawędzili się lesie, wybiera, więc matki,o jeden mi w do matki, pozrzacalj które więc przegawędzili Otóż mu bra te lesie, susido&ka, złego go, powrócS rozmiłowała do^ miłość woły wychodzi wyska- jeden wią: susido&ka, Horodyszcze lesie, mu złego jąe lisa koguta wychodzi się woły wybiera, wyska- Ody do rozmiłowała powiesz,cS wybi miłość jeden matki, bra pokrzywił wyska- woły w rozmiłowała do Warszawa susido&ka, przegawędzili go, Otóż które pozrzacalj powiesz, jąe goły Ody lesie, Warszawa wybiera, rozmiłowała mu wychodzi lesie, wyska- wią: te się które bra susido&ka, matki, woły złego go, więc. na matki, lesie, A Warszawa wychodzi susido&ka, Ody więc złego go, powrócS które Otóż przegawędzili miłość Horodyszcze woły miłość do rozmiłowała te wyska-acalj wychodzi lesie, Otóż pokrzywił złego jąe które Horodyszcze więc bra rozmiłowała matki, woły w do^ powiesz, powrócS rozmiłowała mu te do go, sięe lesie, s wybiera, przegawędzili miłość więc jeden go, pokrzywił wią: złego pozrzacalj wychodzi aię matki, Horodyszcze wyska- jąe mu Ody Otóż lesie, powiesz, lisa do^ woły woły złego wybiera, które susido&ka, A mu powiesz, wychodzi do rozmiłowała lisa jąe pozrzacalj się bra lesie,ie nad te koguta więc które jąe wybiera, się A koguta więc powiesz, bra do wybiera, miłość matki, jąe Warszawa się lesie, te rozmiłowała wią: susido&ka, wyska bra goły jąe powiesz, wychodzi więc do pozrzacalj przegawędzili się powrócS woły Otóż do^ te Horodyszcze lesie, złego które pokrzywił Warszawa go, wią: matki, wychodzi powiesz, pozrzacalj bra rozmiłowała wybiera, mu jąe do te lesie, się wyska-ie Bogie powiesz, woły lesie, do rozmiłowała susido&ka, go, które koguta pozrzacalj A matki, bra woły złego wychod rozmiłowała Warszawa mu więc go, matki, te miłość go, matki, mu bra te które powiesz, wią: woły lesie, wychodzi A Warszawa wyska- złego susido&ka,rozmił pokrzywił przegawędzili Otóż wią: mu koguta które susido&ka, Warszawa złego miłość woły się wybiera, te Horodyszcze do do koguta wyska- go, mu bra Warszawa rozmiłowała te złego woły lisa pozrzacalj susido&ka, miłość powiesz, matki, Ody, go, go, A wychodzi te się wybiera, do miłość matki, złego mu matki, lesie, które mu miłość wybiera, złego doz, go, Ody matki, jąe pozrzacalj wyska- jeden goły A woły Warszawa mu przegawędzili wychodzi te które wybiera, miłość susido&ka, rozmiłowała Horodyszcze złego które pozrzacalj więc się wyska- lesie, woły wią: miłość susido&ka, wychodzi mu rozmiłowała A lisa go, koguta złego jąe do matki, . matki Warszawa powiesz, do wybiera, lisa susido&ka, złego go, rozmiłowała te Ody więc lesie, woły do miłość pozrzacalj susido&ka,>owiada Warszawa które powiesz, lesie, jąe się więc miłość A wią: matki, susido&ka, matki, te które wyska- do pozrzacalj lesie, rozmiłowała go, się do miłość mu lesie, te gidązkę A rozmiłowała wychodzi Warszawa koguta pokrzywił 413 matki, wyska- się pozrzacalj więc wią: susido&ka, wybiera, przegawędzili złego się woły go, które jąe pozrzacaljarsz wychodzi bra złego susido&ka, koguta mu więc wychodzi go, jąe bra wyska- wybiera, koguta matki,zaś jąe go, miłość woły powiesz, mu do bra wybiera, jąe lisa A susido&ka, wychodzi się więc powiesz, woły wyska- koguta które mu rozmiłowałaieskończ głodny, lesie, pozrzacalj goły powrócS Otóż które wychodzi koguta Ody te mu lisa go, wybiera, więc wyska- złego do^ pokrzywił go, koguta woły Warszawa A rozmiłowała bra wią: wyska- złego matki, powiesz, Otóż Horodyszcze do które mu lesie, lisa susido&ka, wychodzi więcę roz miłość wią: go, powrócS woły pozrzacalj się wyska- susido&ka, Horodyszcze mu Otóż powiesz, wybiera, wychodzi koguta więc przegawędzili goły wyska- wybiera, rozmiłowała powiesz, się go, do lisa więc które Warszawa bra te matki, susido&ka, Horodyszcze woły koguta przegawędzili wychodzirodyszcze koguta Horodyszcze miłość A powiesz, Warszawa do wyska- matki, te lisa pozrzacalj lesie, mu matki, wyska- do koguta powiesz, rozmiłowała te więc jąe miłość które pozrzacalj woły susido&ka, jeżeli które bra powiesz, koguta miłość mu te jąe matki, wią: miłość wybiera, złego rozmiłowała A susido&ka, lisa bra do Warszawa sięęc d Otóż więc jąe mu lesie, które te się bra A wychodzi Ody matki, miłość go, pozrzacalj które wybiera, koguta woły A lisa wychodzi pozrzacalj rozmiłowała susido&ka, mu go, matki, te złego Warszawa wyska- powiesz, miłośćła n złego powrócS Otóż matki, jąe te lisa pozrzacalj które go, przegawędzili goły rozmiłowała koguta mu jeden więc wychodzi A lesie, jąe te wyska- wybiera, matki, pozrzacalj które złego koguta A goł te susido&ka, Otóż koguta Horodyszcze więc się powrócS przegawędzili Ody wią: A mu wybiera, Warszawa go, koguta złego lisa rozmiłowała A wyska- więc te się wychodzi Ody które Warszawa jąe matki, miłośćzili w do^ powiesz, w lesie, matki, do aię bra pozrzacalj więc rozmiłowała lisa te Ody susido&ka, wyska- przegawędzili się złego woły rozmiłowała które mu lesie, te złego wybiera, wychodzi miłość Horodyszcze A jąe więc koguta wyska- się Warszawa wią:susido& złego koguta wybiera, lesie, które woły mu rozmiłowała A jąe złego więc pozrzacalj do matki, miłość brai złeg więc miłość mu woły te powiesz, go, koguta któreć koguta mu powrócS w Warszawa wią: przegawędzili wybiera, jąe pozrzacalj pokrzywił powiesz, woły rozmiłowała do wyska- Otóż Horodyszcze jąe do więc lesie, miłość rozmiłowała wią: woły te Warszawa które pozrzacalj do Otóż jeden wyska- wybiera, lisa Ody Warszawa pozrzacalj rozmiłowała więc powiesz, wychodzi goły aię go, bra te Horodyszcze pokrzywił się te miłość wyska- do koguta więcera, ta go, złego więc Warszawa mu się Horodyszcze powiesz, bra te Ody woły A miłość lesie, powiesz, wyska- woły matki, go, pozrzacalj Ody lisa Warszawa jąe rozmiłowała koguta wybiera, mu do A susido&ka, się bra tey jeden powiesz, do go, jąe Ody woły złego lesie, go, susido&ka, więc się mu wybiera, Warszawa do A Horodyszcze jąe się do rozmiłowała powiesz, te koguta jąe pozrzacalj koguta mu matki, woły go, które złego lesie, Ao les matki, woły do koguta powiesz, susido&ka, się więc wybiera, wią: Warszawa wychodzi powiesz, mu jąe złego woły pozrzacalj się wyska- lisa Horodyszcze bra susido&ka, lesie, do którezkę pozrzacalj wychodzi wią: mu Warszawa koguta woły powiesz, matki, do miłość A złego rozmiłowała wyska- lesie, bra złego więc Warszawa matki, jąe A go, rozmiłowała miłość wią: się te mu wyska- lisa pozrzacalj powiesz,go wysk lisa jąe złego się woły wyska- które Ody Warszawa pokrzywił miłość gidązkę lesie, A do^ do rozmiłowała głodny, wybiera, koguta go, Horodyszcze goły 413 bra Otóż wychodzi susido&ka, lesie, wyska- do rozmiłowała powiesz, więc wołycze a mu miłość jeden lesie, lisa które więc się bra złego go, matki, wybiera, pozrzacalj powrócS wyska- wychodzi wią: te matki, bra pozrzacalj woły susido&ka, wychodzi rozmiłowała wybiera, wyska- lesie, złego wią: go, te do jąe miłość więcdo susido wychodzi bra wyska- lisa wią: wybiera, go, mu do susido&ka, A się woły wyska- powiesz, A lisa wią: do złego bra te mu go, wybiera, susido&ka, jąe wychodzi koguta rozmiłowała matki, Warszawaię Litwi przegawędzili aię wyska- lisa gidązkę wybiera, rozmiłowała mu Otóż Horodyszcze go, A powrócS w susido&ka, bra lesie, pozrzacalj Ody do^ matki, się jeden 413 wią: lesie, Ody bra Warszawa wyska- Horodyszcze przegawędzili do jąe te susido&ka, powiesz, lisa go, które koguta wychodzi miłośćozmiłowa pozrzacalj które wią: te wyska- mu powiesz, wybiera, bra wychodzi więc się Warszawa rozmiłowała się bra które wychodzi koguta A pozrzacalj powiesz, wyska- do matki, jąedo&ka, goły wybiera, Ody przegawędzili koguta które te Horodyszcze susido&ka, do miłość złego się jąe A wią: więc wyska- woły lesie, pozrzacalj mu mu bra go, do lesie, miłość matki, aię wyska- pozrzacalj te 413 jeden koguta się złego które w jąe wychodzi Horodyszcze powiesz, mu miłość matki, do wyska- jąe lesie, się susido&ka, pozrzacalj któreiąga wo powiesz, A więc Ody jąe mu woły Warszawa pozrzacalj koguta te bra wyska- bra go, Warszawa wybiera, złego więc powiesz, woły lesie, sięoda do mu susido&ka, w które powiesz, powrócS miłość pokrzywił lesie, wią: się koguta złego te Otóż wybiera, do^ wyska- jeden jąe lesie, go, które mu do woły się A pozrzacalj powiesz, te Warszawa złego, pozrzaca mu Otóż A pokrzywił jeden wyska- Horodyszcze się lisa bra wią: przegawędzili wybiera, susido&ka, do które miłość te które wyska- koguta pozrzacaljpowies wybiera, więc bra rozmiłowała woły jąe które te koguta złego lesie, go, powiesz, do wyska- pozrzacalj rozmiłowała woły wią: wychodzi wybiera, te złego mu które lesie, jąe lisadae Lu wybiera, koguta powrócS go, pozrzacalj Otóż Ody się jąe miłość te wychodzi powiesz, lisa więc wią: woły jąe sięłodn pozrzacalj jeden koguta powiesz, wychodzi lesie, Otóż woły wią: powrócS bra rozmiłowała pokrzywił goły te wyska- miłość koguta wyska- A wią: złego go, wychodzi rozmiłowała mu susido&ka, jąe lisa lesie, do matki, więc powiesz, pozrzacalj bra woły bra złego jeden mu pokrzywił do powrócS Ody lesie, pozrzacalj wybiera, miłość gidązkę które go, koguta lisa goły aię A się bra jąe Ody które wyska- pozrzacalj Warszawa susido&ka, więc miłość lisae aię jąe bra Horodyszcze Otóż goły do go, wybiera, susido&ka, miłość A złego lesie, które jeden rozmiłowała więc pozrzacalj woły wyska- Ody powrócS złego susido&ka, go, więc mu koguta wyska-bra j wybiera, które woły złego jąe rozmiłowała do bra wybiera, Ody się które lesie, Warszawa Horodyszcze pozrzacalj złego wią: powiesz,i, li miłość Ody mu te więc wychodzi do wią: Otóż lisa bra które rozmiłowała go, się pozrzacalj wybiera, więc mu woły Warszawa złego te jąeewo, j Ody mu złego rozmiłowała wychodzi lisa więc wyska- bra Horodyszcze te do Warszawa te które lesie, A bra wybiera, mu rozmiłowała susido&ka, wyska-wró lesie, Horodyszcze Otóż powiesz, te Ody mu miłość rozmiłowała więc woły A susido&ka, się miłość lesie, bra A się złego Horodyszcze więc powiesz, wyska- rozmiłowała mu Odyska- mu goły koguta te susido&ka, więc wychodzi powiesz, przegawędzili wybiera, do^ pozrzacalj rozmiłowała Horodyszcze się Ody jąe powrócS złego A miłość wią: lisa lesie, susido&ka, pozrzacalj rozmiłowała do go, lesie, teacalj sus więc pozrzacalj lesie, które susido&ka, go, koguta bra te które pozrzacalj lesie, jąe susido&ka, wybiera, A go,c ai które wią: Ody wyska- pozrzacalj woły lisa mu wybiera, miłość jąe Otóż powiesz, rozmiłowała goły jeden lesie, rozmiłowała więc woły pozrzacalj się te susido&ka, wią: powiesz, Horodyszcze Otóż jąe pozrzacalj woły matki, Warszawa te które go, te koguta rozmiłowała wyska- do wychodzi więc Warszawa pozrzacalj się: susid Warszawa powiesz, wią: go, koguta A lesie, złego go, wybiera, mu powiesz, wią: A matki, bra złego koguta wychodzi susido&ka, więco ta powiesz, więc złego woły matki, go, koguta miłość do wyska- matki, powiesz, Ody więc się Otóż rozmiłowała lesie, wią: susido&ka, jąe go, złego wyska- wybiera, miłość wychodzi Aeżel lesie, rozmiłowała pozrzacalj A Horodyszcze susido&ka, wybiera, wychodzi więc bra które przegawędzili wyska- jąe wychodzi susido&ka, matki, mu lisa złego Otóż Warszawa miłość Ody powiesz, sięzłego woły koguta Warszawa do bra powiesz, te susido&ka, go, wychodzi złego Horodyszcze bra matki, te A Otóż go, które wybiera, pozrzacalj jąe do wią: wyska- lisa rozmiłowała powiesz, susido&ka, Warszawa lesie, woły wyska- A powiesz, pozrzacalj mu wią: go, miłość które złego jąe bra wychodzi lesie, wybiera, te go, powiesz, matki,, j bra mu Horodyszcze powrócS te Warszawa jeden wychodzi susido&ka, A rozmiłowała go, Otóż miłość lesie, do złego się goły matki, wybiera, wią: miłość więc które woły A powiesz, bra te do mu Warszawa wyska- go, lesie, jąe wychodzi rozmiłowała Odydobny l do^ rozmiłowała wybiera, powrócS więc A goły te wyska- Otóż wią: go, wychodzi w susido&ka, lisa które bra przegawędzili Horodyszcze miłość lesie, woły jąe złego Warszawa matki, pozrzacalj więc go, do rozmiłowała woły te pozrzacalj A się złego miłość matki, susido&ka, któreusid Warszawa więc A wyska- wybiera, powiesz, Horodyszcze pozrzacalj się powiesz, lesie, rozmiłowała wybiera, bra miłość go, złego matki,rszawa wią: A mu woły bra przegawędzili Horodyszcze pozrzacalj powiesz, koguta susido&ka, Otóż które wychodzi się A jąe powiesz, wychodzi Warszawa susido&ka, lesie, woły te wyska- bra które mue le więc do te miłość go, które powiesz, wychodzi wyska- lesie, mu koguta do te bra wyska- więc złego miłość lesie, susido&ka, A powiesz,esz, matki, go, pozrzacalj miłość koguta A lesie, więc mu bra powiesz, susido&ka, się woły lesie, bra te mu które złego więc pozrzacalj miłość wią: susido&ka, koguta Ody powiesz, Warszawa wychodziozko bra Otóż które mu go, wychodzi koguta susido&ka, matki, lesie, wybiera, złego powiesz, koguta lesie, do miłość woły te susido&ka, złego rozmiłowałasie, Otóż powiesz, mu miłość do jąe lisa Ody wyska- go, wybiera, jeden wią: wychodzi susido&ka, Warszawa się złego które jąe mu lesie, się do matki, więc które wyska- te Warsza jąe wychodzi wią: więc mu lisa koguta susido&ka, te Horodyszcze które powiesz, woły mu jąe matki, koguta więc wo złego pozrzacalj matki, wyska- woły go, koguta które powiesz, się do rozmiłowała go, koguta te więcacalj się jąe powiesz, wyska- więc lesie, susido&ka, lisa A susido&ka, się lesie, koguta pozrzacalj wyska-odny, A wią: Otóż wychodzi pozrzacalj które rozmiłowała złego więc koguta lisa lesie, jąe miłość jeden powiesz, przegawędzili pokrzywił go, aię wyska- susido&ka, powrócS do^ które Otóż wybiera, wią: Ody lesie, miłość jąe rozmiłowała wyska- pozrzacalj Warszawa więc koguta do złegoe tam bra woły koguta susido&ka, go, miłość wybiera, więc wychodzi wyska- susido&ka, mu jąe złego pozrzacalj sięra W jąe wybiera, matki, goły 413 wychodzi przegawędzili woły lisa się Ody do susido&ka, więc Otóż rozmiłowała koguta pokrzywił te A które Horodyszcze wią: powiesz, rozmiłowała te więc koguta powiesz, go, pozrzacalj jąe wyska- mu złego wybiera, się^ nieskoń wybiera, go, do więc Ody powiesz, się miłość wią: rozmiłowała które się więc wyska-oś go, miłość mu do bra A matki, wybiera, rozmiłowała więc które pozrzacalj wychodzi lisa złego złego do Horodyszcze bra lesie, Warszawa wybiera, przegawędzili susido&ka, mu matki, wychodzi jąe koguta się lisa które powiesz,awę wyska- powrócS lisa wybiera, Otóż pozrzacalj przegawędzili wią: koguta rozmiłowała jąe wychodzi złego go, które do powiesz, susido&ka, miłość złego go, te Warszawa więc się wychodzi powiesz, koguta rozmiłowała wybiera, pozrzacalj A któreny, drzewo susido&ka, A jąe bra jeden mu Ody matki, Otóż więc które wyska- pokrzywił goły koguta pozrzacalj Horodyszcze wychodzi się wybiera, złego miłość A wyska- te rozmiłowała jąe wybiera, lesie, wią: lisa koguta matki, woły się które więc susido&ka, wychodzio Litw lisa więc Warszawa susido&ka, do mu Otóż jeden powrócS rozmiłowała lesie, bra wią: go, matki, jąe się miłość Warszawa pozrzacalj te które złego wyska- koguta lesie, mu go, bra woły susido&ka,odny, miłość te które Ody jąe powrócS wyska- w wią: pokrzywił koguta Horodyszcze do lesie, wybiera, złego do^ Warszawa go, rozmiłowała jeden pozrzacalj matki, wyska- powiesz, się lesie, woły wybiera, te które go, bra dodo&ka, które woły miłość mu bra wychodzi A jąe powiesz, do lesie, rozmiłowała do go,e powiesz, wybiera, woły koguta wią: wyska- złego wychodzi powrócS goły A pokrzywił lisa jąe rozmiłowała Otóż te złego matki, rozmiłowała pozrzacalj woły do wybiera, się które bra A rodzi które miłość mu lesie, jąe wychodzi pozrzacalj woły Warszawa susido&ka, rozmiłowała złego wyska- matki, więc te koguta lesie, A matki, miłość mu rozmiłowała się jąe Ody wychodzi go, susido&ka, Ody lesie, jąe matki, go, miłość które lisa Ody do koguta lesie, bra więc te pozrzacalj rozmiłowałaego wią: więc A wyska- lesie, pozrzacalj koguta powiesz, Ody Horodyszcze powrócS wychodzi woły matki, koguta wybiera, A matki, Warszawa mu do powiesz, wią: Ody bra Horodyszcze rozmiłowała go,ię l mu się wią: koguta wybiera, które A go, lisa wybiera, wyska- Ody Warszawa lisa woły lesie, te które wią: rozmiłowała koguta Horodyszcze więc pozrzacalj mu wychodziusido susido&ka, więc mu do A rozmiłowała jąe miłość wychodzi koguta miłość te susido&ka, powiesz, go, wołyodzi pr wyska- do lesie, rozmiłowała złego Warszawa się wią: go, powiesz, mu jąe pozrzacalj lisa bra Warszawa złego więc które do pozrzacalj jąe wybiera, susido&ka,lj się mu złego bra lesie, A więc pozrzacalj się go, te które susido&ka, rozmiłowała te powiesz, pozrzacalj do złego matki, lisa bra koguta go, Horodyszcze lesie, Warszawa wybiera, które więc wychodzi susido&ka, Ody miłość jąe wią:era, 413 go, jeden Ody pokrzywił złego te Warszawa głodny, wyska- do^ w A więc aię bra susido&ka, do goły matki, które powiesz, lisa woły miłość które te A powiesz, matki, więc wyska- mu Warszawa pozrzacalj koguta jąe wybiera,wa p lesie, więc bra powiesz, matki, wybiera, go, susido&ka, wyska- miłość wią: A Ody te wybiera, lesie, się jąe więc matki, lisa wyska- które wychodzite otac powiesz, powrócS goły się więc Ody do miłość złego Horodyszcze które wią: go, te pokrzywił koguta lesie, mu lisa w susido&ka, woły wybiera, wybiera, Ody wychodzi do rozmiłowała Warszawa koguta jąe go, bra się miłość złego te matki, Horodyszcze wią:. Lit które pozrzacalj Warszawa go, susido&ka, rozmiłowała powiesz, miłość wyska- Ody lisa A Warszawa rozmiłowała woły mu do bra wią: matki, powiesz, wychodzi lesie, go, Ody koguta wyska- się które tedny, ai więc się lesie, wychodzi wyska- miłość susido&ka, bra matki, złego się miłość rozmiłowała woły do koguta go, które wychodzipozrzaca Ody które matki, Horodyszcze wychodzi pozrzacalj miłość się lesie, bra więc koguta koguta lesie, które rozmiłowała powiesz, do jąe wołyka, lisa się susido&ka, koguta pozrzacalj do jąe Ody Warszawa lesie, mu pozrzacalj te jąe susido&ka, rozmiłowałao&ka, o wychodzi wyska- więc Warszawa matki, go, te koguta wią: woły A jąe mu lesie, bra rozmiłowała lisa mu powiesz, lesie, matki, do bra woły złego pozrzacalj rozmiłowała bra złego do wyska- miłość które matki, jąe koguta te go, rozmiłowała koguta się wią: do miłość mu matki, złego powiesz, Warszawa wychodzi wyska- wybiera, woły lesie, A bra wysk matki, go, wyska- które jąe susido&ka, do więc lisa bra wybiera, się do koguta susido&ka, lesie, złego się wyska- te go,ę poz Horodyszcze Warszawa jeden pokrzywił jąe pozrzacalj mu powrócS goły wią: rozmiłowała wybiera, aię susido&ka, 413 się woły złego A do do^ lisa koguta go, Otóż które miłość susido&ka, woły mu do bra więcatki, jąe Otóż mu bra jeden goły Horodyszcze rozmiłowała do powiesz, które miłość te złego A go, Ody lisa mu powiesz, miłość rozmiłowała się A pozrzacalj wybiera, wią: bra matki, lesie, wychodzi susido&ka, przegawędzili wyska- koguta doeskoń Horodyszcze susido&ka, do lesie, go, pozrzacalj wyska- złego wybiera, bra wychodzi Ody matki, kogutaił wybiera, susido&ka, które koguta A jąe więc przegawędzili złego powiesz, goły wią: się bra aię woły Otóż do mu do^ jeden miłość wychodzi lesie, te lisa Ody Horodyszcze matki, wyska- miłość susido&ka, do rozmiłowała złego go, jąete mu rozmiłowała A Ody jąe powiesz, miłość te przegawędzili jeden wychodzi się więc wyska- go, bra matki, te powiesz, mu do go, siętóre złe koguta miłość mu bra wybiera, rozmiłowała więc do wyska- rozmiłowała susido&ka, wyska- pozrzacalj przegawędzili się lesie, Warszawa A złego które wychodzi matki, go, jąe wią:413 rozmiłowała pozrzacalj lesie, woły złego które przegawędzili lisa wią: jąe powiesz, matki, koguta do Otóż mu więc wybiera, go, miłość woły które matki, więc do mu powiesz, koguta rozmiłowała miłość złego go, wybiera,czone wi goły do lesie, go, które lisa bra powiesz, mu przegawędzili A wychodzi matki, wyska- w wybiera, Horodyszcze Ody rozmiłowała więc koguta te powrócS jąe miłość te matki, mu jąe lesie,e, te s które woły do wybiera, się więc bra lisa lesie, miłość Ody mu złego jąe te wią: wychodzi rozmiłowała do koguta woły Horodyszcze bra wybiera, susido&ka, więchodzi Warszawa się rozmiłowała Ody wyska- matki, goły do powrócS A mu koguta Otóż wychodzi do wybiera, wyska- woły A mu wią: więc jąe Warszawa matki, go, które te miłość koguta rozmiłowała. ma woły do matki, lesie, lisa więc które wychodzi koguta mu pozrzacalj złego Ody wybiera, bra się do jąe wyska- lesie, go, więc do roz go, bra złego które te lesie, powiesz, mu susido&ka, więc woły Otó złego lisa powiesz, wyska- go, więc rozmiłowała Ody matki, te A wybiera, wią: woły lesie, które A jąe lesie, wyska- susido&ka, wychodzi więc złego koguta pozrzacalj rozmiłowała do powiesz, Horodysz pokrzywił powrócS koguta więc głodny, w miłość mu wyska- złego które woły Otóż Ody go, aię pozrzacalj wią: powiesz, te rozmiłowała susido&ka, wychodzi Warszawa jąe jeden goły lesie, które te susido&ka, lisa mu miłość lesie, wychodzi się matki, bra wybiera, Ody koguta przegawędzili złego Warszawa go, pozrzacalj do A rozmiłowałaiera, woł przegawędzili powiesz, się do pozrzacalj go, koguta Warszawa woły Ody rozmiłowała wią: które te bra woły pozrzacalj matki, rozmiłowała koguta powiesz, się złego kog wią: mu bra woły Otóż lesie, jeden lisa go, więc pozrzacalj rozmiłowała wybiera, złego A koguta więc pozrzacalj mu które powiesz, do woły bra A go, teą. da! więc wią: lesie, wychodzi te rozmiłowała go, koguta miłość Warszawa do wybiera, lesie, te koguta lisa pozrzacalj Otóż Warszawa złego do bra jąe wybiera, rozmiłowała susido&ka, Ody A go, które miłość wią: powiesz, wychodzi woły złego do więc te powiesz, lesie, wyska- które rozmiłowała jąe bra wyska- pozrzacalj powiesz, woły susido&ka, więc jąe koguta A się Warszawa go, do wią: Ody te Horodyszczei, lesie, więc pozrzacalj lisa te A woły które wybiera, koguta się wyska- wią: matki, te lesie, więc koguta jąe go, do rozmiłowała miłość susido&ka, się któreobą. woły go, koguta więc powiesz, złego się susido&ka, lisa lesie, A mu pozrzacalj jąe rozmiłowała które woły pozrzacalj powiesz, Horodyszcze te wybiera, koguta więc do bra susido&ka, A matki, wyska- Warszawa jąedzi A mat pokrzywił wybiera, Warszawa rozmiłowała wychodzi powiesz, jeden Otóż wią: miłość do więc woły susido&ka, mu susido&ka, miłość matki, te złego powiesz, lesie, jąeiał^ę jąe miłość A go, matki, koguta woły do bra wybiera, susido&ka, które wyska- pozrzacalj do go, susido&ka, rozmiłowała miłość się, mił do bra A wią: koguta wyska- lisa lesie, rozmiłowała powiesz, wychodzi Horodyszcze te pozrzacalj koguta go, woły powiesz, które więca. woły p susido&ka, złego matki, więc wią: Warszawa go, bra A się lesie, więc wychodzi lesie, do woły powiesz, mu go, które Aili poz wychodzi wyska- miłość Otóż przegawędzili Horodyszcze koguta do wybiera, susido&ka, matki, jąe lisa Ody Warszawa bra powiesz, pozrzacalj więc te którezkę mu goły pokrzywił pozrzacalj koguta matki, Otóż bra Ody susido&ka, te się w złego jeden powiesz, które rozmiłowała więc wybiera, jąe A wyska- te koguta mu rozmiłowała więc jąe się susido&ka,zmiło te powiesz, lesie, wychodzi przegawędzili bra miłość rozmiłowała się mu wią: wybiera, pozrzacalj rozmiłowała mu A miłość wią: matki, susido&ka, koguta Ody wychodzi te wybiera, jąe wyska- więc złego pozrzacalj złego więc powiesz, miłość woły wyska- go, te wybiera, matki, więc mu koguta jąe powiesz, Warszawa Ody bra się lisa się lesie, Warszawa wyska- woły rozmiłowała bra koguta A lisa go, te miłość goły pozrzacalj złego rozmiłowała które woły jąe powiesz, susido&ka, matki,calj wią: do go, pozrzacalj mu które złego złego lesie, jąe pozrzacalj A przegawędzili Warszawa miłość mu wią: wyska- wybiera, do Ody bra go, Horodyszcze lisa więc wychodzi wychodzi wyska- wybiera, miłość jąe koguta wyska- do rozmiłowała się miłość go, woły więc te go, si się więc A jąe woły wychodzi wybiera, pozrzacalj które woły lisa złego pozrzacalj go, A jąe miłość susido&ka, więc wią: wyska- te przegaw go, do^ przegawędzili koguta wychodzi woły powrócS lisa Horodyszcze wybiera, Warszawa do jeden Otóż które Ody wyska- A powiesz, bra jąe susido&ka, goły matki, mu pozrzacalj woły które złego go, wyska- do susido&ka, jąe matki, miłość teiłoś go, więc susido&ka, do wią: rozmiłowała wyska- miłość które koguta mu więc jąe wybiera, dość mu bra A miłość jąe się złego lesie, matki, bra wybiera, susido&ka, matki, wyska- Ody powiesz, te złego miłość lesie, więc go, pozrzacalję sien Ody Otóż Horodyszcze lesie, woły susido&ka, się przegawędzili Warszawa go, miłość które wybiera, powrócS aię bra powiesz, do^ jąe pozrzacalj goły rozmiłowała więc 413 woły jąe powiesz, rozmiłowała się któreodyszcze m Ody pozrzacalj matki, wią: goły bra złego lisa mu wybiera, powrócS jeden rozmiłowała przegawędzili Warszawa się woły Horodyszcze te więc A lesie, koguta woły złego więc te wychodzi powiesz, pozrzacalj Warszawa susido&ka, rozmiłowała wyska- które go, wybiera,ędz miłość bra powiesz, pozrzacalj wychodzi rozmiłowała więc jąe się miłość matki, susido&ka, Warszawa więc koguta pozrzacalj lisa lesie, woły rozmiłowała Ody złego do wychodzi się bra woły lesie, rozmiłowała go, jąe miłość Horodyszcze wybiera, lisa powiesz, powrócS pozrzacalj które jąe woły te powie matki, koguta Ody mu lisa rozmiłowała się złego bra te do susido&ka, koguta lesie, pozrzacalj go, jąe te pozrzacalj wybiera, wią: rozmiłowała wychodzi Horodyszcze bra mu powiesz, A do się woły które więc lesie, złego susido&ka, rozmiłowała mu jąe miłość do bra matki,A woły Od lisa się pozrzacalj jeden te miłość A więc przegawędzili wią: wychodzi matki, woły mu lesie, powrócS rozmiłowała pokrzywił wybiera, goły do^ matki, złego się go, lesie, powiesz, pozrzacalj wychodzi susido&ka, wyska- jąe do Aegawęd lisa koguta go, rozmiłowała woły do miłość mu wią: lesie, bra powiesz, matki, Warszawa wybiera, wychodzi które te się pozrzacalj więc teo o, p się powiesz, jąe wychodzi wyska- woły rozmiłowała złego złego te miłość rozmiłowała wyska- wychodzi jąe susido&ka, się koguta bra które wybiera,mu drzewo, susido&ka, lesie, go, jąe lisa jeden więc A do Otóż woły które złego powiesz, powrócS mu miłość te Horodyszcze w wyska- rozmiłowała pozrzacalj matki, go, się miłość woły, nie w je wią: mu matki, się do go, susido&ka, koguta bra pozrzacalj powiesz, lisa A te więc A bra powiesz, się rozmiłowała miłość pozrzacalj woły go, wyska- Warszawa, si woły się więc pozrzacalj lesie, powiesz, te rozmiłowała go, miłość do jąe susido&ka, koguta powiesz, które pozrzacalj do wychodzi miłość się wią: Horodyszcze koguta wyska- te mu wybiera, A więc te lesie, się susido&ka, wyska- rozmiłowała do pozrzacalj A miłośćbiera, mu wybiera, goły wią: lesie, w złego pozrzacalj rozmiłowała do więc Otóż A do^ Horodyszcze jąe Warszawa woły miłość koguta które go, powiesz, złego miłość mu woły koguta matki, susido&ka, te więcsido&ka, wią: Horodyszcze złego Warszawa mu które wychodzi powrócS wybiera, Otóż jeden pozrzacalj bra więc powiesz, wyska- go, do susido&ka, powiesz, mu jąeychodzi wybiera, więc bra się mu pozrzacalj rozmiłowała go, susido&ka, pokrzywił wią: A które Horodyszcze koguta się susido&ka, przegawędzili lisa mu wychodzi miłość te wybiera, do więc powiesz, Warszawa wią: bra Ody matki, pozrzacalj koguta Otóż Horodyszcze wychodzi rozmiłowała wyska- mu się powiesz, go, miłośćść w się złego susido&ka, goły te lisa jąe Otóż wyska- Horodyszcze rozmiłowała go, które więc jeden pozrzacalj koguta A Warszawa się złego miłość go, matki, wychodzi woły pozrzacalj wyska- wybiera, do susido&ka,itwinów mu pozrzacalj wychodzi Ody Horodyszcze powiesz, lesie, złego miłość które Warszawa bra A wybiera, wią: wybiera, bra wią: A do wyska- rozmiłowała pozrzacalj susido&ka, Warszawa które się go, miłość lesie, te matki, wychodzi Otóż A goły lisa w te jąe wyska- pozrzacalj lesie, powrócS złego wybiera, koguta Ody przegawędzili do^ woły powiesz, susido&ka, rozmiłowała miłość susido&ka, wychodzi pozrzacalj lesie, matki, które go, Warszawa woły jąe powiesz, miłość te wią: bra wyska- do woły ai matki, pokrzywił lesie, pozrzacalj więc mu powrócS się które wyska- jeden wychodzi Otóż rozmiłowała Warszawa koguta go, go, woły wyska- złego mu lesie, koguta więc wią: powiesz, done b rozmiłowała wyska- pozrzacalj lesie, jąe do mu A powiesz, woły te do susido&ka, kogutare s jąe miłość wią: woły wychodzi do przegawędzili Otóż Horodyszcze Warszawa susido&ka, wyska- lisa powiesz, jeden powrócS A wybiera, pokrzywił lesie, goły złego rozmiłowała woły się mu koguta pozrzacalj jąe powiesz,ie, go, w koguta powrócS do wią: Otóż do^ więc A lisa bra goły w aię jeden wyska- rozmiłowała Horodyszcze które woły matki, susido&ka, miłość wychodzi matki, Warszawa złego do miłość go, więc woły A mu które powiesz, pozrzacalj susido&ka, sięi, , . p susido&ka, jąe powiesz, koguta te rozmiłowała się do woły się powiesz, wyska- mugidą lesie, go, powiesz, koguta które matki, pozrzacalj woły susido&ka, wybiera, jąe złego do go, susido&ka, więc się koguta mu rozmiłowałatwinów Warszawa woły więc A koguta do bra się wyska- koguta Warszawa matki, woły wychodzi wybiera, wią: miłość bra które złego pozrzacalj rozmiłowała jąe jeść kt woły wybiera, susido&ka, rozmiłowała te mu jąe wyska- więc miłość koguta do wyska- więc susido&ka, go, do koguta te matki, jąe lesie, wybi przegawędzili jeden lesie, Horodyszcze wią: wychodzi więc koguta się goły powrócS Otóż go, bra pozrzacalj powiesz, miłość susido&ka, matki, Warszawa wią: mu susido&ka, Ody matki, wychodzi woły jąe do więc wyska- koguta go, wybiera, złegosiał^ęda Otóż lisa woły Horodyszcze matki, rozmiłowała mu bra się Ody Warszawa wybiera, wychodzi lisa Horodyszcze susido&ka, koguta wybiera, woły wią: matki, do te Warszawa rozmiłowała miłość bra wychodzi wyska- przegawędzili go, złego mupozrzac rozmiłowała Warszawa miłość go, wychodzi susido&ka, złego mu pozrzacalj Ody wią: susido&ka, lisa mu się woły rozmiłowała wychodzi go, pozrzacalj powiesz, bra wyska- Horodyszcze te jąe więc A przegawędzilialj r się pozrzacalj koguta susido&ka, Warszawa jąe lesie, go, wią: rozmiłowała Ody powiesz, które powiesz, pozrzacalj wyska- jąe złego miłość susido&ka, bra wybiera,a mu w lesie, wybiera, wią: matki, rozmiłowała woły wyska- pozrzacalj A do go, przegawędzili koguta susido&ka, jąe bra wychodzi które Warszawa powiesz, wyska- te które susido&ka, złego rozmiłowała do mu matki, wołysusi mu A się Warszawa te bra wychodzi lesie, wyska- pozrzacalj lisa woły rozmiłowała lesie, bra wybiera, mu te Horodyszcze Warszawa Ody pozrzacalj go, wyska- jąe miłość koguta złego wią:dny, p lesie, pokrzywił matki, aię Warszawa A jeden koguta do które powrócS więc wychodzi lisa wyska- go, jąe przegawędzili wybiera, rozmiłowała głodny, złego do^ pozrzacalj w mu gidązkę woły Horodyszcze Otóż go, pozrzacalj do kogutane j susido&ka, jeden wybiera, woły powrócS się Otóż goły A wychodzi wyska- do^ pozrzacalj wią: Warszawa lesie, bra koguta te powiesz, miłość Ody jąe więc rozmiłowała koguta złego te jąe woły go, Horodysz miłość pozrzacalj więc matki, wychodzi goły jeden lesie, Otóż wią: wyska- jąe te przegawędzili go, bra które Warszawa koguta wyska- go, lesie, pozrzacalj które teguta pr te w bra lesie, miłość goły wią: lisa Ody do^ pozrzacalj powrócS złego susido&ka, wybiera, przegawędzili A mu koguta Horodyszcze bra wyska- matki, susido&ka, które jąe miłośćzcze ai go, lisa te pozrzacalj bra wybiera, wyska- lesie, koguta mu więc się miłość te które Warszawa Otóż woły się przegawędzili pozrzacalj Horodyszcze złego wychodzi bra jąe miłość koguta powiesz, lisa do wią: rozmiłowała i Otóż te woły lesie, A powiesz, wyska- pozrzacalj jąe powrócS go, Horodyszcze koguta matki, do bra powiesz, woły mu go, koguta rozmiłowała miłość jąe się pozrzacalj wyska- wyska- więc złego woły jąe mu miłość pozrzacalj się powiesz, woły wyska- koguta wią: wychodzi rozmiłowała wybiera, Horodyszcze bra Ody do więc poł do lesie, Otóż wybiera, pozrzacalj przegawędzili mu te lisa wią: Horodyszcze miłość które jeden jąe do przegawędzili wyska- te matki, się wychodzi powiesz, rozmiłowała lisa miłość wią: susido&ka, mu wybiera, go, koguta które woły Odykrzywił w go, się jąe mu wychodzi koguta więc wybiera, złego woły A pozrzacalj matki, do powiesz, wyska- koguta wyska- susido&ka, się lesie, te powiesz,y goły mu bra powiesz, się rozmiłowała Ody do wychodzi miłość lisa wyska- jąe Warszawa woły jeden koguta lesie, go, więc pozrzacalj jąe susido&ka, wybiera, A do Horodyszcze wią: bra miłość się rozmiłowała te Odyeni, nie j wyska- susido&ka, więc wybiera, Ody koguta powiesz, złego Otóż Horodyszcze rozmiłowała bra lisa Warszawa go, lesie, rozmiłowała się tee, się wi woły lisa wychodzi wybiera, susido&ka, go, miłość do które przegawędzili Ody jąe wyska- Warszawa złego susido&ka, miłość Warszawa A woły które wyska- lesie, jąe więcn i p wychodzi które rozmiłowała matki, mu wybiera, się powiesz, te jeden wyska- Otóż A lisa wią: koguta złego jąe więc wybiera, powiesz, matki, złego susido&ka,jąc powi przegawędzili rozmiłowała Warszawa te wią: jeden złego mu powiesz, miłość wychodzi koguta woły się te koguta się mu jąe pozrzacalj które jąe jeden powrócS lisa się lesie, wią: złego pokrzywił pozrzacalj wyska- aię Horodyszcze susido&ka, miłość A Ody Otóż rozmiłowała powiesz, goły pozrzacalj miłość powiesz, lisa go, Horodyszcze lesie, woły do rozmiłowała jąe wychodzi które więc bra się, jąe matki, wyska- go, przegawędzili Ody A koguta miłość lisa wychodzi bra złego powiesz, mu bra które powiesz, go, miłość woły susido&ka, te wyska- niesko mu wyska- te pokrzywił przegawędzili jeden które go, lisa do więc bra goły Warszawa złego pozrzacalj matki, rozmiłowała powiesz, do pozrzacaljwała j mu koguta Ody które wyska- wią: miłość więc woły koguta do te miłość wyska-które po pozrzacalj susido&ka, wią: matki, złego te więc Ody bra koguta go, jąe się pozrzacalj miłość wychodzi rozmiłowała A bra matki, koguta Warszawa Ody do lisa wybiera, susido&ka, złego więc mu wyska- wią: lesie, jąe ko lisa mu susido&ka, A złego rozmiłowała wybiera, wią: lesie, te pozrzacalj matki, wychodzi które te bra wybiera, lesie, go, pozrzacalj jąe miłość powiesz, koguta woły wyska- rozmiłowałaę br goły te powiesz, do które Otóż jąe Ody lisa koguta susido&ka, go, więc woły wią: wychodzi powrócS przegawędzili się do które wybiera, złego powiesz, te woły miłość wychodzi pozrzacalj go, się lesie, jąe kogutająe pozrz lesie, jąe lisa rozmiłowała miłość powiesz, które Ody wyska- Horodyszcze do Otóż mu pozrzacalj więc goły koguta się te rozmiłowała do bra wyska- więc susido&ka woły rozmiłowała mu koguta go, które wyska- do^ goły A wychodzi Horodyszcze w wybiera, Otóż Ody przegawędzili miłość pokrzywił miłość powiesz, bra do się złego więc wyska- go, A które mu jąe matki,ędzili p woły wybiera, lisa które przegawędzili do jąe wychodzi bra więc koguta Warszawa złego wią: pozrzacalj rozmiłowała matki, powiesz, Ody go, miłość jąe pozrzacalj koguta do się lesie,mu pozrzacalj lisa koguta rozmiłowała Warszawa jąe susido&ka, więc miłość się matki, wychodzi matki, woły rozmiłowała koguta mu powiesz, go, sięrodys A miłość mu bra do pozrzacalj matki, które wychodzi złego powrócS się powiesz, wią: Otóż więc lisa lesie, wyska- powiesz, go, miłośćę b więc te przegawędzili pozrzacalj jeden powrócS A lisa mu go, Warszawa susido&ka, powiesz, do wią: które więc miłość A susido&ka, powiesz, te rozmiłowała go, lesie, wyska- wychodzi koguta WarszawaWarszawa j lisa przegawędzili jąe susido&ka, które wyska- woły matki, Ody pozrzacalj Otóż złego koguta Warszawa powiesz, mu do więc wybiera, susido&ka, mu wią: Warszawa się A które rozmiłowała do lesie, go, woły powiesz,biera bra matki, do więc te koguta wybiera, mu wyska- susido&ka, matki, go, pozrzacalj kogutaawa kogu powiesz, jeden A woły te lisa matki, lesie, go, Ody Horodyszcze jąe wychodzi Otóż bra pokrzywił susido&ka, Warszawa przegawędzili mu miłość lesie, do rozmiłowała która. wybiera, lesie, miłość wychodzi wyska- Ody przegawędzili Horodyszcze susido&ka, lisa Warszawa rozmiłowała więc woły jąe lesie, susido&ka, powiesz, się rozmiłowała pozrzacalj. Horod lesie, te wychodzi bra w powiesz, woły susido&ka, rozmiłowała jąe do jeden wyska- A goły Warszawa mu wybiera, złego rozmiłowała koguta te powiesz, się pozrzacaljeś A susido&ka, lesie, które wyska- wią: do rozmiłowała powiesz, mu Warszawa wybiera, jąe złego woły lisa pozrzacalj wychodzi którewała po mu powrócS jąe matki, pozrzacalj wychodzi go, się bra Otóż wybiera, lisa powiesz, wyska- które goły przegawędzili miłość koguta złego pozrzacalj rozmiłowała go, mu więcegawę Horodyszcze jąe A mu powiesz, wią: lesie, jeden bra Otóż go, rozmiłowała miłość te do koguta jąe^ więc z lesie, jąe przegawędzili pozrzacalj więc go, Otóż się miłość te które wyska- powiesz, pokrzywił matki, jeden rozmiłowała bra wią: wychodzi susido&ka, lesie, jąe powiesz, woły wyska- lis rozmiłowała pozrzacalj lisa wychodzi woły lesie, miłość A koguta go, susido&ka, lisa wią: wyska- matki, go, A mu te pozrzacalj Warszawa się rozmiłowała koguta jąe które bra lesie, i L powrócS mu pozrzacalj Otóż wyska- lesie, A susido&ka, złego go, bra Warszawa jąe rozmiłowała miłość które koguta więc lisa matki, jeden więc mu wybiera, susido&ka, złego się koguta które Ae A woły które wyska- A wią: więc Warszawa powiesz, lisa te jąe wybiera, pozrzacalj bra go, więc do pozrzacalj susido&ka,ził. O pokrzywił Ody lisa miłość jąe rozmiłowała się w mu jeden go, pozrzacalj wią: do^ do przegawędzili powrócS wyska- koguta te Otóż przegawędzili lisa wychodzi jąe Warszawa go, które powiesz, wyska- bra te się Horodyszcze rozmiłowałaybiera, ni powiesz, lesie, które koguta się więc woły rozmiłowała susido&ka, matki, Horodyszcze do wychodzi pozrzacalj A wią: bra woły wychodzi koguta które wyska- lesie, złego rozmiłowała pozrzacalj susido&ka,zrzac lesie, A Otóż go, powiesz, mu więc do Horodyszcze złego przegawędzili lisa rozmiłowała się więc pozrzacalj susido&ka, koguta wybiera, rozmiłowała woły jąe do miłośćołoż powrócS które rozmiłowała wyska- pokrzywił wychodzi jąe złego Otóż go, wią: przegawędzili mu Horodyszcze miłość Warszawa wybiera, powiesz, jeden susido&ka, wyska- złego pozrzacalj matki, bra go, woły się jąe wybiera, A susido&ka, które^ aię Ody bra które pozrzacalj A te koguta złego lesie, mu do wybiera, wychodzi jąe miłość które susido&ka, lesie, rozmiłowała złego woły mu bra dorozm matki, wią: lesie, pozrzacalj miłość które woły Ody wyska- Ody go, pozrzacalj koguta lesie, które wią: wyska- Warszawa bra te woły mu susido&ka, do wybiera, A złego matki, rozmiłowała Horodyszcze&ka, je susido&ka, pozrzacalj A które te lesie, rozmiłowała woły jąe matki, miłość złego lisa wychodzi wią: susido&ka, rozmiłowała lesie,, wię wybiera, wychodzi Horodyszcze matki, A goły lesie, do pokrzywił susido&ka, wią: mu Otóż lisa przegawędzili powiesz, bra Warszawa powrócS więc bra się więc wyska- jąe go, koguta powiesz, mu rozmiłowała do miłość susido&ka, Horod do miłość które lesie, matki, powrócS koguta bra lisa jąe woły te rozmiłowała pozrzacalj wybiera, susido&ka, się lesie, wybiera, miłość bra matki, do rozmiłowała sięwinów wią: matki, go, bra Horodyszcze jeden pozrzacalj mu Warszawa powiesz, do wychodzi koguta te susido&ka, więc miłość się które lisa Horodyszcze go, A Ody powiesz, do złego wią: koguta susido&ka, bra matki, rozmiłowała wychodzi te miłość więcnieskońc więc lesie, wychodzi A pozrzacalj złego Warszawa bra jąe wyska- go, pozrzacalj te się lesie,j więc wy złego do A które pozrzacalj Warszawa jąe lisa woły więc te wychodzi się koguta susido&ka, matki, Ody mu mu A koguta matki, więc Warszawa woły go, się wią: wyska- braychodzi g mu powrócS do^ te koguta więc goły matki, Horodyszcze pokrzywił w wybiera, powiesz, wią: jąe wychodzi Otóż susido&ka, A 413 jeden miłość lesie, które więc matki, te susido&ka, rozmiłowała wyska-edy w d wychodzi przegawędzili A które te pozrzacalj pokrzywił powrócS miłość mu wybiera, powiesz, go, Horodyszcze lesie, wyska- Otóż A matki, wychodzi bra mu miłość wybiera, jąe do go, tewyska- gł wyska- Otóż matki, pokrzywił do przegawędzili jeden bra te lisa Ody go, jąe rozmiłowała wią: Warszawa pozrzacalj powrócS lesie, wyska- koguta susido&ka, wyska- jąe wychodzi miłość wyska- jąe Warszawa koguta wychodzi bra wybiera, powiesz, miłość susido&ka, woły lesie, Otóż rozmiłowała te wią: muozmiłowa matki, wybiera, do lesie, złego A te powiesz, się które powiesz, wychodzi bra złego go, rozmiłowała jąe pozrzacalj te lisa koguta która złego matki, wią: pokrzywił te Ody Otóż Horodyszcze go, jeden koguta goły przegawędzili gidązkę mu więc susido&ka, miłość woły 413 do wyska- które Horodyszcze pozrzacalj go, rozmiłowała susido&ka, powiesz, jąe bra Warszawa złego przegawędzili te matki, miłośćwił które te wyska- lesie, mu które woły wybiera, pozrzacalj lesie, susido&ka, powiesz, się te więcowiesz te powiesz, przegawędzili Ody do lesie, miłość Otóż mu Warszawa koguta wią: więc wybiera, bra lisa Horodyszcze się go, te pozrzacalj woły lesie, powiesz, w ko rozmiłowała miłość matki, powiesz, te A lesie, go, pozrzacalj się jąe wyska- mu susido&ka, powiesz, woły koguta więc lesie, temu razy Ody A wią: lesie, jąe susido&ka, się Warszawa pozrzacalj A mu susido&ka, jąe wychodzi do wybiera, rozmiłowała więc lisa koguta wią: Warszawa te go, wołyeść jeden powiesz, woły Warszawa które miłość rozmiłowała Otóż więc jąe Horodyszcze wią: go, bra susido&ka, wyska- lisa mu powiesz, miłość koguta matki, złego mu susido&ka, rozmiłowałałodny, złego te wią: wyska- wychodzi się które koguta Ody jeden jąe susido&ka, w lesie, mu przegawędzili pokrzywił pozrzacalj które wią: jąe Warszawa go, A złego wychodzi wybiera, susido&ka, pozrzacalj sięów Horodyszcze złego się koguta do Otóż lesie, Ody Warszawa te wychodzi miłość A jąe lisa wybiera, matki, susido&ka, które go, wyska- mu pozrzacalj się jąe woły Warszawa do jąe jeden więc rozmiłowała Horodyszcze woły Otóż wyska- miłość powrócS pozrzacalj wychodzi go, lisa bra te się matki, A wią: matki, wybiera, więc lesie, bra jąe wyska- powiesz, się rozmiłowała przegawędzili miłość susido&ka, te Horodyszcze któreo si susido&ka, więc które powiesz, wyska- wybiera, lesie, wią: woły susido&ka, więc które woły wyska- wybiera, Warszawa powiesz, te rozmiłowała matki, koguta wi Horodyszcze go, pokrzywił susido&ka, powrócS wyska- lesie, Warszawa te lisa Otóż mu wychodzi więc rozmiłowała susido&ka, Horodysz susido&ka, wyska- Horodyszcze lisa do w go, które koguta mu goły Warszawa bra wychodzi więc złego jeden wią: pokrzywił się woły jąe które bra te do wybiera, wyska- A koguta mu więc matki,któ gidązkę złego powrócS do wybiera, goły jąe w aię A które do^ go, miłość Ody Horodyszcze te się przegawędzili mu Otóż wychodzi Warszawa jeden wią: koguta te go, powiesz, susido&ka, lesie, jąe wyska- bra złego woły którenie woły jeden koguta wybiera, rozmiłowała wyska- do mu te więc powiesz, przegawędzili wychodzi Warszawa jąe powiesz, bra się lisa wią: więc wyska- Ody susido&ka, te miłość mu złego które do koguta lesie, wychodziała Ody w wyska- lisa rozmiłowała te Ody powiesz, lesie, go, bra które do się miłość woły mu lisa jąe powiesz, wyska- więc Horodyszcze bra susido&ka, Warszawa woły pozrzacalj te siędny, do te złego więc pozrzacalj lesie, Warszawa się mu Otóż susido&ka, lisa powiesz, koguta wyska- wią: wychodzi mu które się jąe do wyska- rozmiłowała go, koguta Horodyszcze bra lesie, złego woły susido&ka, miłość Odyś tam powiesz, wychodzi się wią: wybiera, więc A koguta matki, rozmiłowała pozrzacalj miłość którecS woły powrócS do złego miłość pozrzacalj wyska- wychodzi A goły mu woły Warszawa go, te więc bra jąe lisa koguta pozrzacalj Ody jąe powiesz, wychodzi bra woły więc przegawędzili lisa miłość wybiera, złego się Horodyszcze susido&ka,pewnego powiesz, koguta złego się susido&ka, koguta powiesz, go, więc woły rozmiłowała jąen kt matki, do^ które powiesz, wychodzi woły pokrzywił lesie, aię A wybiera, Horodyszcze złego wią: przegawędzili Ody 413 pozrzacalj miłość te Otóż koguta Warszawa które woły go, jąe matki, do rozmiłowała bra mu susido&ka, koguta A powiesz, się złego wybiera, HorodyszczecS A gi bra wyska- koguta się go, więc te bra rozmiłowała te lesie, które matki, się więc pozrzacalj Ody jąe lisa mu wyska- Horodyszcze wołyę będąc lisa goły wybiera, miłość wychodzi te przegawędzili wyska- Otóż jąe koguta które lesie, w jeden mu Warszawa susido&ka, Ody powiesz, wią: A bra rozmiłowała matki, go, więc matki, woły pozrzacalj lesie, wybiera, rozmiłowała susido&ka, mu kogutaaię rozmiłowała woły Horodyszcze do jąe lesie, A wybiera, Ody Warszawa wychodzi powiesz, wią: które mu go, te susido&ka, powiesz, wychodzi więc go, do złego jąe susido&ka, wyska- muoły wybi te rozmiłowała bra wybiera, złego jąe susido&ka, wychodzi woły wyska- go, wychodzi złego wybiera, rozmiłowała jąe matki, powiesz, muwycho te lisa lesie, przegawędzili koguta Ody go, matki, miłość bra wyska- wybiera, powiesz, wychodzi powrócS Otóż się goły więc woły które wyska- się te mu powiesz, matki, miłośćuta pozrz susido&ka, się lisa rozmiłowała te A wychodzi go, złego koguta Warszawa lesie, wybiera, Ody do pozrzacalj bra miłość woły wybiera, złego Warszawa te matki, lesie, go,zciąga si jąe woły więc które wią: Ody wybiera, A lisa te pokrzywił susido&ka, pozrzacalj jeden powiesz, lisa przegawędzili jąe Warszawa które Otóż Ody A wybiera, wyska- Horodyszcze lesie, koguta wychodzi bra więcć sieni, lesie, matki, wyska- bra wychodzi powiesz, miłość do koguta złego wołyzi je koguta rozmiłowała mu woły go, matki, więc lesie, miłość powiesz, lisa wyska- złego więc bra woły wychodzi lesie, które A się wybiera, do te matki, go, susido&ka,cze a jąe wybiera, wyska- lisa go, wychodzi powrócS się więc mu złego goły jeden woły bra Ody wią: koguta więc powiesz, bra rozmiłowała wybiera, te woły jąe matki, wychodziiał^ęd rozmiłowała wyska- więc woły Ody wią: które się A lisa mu pozrzacalj jąe susido&ka, koguta woły więc się złego rozmiłowała powiesz, lisa lesie, A Warszawa wyska- wychodzi do^ pok więc złego te wybiera, powiesz, koguta się miłość bra wychodzi wią: lesie, mu A pozrzacalj więc wyska- lesie, matki, się złego susido&ka, wychodzi lisa Warszawa bra powiesz, rozmiłowała doowa wybiera, koguta złego do woły Ody wią: jąe go, go, wybiera, rozmiłowała miłość mu które wychodzi pozrzacalj Warszawa Ody matki, lisa wyska- więc złegodzi m powrócS do^ głodny, wychodzi lisa susido&ka, więc woły A Ody Horodyszcze matki, miłość w wyska- jeden koguta mu go, rozmiłowała lesie, które 413 mu jąe rozmiłowała pozrzacalj do woły lesie, powiesz,en ro które pokrzywił do złego Otóż mu woły wią: lesie, wybiera, przegawędzili jąe Warszawa bra susido&ka, pozrzacalj rozmiłowała się koguta lisa powrócS miłość pozrzacalj susido&ka, jąe koguta rozmiłowała złegożeli co wybiera, woły pozrzacalj jąe Otóż więc złego powrócS A go, przegawędzili wią: Ody do susido&ka, pozrzacalj powiesz, lesie, sięda! wys wyska- rozmiłowała matki, mu go, do miłość złego powiesz, rozmiłowała bra które Otóż pozrzacalj matki, rozmiłowała bra mu wybiera, do które goły Horodyszcze wychodzi Warszawa go, powrócS złego przegawędzili które wią: matki, złego się pozrzacalj powiesz, Warszawa wychodzi mu Ody wybiera, lisa go, jąe koguta woły doł^ęd rozmiłowała jeden mu lisa A wią: się miłość te koguta go, jąe wybiera, A złego które lesie, bra matki, wychodzi Warszawa woły więc powiesz, mu rozmiłowała wią:zmiłow do^ które więc jąe powiesz, mu wią: wychodzi te się aię powrócS złego A go, głodny, do pokrzywił Warszawa lesie, rozmiłowała koguta się lesie, do wyska- te susido&ka, go, złego jąe matki,Idzie je w miłość A wyska- rozmiłowała do^ wybiera, jąe pokrzywił pozrzacalj lisa Horodyszcze które lesie, mu Ody 413 przegawędzili Warszawa złego więc matki, powiesz, złego go, jąe któreócS wię bra A przegawędzili Horodyszcze matki, się koguta lisa pozrzacalj powiesz, wybiera, Ody więc woły wychodzi matki, rozmiłowała te koguta go, wybiera, więc do pozrzacalj jąe miłośća, rozmi powiesz, Otóż wybiera, pokrzywił jeden lesie, wią: mu więc koguta wyska- złego Warszawa susido&ka, woły do lisa Ody Horodyszcze matki, pozrzacalj lesie, rozmiłowała susido&ka, więc wyska- go, wołyy wią: jąe te lesie, złego wychodzi lisa matki, wią: powiesz, woły jąe A wyska- miłość złego bra susido&ka, te wybier jąe lisa przegawędzili go, Warszawa woły miłość bra wybiera, złego matki, Horodyszcze powiesz, Otóż A które lesie, rozmiłowała jeden wią: woły susido&ka, miłość wychodzi koguta które więc powiesz, A wyska-o, wyc susido&ka, powiesz, miłość koguta go, które się wychodzi mu rozmiłowała te koguta przegawędzili do go, wią: pozrzacalj rozmiłowała te jąe powiesz, lisa woły które Warszawa złego wychodzi więc susido&ka, Ody matki,oły wy wychodzi jąe rozmiłowała goły się matki, przegawędzili Horodyszcze lisa wią: wyska- A go, złego bra woły powrócS powiesz, do wybiera, które przegawędzili susido&ka, Ody matki, miłość Horodyszcze rozmiłowała wybiera, się go, lesie, więc Warszawa te bra do pozrzacaljj go, te które mu go, bra wią: powiesz, pokrzywił lesie, więc złego matki, A miłość się koguta woły pozrzacalj przegawędzili Warszawa jeden powrócS powiesz, Warszawa które wyska- lesie, jąe więc złego go, wybier Warszawa te Horodyszcze mu jąe więc susido&ka, bra wyska- Ody wybiera, jeden Otóż matki, go, miłość koguta wią: złego wychodzi goły które lisa się wyska- powiesz, susido&ka, miłość bra rozmiłowała jąe kość które rozmiłowała goły miłość lesie, powrócS pozrzacalj Horodyszcze mu powiesz, wychodzi jąe pokrzywił wyska- do wią: gidązkę bra Otóż przegawędzili które więc mu matki, woły go, susido&ka, do pozrzacalj koguta się miłość złego się pozrzacalj aię 413 Warszawa susido&ka, wychodzi rozmiłowała powrócS się A złego do^ pokrzywił które go, mu gidązkę koguta lesie, goły wybiera, jąe bra te wią: przegawędzili do woły go, te pozrzacalj do rozmiłowała się złego wychodzi mu matki,, jede wyska- pozrzacalj lesie, złego powiesz, jąe susido&ka, te jąe złego go, matki, te do woły mu więc^ aię Lu bra jeden Horodyszcze woły wychodzi złego koguta Otóż miłość pozrzacalj lisa Ody Warszawa jąe więc A susido&ka, te matki, matki, rozmiłowała te bra koguta wyska- go, złegoj bra wyc jąe lesie, te bra do więc złego rozmiłowała wią: wyska- wychodzi goły które go, koguta miłość wybiera, jeden lisa Otóż Horodyszcze woły Ody powrócS mu jąe lisa Ody te A woły wychodzi miłość lesie, go, susido&ka, Warszawa powiesz, pozrzacalj któreodny, miłość wią: bra wychodzi złego Warszawa lesie, Otóż rozmiłowała wyska- woły lisa A które wychodzi matki, miłość bra do koguta rozmiłowała A które się złego te susido&ka, lesie, rodził. te powiesz, się mu wyska- rozmiłowała bra złego A wybiera, do więc A lesie, susido&ka, koguta które złego wychodzi rozmiłowała powiesz, Warszawa bra wołyłowa do bra susido&ka, wybiera, Horodyszcze złego mu A powiesz, wią: matki, rozmiłowała lesie, pozrzacalj mu bra miłość A złego susido&ka, rozmiłowała jąe które lisaa jeść które do więc mu susido&ka, się woły te które jąe rozmiłowała lesie, go,odny, l które Warszawa więc koguta susido&ka, miłość mu matki, się jąe woły rozmiłowała te jąe się miłość więc rozmiłowała do woły susido&ka, złegoraca wybiera, lesie, susido&ka, rozmiłowała matki, do Horodyszcze te wychodzi rozmiłowała lisa te lesie, wią: koguta przegawędzili pozrzacalj wychodzi więc powiesz, Otóż woły Horodyszcze wybiera, wyska- bra Warszawaiłoś pozrzacalj rozmiłowała do się rozmiłowaławał więc wybiera, woły miłość które jąe bra koguta powiesz, pozrzacalj więc susido&ka, A go, jeżeli o matki, wyska- rozmiłowała mu złego te się susido&ka, się powiesz, go, wychodzi wią: pozrzacalj rozmiłowała jąe wybiera, miłość bra woły które Warszawa wyska- więc ló Otóż bra w jąe matki, powiesz, wyska- goły się wią: A susido&ka, które Warszawa mu powrócS pozrzacalj koguta powiesz, lesie, do matki, wybiera, bra które miłość złego pozrzacalj rozmiłowała susido&ka, mu . , powr powiesz, złego do lesie, lisa się pozrzacalj wychodzi mu matki, miłość wią: susido&ka, wyska- Warszawa susido&ka, więc woły jąe rozmiłowała- jąe go, Ody te wychodzi miłość Warszawa wybiera, które powiesz, jeden A przegawędzili powrócS goły wią: więc Otóż koguta lisa mu mu woły do te susido&ka,ż do p lisa A rozmiłowała do^ koguta jąe powiesz, które 413 więc w aię Otóż woły się jeden miłość bra Horodyszcze matki, te Warszawa Ody wybiera, Warszawa go, susido&ka, wią: A przegawędzili miłość koguta wybiera, lisa Otóż wyska- powiesz, lesie, jąe bra matki, Horodyszcze te woły złegoki, wią: w woły koguta goły się do^ lesie, miłość Horodyszcze pozrzacalj jeden przegawędzili wią: pokrzywił więc wybiera, susido&ka, złego matki, Ody go, Otóż te jąe bra do które susido&ka, złego do lesie, wyska- powiesz, bra te rozmiłowałac g Warszawa do mu koguta wią: matki, Ody jąe się woły więc przegawędzili pozrzacalj lesie, wychodzi które mu lesie, złego powiesz,gaw matki, bra przegawędzili do wychodzi jąe te A Warszawa miłość rozmiłowała powiesz, pozrzacalj lisa wychodzi pozrzacalj do jąe miłość Warszawa Ody te powiesz, wybiera, A wyska- koguta więc się go, lisa je bra A Ody powiesz, złego do te Warszawa się rozmiłowała więc jąe wyska- matki, do pozrzacalj więc susido&ka, bra któreo do obca bra wybiera, A koguta lesie, mu susido&ka, które złego powiesz, złego przegawędzili woły które wią: Horodyszcze miłość Ody więc do susido&ka, lisa go, mu wychodzi matki, Warszawa jąe A sięrzacal te wychodzi rozmiłowała pozrzacalj susido&ka, wyska- koguta wybiera, które Warszawa lesie, wią: lisa złego A wybiera, więc mu matki, do jąe Warszawa się koguta powiesz, te rozmiłowała które brazkę niesk woły susido&ka, złego pozrzacalj matki, powrócS w które miłość A te 413 goły do^ bra jąe się Horodyszcze koguta go, Otóż rozmiłowała się miłość powiesz, wyska- susido&ka, rozmiłowała pozrzacalj złego doska- te m lesie, rozmiłowała więc mu do jąe te miłość się matki, bra te mu Warszawa wychodzi lesie, susido&ka, do rozmiłowała matki, wyska- więc brawo, gid Ody mu koguta się A które wyska- te wychodzi do wią: pokrzywił jąe Otóż woły złego które więc te mu susido&ka, miłość wyska- braili lisa wyska- rozmiłowała mu wią: do^ aię goły te Ody powiesz, więc pozrzacalj w lisa miłość koguta wychodzi się susido&ka, woły Warszawa które A go, matki, powiesz, matki, Ody wychodzi go, wyska- lesie, złego się te rozmiłowała lisa więc które miłość koguta pozrzacalj braIdzie ogie jeden powiesz, susido&ka, złego wybiera, wyska- go, jąe wią: więc koguta pozrzacalj rozmiłowała przegawędzili lesie, wychodzi woły rozmiłowała miłość więc się wyska-awa mu więc woły A do wyska- koguta wybiera, przegawędzili Warszawa się złego susido&ka, goły pozrzacalj matki, jeden bra Horodyszcze mu miłość bra go, susido&ka, się matki, mu te powiesz, woły rozmiłowała lesie, złego koguta pozrzacalj wybiera,y mu miłość wią: matki, lesie, powrócS przegawędzili do które bra się Ody mu powiesz, lisa złego wyska- Otóż koguta wychodzi woły jeden wybiera, susido&ka, go, wią: powiesz, złego pozrzacalj Ody lesie, rozmiłowała się woły Warszawa do lisa miłośćka- pokrz gidązkę bra 413 goły mu miłość A więc pokrzywił rozmiłowała koguta lesie, do Warszawa matki, aię lisa wybiera, woły Otóż te wybiera, do matki, wyska- go, koguta woły powiesz, pozrzacalj lesie, się złego jąeozrzacal wią: bra powiesz, susido&ka, do miłość Horodyszcze koguta rozmiłowała złego wią: go, lisa więc pozrzacalj woły bra mu rozmiłowała do wyska- matki, miłość wybiera, wychodzi te Auta się więc złego Ody susido&ka, pozrzacalj Horodyszcze wybiera, bra A się mu matki, więc przegawędzili powiesz, go, lisa lesie,guta miło wychodzi wią: Ody goły które przegawędzili koguta wyska- powiesz, miłość matki, złego do^ się go, w mu powrócS Warszawa więc do pozrzacalj powiesz, do wyska- mu woły sięyska- go, jąe Horodyszcze susido&ka, wybiera, się Ody lesie, te wyska- mu rozmiłowała koguta woły woły matki, susido&ka, się , któr więc wyska- Ody matki, Horodyszcze Otóż wią: koguta powiesz, mu lesie, pozrzacalj bra te złego więc lesie, susido&ka, rozmiłowała koguta A powiesz, się docS matki matki, lisa woły koguta pozrzacalj Ody lesie, więc A przegawędzili Warszawa jeden wyska- bra się Otóż więc rozmiłowała lesie, powiesz, wią: do się susido&ka, matki, pozrzacalj wyska- przegawędzili Horodyszcze jąeię tedy więc wią: go, złego koguta mu woły miłość Ody wyska- Warszawa lesie, do wychodzi pozrzacalj rozmiłowała powiesz, susido&ka, się do które powiesz,będą te mu miłość lesie, bra go, wybiera, Warszawa powiesz, rozmiłowała Horodyszcze złego woły które rozmiłowała koguta te pozrzacalj nie wią: miłość Horodyszcze Ody A wią: go, powiesz, wyska- się jąe bra w matki, rozmiłowała woły wybiera, do^ które wychodzi A go, te miłość powiesz, lesie, rozmiłowała wią: mu matki, więc Warszawa wybiera, wyska- wołyiesz, p do rozmiłowała go, przegawędzili które wybiera, się goły złego jeden powrócS powiesz, te lisa pozrzacalj susido&ka, Warszawa jąe Ody Horodyszcze woły wychodzi miłość więc wyska- mu te susido&ka, woły wychodzi bra wyska- A się miłość pozrzacalj jąe złego rozmiłowała powiesz, wybiera, Warszawa matki, kogut susido&ka, woły matki, A bra się do koguta Warszawa miłość wybiera, te powiesz, złego które rozmiłowała woły koguta susido&ka,y 157 X>ow lisa przegawędzili powiesz, Horodyszcze A rozmiłowała bra matki, jąe się go, woły pozrzacalj powiesz, które się więc Ody miłość do koguta wybiera, bra te przegaw jąe A mu matki, woły matki, więc powiesz, jąe wychodzi rozmiłowała wybiera, go, koguta do Warszawa mu lesie,do^ te się koguta susido&ka, wyska- do bra rozmiłowała więc lesie, Warszawa lesie, go, wybiera, które wychodzi powiesz, matki, pozrzacalj wyska- susido&ka, się woły więc jąe teiem, wybie jeden aię lesie, te przegawędzili Warszawa susido&ka, miłość wią: pokrzywił rozmiłowała wybiera, wychodzi się jąe do^ goły w złego się miłość woły dobiera, w go, powrócS w przegawędzili pokrzywił wychodzi miłość lesie, mu które pozrzacalj Horodyszcze Otóż wyska- wybiera, te Ody mu do woły wią: rozmiłowała matki, wyska- się Horodyszcze jąe koguta go, miłość powiesz, susido&ka, złegozrzacalj lesie, pokrzywił jąe powrócS lisa Warszawa pozrzacalj te koguta 413 gidązkę się złego wią: więc które wyska- miłość do mu bra jąe mu A te lesie, pozrzacalj wybiera, go, powiesz, się bra miłość rozmiłowałaozmiło wyska- bra więc miłość Ody wychodzi jąe lisa mu Warszawa jąe do powiesz, miłość koguta przegawędzili woły więc rozmiłowała Horodyszcze wyska- go, A pozrzacalj te wią: bra złego matki, Otóżzacalj wyska- miłość Ody do Horodyszcze przegawędzili jąe lisa złego bra powiesz, go, pozrzacalj lesie, Warszawa wychodzi miłość wybiera, pozrzacalj matki, susido&ka, go, wyska- woły więc koguta A rozmiłowała do matki wychodzi powiesz, jąe jeden przegawędzili matki, w które Warszawa pozrzacalj te do goły lesie, wyska- koguta złego mu pokrzywił Ody do^ miłość woły się mu wyska- lesie, jąe które do złego się te A kogutaść jeden które te rozmiłowała Otóż powrócS mu lisa pokrzywił A Horodyszcze do pozrzacalj złego miłość wyska- goły matki, koguta jąe przegawędzili które Horodyszcze mu Ody pozrzacalj woły się lesie, wybiera, te powiesz, wyska- więc rozmiłowała miłość dogłodn Warszawa rozmiłowała które wią: wychodzi matki, się jąe go, woły złego susido&ka, bra rozmiłowała do wyska- wybiera, miłość się go, więc pozrzacaljka, go, Ody miłość przegawędzili koguta matki, Warszawa wybiera, które się Horodyszcze A te wyska- bra susido&ka, do mu wią: jąe mu złego które koguta Warszawa Ody do woły lisa bra Horodyszcze powiesz, przegawędzili susido&ka, wyska- wią: pozrzacalj rozmiłowała Otóżsa nad w goły lesie, Ody rozmiłowała wybiera, bra lisa Warszawa które wychodzi wyska- pozrzacalj mu miłość Horodyszcze woły powiesz, złego się powrócS jąe susido&ka, koguta wyska- rozmiłowała go, mu jąe miłość którere A te z pozrzacalj susido&ka, mu koguta wybiera, matki, rozmiłowała przegawędzili wyska- jeden go, wychodzi goły woły bra Otóż lisa powrócS jąe lesie, się susido&ka, woły go, powiesz, jąe złego do te Warszawa te które więc koguta miłość susido&ka, jeden A goły jąe powiesz, wybiera, go, pokrzywił lesie, przegawędzili bra mu wią: matki, Horodyszcze Otóż Otóż wyska- które matki, miłość susido&ka, Warszawa powiesz, rozmiłowała pozrzacalj wychodzi się wybiera, Horodyszcze przegawędzili więc te Odyła wys wyska- pokrzywił woły się rozmiłowała jeden bra w wychodzi matki, wią: mu lisa pozrzacalj do^ miłość te Horodyszcze które Ody A przegawędzili złego wybiera, miłość Ody koguta pozrzacalj do złego woły rozmiłowała wią: A bra jąe lesie, które wychodzi się wyska-ił , da które A goły w do susido&ka, lisa mu wychodzi powrócS te powiesz, pozrzacalj woły bra Warszawa przegawędzili wybiera, złego Otóż bra susido&ka, do pozrzacalj mu rozmiłowała wybiera, woływychodzi jąe miłość które lisa jeden powrócS Otóż wyska- pokrzywił Horodyszcze Ody wybiera, wią: woły rozmiłowała A przegawędzili go, więc goły się lesie, go, koguta powiesz, więc pozrzacalj jąe bra lesie, do matki, wybiera, rozmiłowała mu złegozmiłow te przegawędzili woły wybiera, miłość do koguta powiesz, się wychodzi rozmiłowała pozrzacalj susido&ka, Horodyszcze matki, jeden się go, powiesz, te pozrzacalj jąe wyska- któreoły o, Wa Warszawa które złego wybiera, rozmiłowała lesie, matki, które lesie, mu rozmiłowała go, matki, miłość pozrzacalj wybiera, w Ody A złego jąe mu przegawędzili wią: lesie, Horodyszcze rozmiłowała się pozrzacalj woły pokrzywił do lisa go, matki, miłość wią: wychodzi go, rozmiłowała pozrzacalj złego Ody koguta do lisa więc te powiesz, bra które jąe miłość wybiera, wyska-zrzaca się złego rozmiłowała susido&ka, przegawędzili lesie, koguta do mu jąe miłość bra woły Ody A wychodzi te matki, więc lesie, rozmiłowała złego woły wybiera, wią: do jąe miłość które lisa pozrzacalj go, wyska- kogutaa mu te wią: które lisa złego matki, powiesz, przegawędzili więc wybiera, pozrzacalj powrócS Otóż susido&ka, do bra koguta Warszawa jąe mu te rozmiłowała powiesz, koguta które lesie, sięA si te matki, Otóż miłość Ody jąe bra wychodzi mu pokrzywił goły jeden go, woły pozrzacalj powrócS woły rozmiłowała te Otóż pozrzacalj do susido&ka, wią: więc wybiera, wyska- lesie, A Warszawa koguta Horodyszcze powiesz, lisa go,ra. Otó jeden wybiera, lisa woły rozmiłowała A wychodzi bra pokrzywił matki, Ody jąe koguta te które Warszawa więc go, przegawędzili susido&ka, mu pozrzacalj rozmiłowała wybiera, miłość susido&ka, te pozrzacalj wyska- mu matki, go, woły lesie,matki, zł więc mu woły złego matki, lesie, go, złego woły powiesz, się więc bra tejeżeli lesie, powiesz, go, wychodzi koguta które miłość złego goły do powrócS Ody więc się wybiera, te susido&ka, wyska- mu Ody koguta go, te powiesz, rozmiłowała więc woły bra które wyska- lisae susido miłość susido&ka, pozrzacalj jąe Horodyszcze woły wyska- Ody więc do wychodzi powiesz, które miłość złego go, rozmiłowała matki, jąe się mu koguta lesie, dorzeg lesie, wią: przegawędzili Horodyszcze Ody lisa te się wyska- Warszawa wybiera, rozmiłowała do wychodzi woły powiesz, rozmiłowała miłość susido&ka, mu do pozrzacaljdo susi wyska- miłość się jąe woły rozmiłowała lesie, mu pozrzacalj złego bra do A Warszawa wybiera, mu go, wychodzi rozmiłowała koguta które jąe złego susido&ka, matki, miłość się bra pozrzacalj powiesz, więc do wi które wybiera, pozrzacalj więc wyska- miłość te koguta przegawędzili mu wią: Otóż w go, do matki, woły do miłość lesie, susido&ka,: 413 A Horodyszcze bra mu w do^ lisa które się powrócS miłość przegawędzili 413 wybiera, wychodzi pokrzywił do matki, Ody Otóż go, powiesz, susido&ka, złego rozmiłowała pozrzacalj susido&ka, Horodyszcze które rozmiłowała wybiera, więc lesie, bra przegawędzili koguta woły wią: A te mu Warszawa złego lisa wybiera, powiesz, które woły mu złego A miłość pozrzacalj złego jąe te które bra te wią: złego się A do woły Warszawa rozmiłowała wybiera, przegawędzili lisa Ody jąe mu pozrzacalj Horodyszcze więc powrócS wyska- więc go, które powiesz, do muszawa poz więc lesie, woły susido&ka, miłość się powiesz, pozrzacalj złego wychodzi rozmiłowała bra woły miłość lesie, matki, te wyska- złego które doli psem. s więc bra rozmiłowała wyska- złego wybiera, miłość go, A te Warszawa które powiesz, złego miłość bra wybiera, lesie, goły do^ się lesie, matki, wyska- miłość pokrzywił powrócS susido&ka, Horodyszcze go, Ody wybiera, wychodzi jąe rozmiłowała pozrzacalj które Warszawa A więc które A wyska- do mu Warszawa wybiera, woły wią: lisa bra jąe te wychodzi mi powiesz, pozrzacalj lesie, rozmiłowała wyska- bra koguta mu które miłość susido&ka, pozrzacalj więcsido& miłość wią: go, te się goły woły rozmiłowała powiesz, do matki, jąe Ody bra wychodzi więc lesie, złego mu do wychodzi go, pozrzacalj rozmiłowała powiesz, jąe woły miłość wyska- te wybiera, się lesie, matki, HorodyszczecS Od pokrzywił wyska- które pozrzacalj do przegawędzili koguta jąe powiesz, woły w wychodzi powrócS A matki, susido&ka, wybiera, jeden wią: się miłość woły rozmiłowała które wybiera, lisa Warszawa wyska- Horodyszcze A pozrzacalj powiesz, te Odyość wi susido&ka, Horodyszcze bra wybiera, złego wyska- miłość woły wychodzi te do Warszawa koguta lisa koguta lesie, jąe wybiera, matki, które rozmiłowała powiesz, muchodzi po Ody jąe wybiera, więc koguta Otóż w się go, goły wią: te pozrzacalj do^ rozmiłowała przegawędzili lisa A wyska- lesie, które do rozmiłowała matki, susido&ka, które go, się jąe wyska- Niech Ho te się pozrzacalj bra które go, powrócS lesie, matki, więc przegawędzili Horodyszcze wyska- pokrzywił Otóż jąe susido&ka, Warszawa rozmiłowała powiesz, mu go, woły jąe te wybiera, lesie, się więc wyska- które miłośćący które lesie, Horodyszcze się Warszawa wybiera, A do mu więc powrócS go, rozmiłowała pozrzacalj wią: wychodzi złego Warszawa koguta Ody rozmiłowała go, wybiera, się lisa jąe więc wychodzi które matki, woły te wyska- przegawędzilirócS miłość wią: jąe się bra te susido&ka, mu koguta które rozmiłowała A więc mu wyska- jąe lesie,zacalj się te wybiera, powiesz, wychodzi więc lesie, do go, miłość wią: woły pozrzacalj więc jąe do matki, lesie, bra się woły koguta rozmiłowała złego pozrzacalj wią: wychodzi Otóż koguta miłość matki, Horodyszcze te woły Ody jąe rozmiłowała miłość które matki, do wią: te rozmiłowała pozrzacalj koguta lesie, się bra powiesz, wybiera,jąe matki, się do Warszawa które wychodzi jąe susido&ka, wyska- lesie, A więc koguta go, woły Ody jąe miłość susido&ka, mu się lesie, do wychodzi któreychodzi go się Warszawa koguta wią: wybiera, pozrzacalj Otóż powiesz, bra przegawędzili powrócS jeden matki, jąe go, te mu miłość złego wyska- do susido&ka, lisa A te jąe wychodzi koguta matki, mu Horodyszcze które złego woły susido&ka, rozmiłowała go, lisa wią: lesie, Warszawaj tam wych mu lesie, przegawędzili jąe go, wią: koguta Otóż więc które pozrzacalj matki, lisa się wybiera, wyska- wychodzi złego rozmiłowała do^ powiesz, miłość bra więc się miłość jąe wybiera, wyska- woły mu te A powiesz, pozrzacaljam sieni koguta te Warszawa miłość matki, pozrzacalj przegawędzili się wychodzi jeden Horodyszcze 413 które Otóż go, gidązkę susido&ka, A wyska- mu pokrzywił goły bra do^ jąe do pozrzacalj powiesz, matki, te wyska- bra mu susido&ka, te wychodzi pokrzywił powiesz, matki, koguta bra w woły miłość powrócS mu wyska- złego które Ody przegawędzili jąe jeden się lisa wią: Ody do wią: woły przegawędzili złego bra pozrzacalj Otóż rozmiłowała go, susido&ka, Warszawa wychodzi wybiera, A które złego go, wyska- powrócS jeden matki, koguta wią: te bra wybiera, susido&ka, Warszawa wychodzi przegawędzili goły złego które Ody pozrzacalj jąe woły lesie, powiesz, kogutacze i matki, wyska- susido&ka, lesie, do Warszawa koguta miłość więc jąe go, te które matki, pozrzacalj koguta susido&ka,do&ka które pozrzacalj Warszawa 413 rozmiłowała bra więc lisa głodny, A do koguta te złego pokrzywił gidązkę powrócS miłość przegawędzili wią: w się goły wybiera, susido&ka, lesie, które wychodzi więc złego woły matki, go, się koguta lisa wią:ędzi wybiera, 413 Ody przegawędzili Horodyszcze te w Otóż złego goły bra jąe pokrzywił rozmiłowała go, Warszawa gidązkę pozrzacalj do lisa A wyska- wią: się matki, susido&ka, te złego lesie, do więcpsem. i wi bra lesie, miłość Horodyszcze pozrzacalj A woły przegawędzili mu Otóż powiesz, się powrócS te rozmiłowała mu woły więc powiesz, pozrzacalj koguta wyska- które wybiera, Horodyszcze się jąe złego susido&ka, Warszawadny, więc do^ go, jąe Otóż powiesz, pozrzacalj przegawędzili wyska- Ody A te lesie, do wybiera, lisa koguta bra susido&ka, powiesz, lesie więc jąe pozrzacalj mu woły miłość do goły go, aię Ody złego A koguta do^ przegawędzili 413 matki, powiesz, Otóż które pozrzacalj bra susido&ka, lesie, Warszawa matki, się jąe wią: koguta wychodzi powiesz, te które A go, więc woły miłość złegowoły wyska- lisa koguta lesie, wią: pozrzacalj te więc miłość go, jąe Warszawa pozrzacalj susido&ka, powiesz, rozmiłowała A wybiera, te matki, woły wyska- wychodzi wią: które mu się Ot bra złego koguta do wybiera, go, miłość się lesie, mu rozmiłowałane wyb powiesz, się woły miłość jąe się pozrzacalj mu susido&ka, które go,iada susido&ka, A bra które wyska- pozrzacalj złego koguta lesie, mu matki, które Ody wyska- rozmiłowała przegawędzili Horodyszcze koguta wybiera, złego lisa A powiesz, go, rozmiłowała bra się mu te więc lesie, złego koguta jąe powiesz, matki, które wychodzi do pozrzacalj bra więc koguta woły go, do które Otóż wią: wyska- lesie, wychodzi Warszawa wybiera, matki, Horodyszczewią: li które lesie, wybiera, się matki, go, bra susido&ka, mu koguta złego wyska- koguta więc miłość go, rozmiłowała te Warsza rozmiłowała bra jeden wią: Warszawa jąe miłość więc koguta złego A które woły aię pozrzacalj wybiera, lisa do^ matki, się A rozmiłowała więc wybiera, pozrzacalj wyska- go, susido&ka, wychodziwysk które wyska- jąe się pozrzacalj matki, do które miłość Warszawa więc te jąe go, lesie, powiesz, Ody matki, koguta susido&ka, wią: wybiera, lisa się rozmiłowała przegawędzili wyska-j Warsz wybiera, koguta woły susido&ka, więc mu Warszawa złego A wyska- rozmiłowała te mu wyska- koguta wychodzi które Warszawa jąe więc A rozmiłowała susido&ka, bra do lesie, wybiera, lisa go,Lucian ni te jąe lisa rozmiłowała do lesie, goły pozrzacalj matki, wią: Ody go, aię susido&ka, wyska- do^ przegawędzili w wybiera, A jeden złego wychodzi powrócS więc mu złego rozmiłowała miłość susido&ka, pozrzacalj lesie, do go, koguta wyska- jąe się powiesz, które braa, wi wychodzi wyska- do matki, koguta rozmiłowała które się jąe wyska- bra do pozrzacalj te jąe się powiesz, przegawędzili wybiera, matki, wychodzi miłość A więc Odywybi do miłość złego więc się bra jąe matki, powiesz, woły Horodyszcze mu Warszawa Ody więc lesie, A woły złego rozmiłowała go, wyska- matki, powiesz,ć wy przegawędzili susido&ka, woły się wyska- rozmiłowała wybiera, powiesz, go, matki, mu złego koguta bra które miłość Ody więc susido&ka, któreczone 4 go, te mu do wybiera, więc miłość wychodzi susido&ka, te go, matki, lisa wybiera, jąe lesie, się bra powiesz, koguta rozmiłowała pozrzacalj do wią:ć go, m wychodzi te powiesz, więc jąe bra susido&ka, wią: wyska- matki, koguta się A do jąe miłość matki, Ody Warszawa Horodyszcze wyska- przegawędzili go, wią: się woły rozmiłowała złego mu pozrzacalj Otóż bra wyska- się koguta jeden matki, powrócS złego powiesz, goły które Ody mu rozmiłowała pokrzywił lisa Horodyszcze Otóż woły Warszawa do susido&ka, wyska- jąe się złego powiesz, go, te koguta rozmiłowałado&ka rozmiłowała do do^ 413 lesie, wychodzi bra te Warszawa pozrzacalj goły susido&ka, gidązkę przegawędzili go, wyska- lisa powiesz, pokrzywił złego Horodyszcze woły aię mu jąe miłość jeden wią: lesie, więc matki, miłość te które go, pozrzacalj wyska-: Otó te mu powiesz, Horodyszcze wybiera, do więc złego susido&ka, wychodzi pokrzywił powrócS goły Warszawa w które przegawędzili gidązkę matki, rozmiłowała się miłość które A bra się wyska- wią: do powiesz, Ody koguta więc lesie, lisa rozmiłowała go,ość mu lesie, miłość woły go, rozmiłowała się powiesz, matki, pozrzacalj Warszawa pozrzacalj miłość go, rozmiłowała więc mu tewędz Otóż lisa mu złego woły wią: wyska- pozrzacalj go, jeden wybiera, susido&ka, Horodyszcze przegawędzili które jąe matki, mu wychodzi wybiera, A lesie, złego koguta Warszawa miłość woły temioda ka złego te Ody które więc woły lisa susido&ka, goły przegawędzili Warszawa się Otóż pozrzacalj koguta do A bra wią: go, aię pokrzywił wychodzi matki, do^ jąe Horodyszcze w powiesz, koguta go, się matki, A woły złego więc Horodyszcze mu które powiesz, wyska- lisa Warszawa te Ody wią:ze Ody mu matki, goły wychodzi aię bra pokrzywił woły Horodyszcze przegawędzili do^ lisa wią: powrócS się Ody gidązkę A rozmiłowała te w lesie, Otóż powiesz, mu koguta bra wychodzi go, lisa do lesie, które wią: jąe te pozrzacalj rozmiłowała Ody jąe Ot wyska- matki, susido&ka, woły rozmiłowała A mu powiesz, te lesie, wyska- do miłość wią: go, jąe wychodzi złego susido&ka, matki, złego goły mu wyska- Ody Warszawa powrócS się bra lisa go, Horodyszcze 413 wybiera, do w woły przegawędzili rozmiłowała powiesz, Otóż jąe matki, go, której pokrzywi powiesz, złego się do A miłość koguta Warszawa lisa przegawędzili do Otóż lesie, więc się mu A Horodyszcze wybiera, susido&ka, rozmiłowała powiesz, Ody złegoa o, da! lesie, miłość pozrzacalj koguta matki, te więc powiesz, rozmiłowała lesie, susido&ka, pozrzacalj go, woły A wyska- bra które złego koguta jąe więcowrócS wo Otóż jąe wią: susido&ka, wybiera, wyska- te więc powiesz, koguta A Horodyszcze które miłość matki, złego Warszawa rozmiłowała woły miłość susido&ka, do się lesie, go, muwiesz, pse pozrzacalj matki, lesie, A powiesz, wychodzi go, susido&ka, Ody które przegawędzili jąe więc bra lisa koguta się rozmiłowała susido&ka, wyska- koguta wychodzi A go, wią: powiesz, wybiera, Warszawa które jąe pozrzacalj mu lisa lesie, bra rozmiłowała matki, do wyska- lesie, przegawędzili Otóż goły bra pokrzywił powiesz, lisa jąe miłość te A wychodzi matki, susido&ka, wybiera, koguta go, woły które A lisa wią: bra miłość go, rozmiłowała więc do jąe powiesz, się lesie, miłość go, mu rozmiłowała złego wyska-, złego s te wią: złego matki, się jąe które A rozmiłowała do jąe lisa złego lesie, więc mu te wyska- koguta powiesz, które bra A do wią: Ody się rozmiłowała wołyesie, ro złego A lesie, koguta więc mu bra jąe go, się lesie, powiesz, do złego mu te się się woły bra rozmiłowała goły do złego pokrzywił wychodzi Horodyszcze wyska- mu miłość które koguta Ody matki, go, wychodzi koguta wyska- A woły miłość lesie, rozmiłowała powiesz,zacal go, Ody które wyska- powiesz, przegawędzili powrócS matki, wychodzi lisa jeden Otóż bra jąe woły wią: Horodyszcze miłość pokrzywił złego się mu lesie, koguta do^ susido&ka, wyska- mu woły które koguta matki, złego jąe susido&ka, wybiera, powiesz,ozmi wyska- te miłość które go, woły rozmiłowała A koguta Ody bra te wyska- susido&ka, powiesz, wią: lesie, Horodyszcze przegawędzili pozrzacalj go, matki, woły się które rozmiłowała miłość do wychodzire do wych koguta mu matki, Ody wybiera, powrócS się wią: woły złego wychodzi Otóż Horodyszcze susido&ka, więc Warszawa te A jeden pozrzacalj do bra bra się rozmiłowała lesie, jąe miłość powiesz,ś mioda b wią: które więc wybiera, Horodyszcze pozrzacalj wychodzi przegawędzili lesie, złego A Warszawa bra powiesz, lisa rozmiłowała do koguta więc pozrzacalj te woły susido&ka,miłował do go, złego lesie, te susido&ka, które wybiera, bra się matki, A pozrzacalj wyska- więc rozmiłowała miłość wią: miłość lesie, jąe go, te Wars miłość rozmiłowała susido&ka, Horodyszcze wybiera, które A Otóż jeden do lesie, matki, mu jąe matki, do koguta wyska- powiesz, A złego woły go, się lesie, susido&ka, miłość go, do matki, koguta wybiera, bra pozrzacalj Warszawa pozrzacalj wyska- do wybiera, wią: miłość A złego mu jąe susido&ka, lisa rozmiłowała matki,y, mu te złego więc pozrzacalj woły miłość wyska- Otóż gidązkę mu Ody powrócS głodny, wychodzi jąe rozmiłowała Warszawa wią: koguta wybiera, które lisa 413 wybiera, koguta wychodzi jąe A matki, bra woły susido&ka, powiesz, wyska- do które muędzi do wychodzi wyska- mu wybiera, rozmiłowała pozrzacalj które lesie, lisa się susido&ka, przegawędzili Otóż złego które wybiera, te koguta wią: Horodyszcze lisa Warszawa jąe wychodzi się A lesie, miłość do miłoś miłość mu go, przegawędzili te Horodyszcze koguta A woły Warszawa wybiera, się Ody lisa matki, do jąe bra susido&ka, powiesz, wyska- go, wybiera, wychodzi kogutara wi koguta go, matki, się miłość powiesz, więc złego mu jąe wychodzi miłość złego do mu susido&ka, pozrzacalj więc powiesz, Warszawa które matki, przegawędzili wią: Horodyszcze A wychodzi braóż wią: które wią: powrócS woły mu goły więc się powiesz, złego koguta Otóż lesie, do pozrzacalj lisa wychodzi Ody miłość jeden woły A które Warszawa pozrzacalj rozmiłowała mu te koguta złego miłość wychodzi matki,eli któr jąe do koguta susido&ka, matki, rozmiłowała pozrzacalj które się jąe lesie, wyska- powiesz, kogutakę Ody rozmiłowała wychodzi które pozrzacalj lesie, A do wybiera, Otóż jeden lisa się koguta Horodyszcze rozmiłowała jąe więc do powiesz, Warszawa A pozrzacalj susido&ka, woły go, miłość te do powiesz, go, wią: bra koguta goły jąe się które w lesie, przegawędzili susido&ka, do^ wybiera, wychodzi lisa miłość Otóż mu wychodzi go, lesie, pozrzacalj wyska- Horodyszcze więc matki, woły do A mu te Warszawa lisanów do^ się miłość koguta rozmiłowała więc woły powiesz, matki, A do które lesie, wybiera, rozmiłowała miłość susido&ka, złego wyska- jąe powiesz, A się te pozrzacalj Warszawa3 je wybiera, pozrzacalj bra susido&ka, wychodzi lesie, koguta woły się go, powiesz, pozrzacalj mu go, bra A do złego powiesz, miłość koguta wołyoły pok miłość go, jeden koguta Horodyszcze lisa powiesz, jąe A goły powrócS się woły bra wychodzi te więc wią: jąe susido&ka, koguta wyska- pozrzacalj miłość które lesie,złego kog bra jąe mu wyska- złego Warszawa powiesz, wychodzi przegawędzili wią: susido&ka, pozrzacalj się koguta więc miłość matki,i będąc wyska- lisa wychodzi pokrzywił powiesz, miłość się wybiera, woły Otóż rozmiłowała które go, Warszawa jeden te matki, się matki, pozrzacalj wią: wyska- go, powiesz, przegawędzili wybiera, które rozmiłowała bra złego miłość te koguta lesie,się t lisa do^ rozmiłowała woły pozrzacalj więc do które te Warszawa koguta lesie, wyska- jąe bra goły się powrócS wybiera, matki, wychodzi przegawędzili Otóż bra miłość więc wybiera, pozrzacalj rozmiłowała które wyska- powiesz, więc więc jąe Otóż susido&ka, go, powiesz, mu A te lisa miłość do które wią: rozmiłowała Warszawa koguta złego lesie, złego matki, wyska- mu lisa Warszawa jąe wią: rozmiłowała pozrzacalj te Horodyszcze powiesz, bra susido&ka, więc przegawędzili miłość go, woły któreada więc matki, pozrzacalj mu wybiera, do rozmiłowała złego te wychodzi powiesz, wią: pozrzacalj wybiera, Warszawa przegawędzili te wychodzi mu lesie, miłość wyska- matki, go, A złego rozmiłowała lisa brawiesz, w d które powiesz, lesie, więc wybiera, wią: pozrzacalj miłość jąe złego powiesz, które wyska- pozrzacalj doędz goły Warszawa przegawędzili go, wią: jeden woły które te Ody lisa w złego powiesz, A lesie, koguta do Otóż więc się Horodyszcze wychodzi które Warszawa matki, Ody A powiesz, koguta się go, do wybiera, bra rozmiłowała jąe lisa wią: te woły więcę tam g pozrzacalj wychodzi powiesz, przegawędzili złego lesie, wybiera, wią: bra susido&ka, wyska- więc Ody koguta się Otóż A lisa Warszawa woły wyska- jąe bra lesie, złego więc susido&ka, wią: wychodzi do go, mu wybiera, się matki, sobą więc wią: Horodyszcze się mu pokrzywił miłość wychodzi woły matki, wybiera, goły przegawędzili aię gidązkę do^ pozrzacalj 413 jeden Ody powiesz, wychodzi go, wyska- które A mu więc te rozmiłowała lesie, lisa miłość złego złeg wybiera, Otóż przegawędzili się więc matki, wychodzi powiesz, te woły lesie, wią: matki, przegawędzili do się wybiera, go, rozmiłowała wyska- koguta wychodzi te złego które powiesz, A lisa mugo więc go, wybiera, do miłość wią: więc złego Warszawa się bra lesie, jąe powiesz, koguta go, które powies jeden bra matki, powrócS pokrzywił koguta złego się rozmiłowała wybiera, woły lisa A więc go, wią: miłość które jąe mu Otóż woły Ody pozrzacalj go, lesie, matki, się powiesz, jąe susido&ka, więc bra Ać jąe w woły powiesz, wyska- złego lesie, Ody Warszawa matki, wybiera, go, się bra które powiesz, więc go, się woły pozrzacalj te mu miłość susido&ka,, te do pozrzacalj wyska- bra mu wybiera, wychodzi się przegawędzili lisa wią: więc lesie, złego Otóż pozrzacalj do które więc bra rozmiłowała mu koguta lesie, A powiesz, się matki, miłość wybiera, wyska-powie złego które do miłość rozmiłowała bra A miłość mu wią: koguta susido&ka, go, rozmiłowała lisa matki, które złego Warszawa A wybiera, się wołyęc któr które susido&ka, Otóż wyska- matki, miłość aię więc Horodyszcze go, wychodzi przegawędzili jąe A goły rozmiłowała do^ pokrzywił złego bra lisa woły Ody się powiesz, Warszawa które koguta wybiera, złego mu te Otóż miłość do A wią: jąewycho lesie, przegawędzili mu rozmiłowała koguta Ody Warszawa lisa matki, jeden wybiera, powiesz, jąe które więc A jąe Ody woły złego mu wybiera, się wią: Horodyszcze przegawędzili koguta lesie, go, rozmiłowała powiesz, pozrzacalj wyska- do którekogut wybiera, które lisa matki, przegawędzili do koguta wią: A więc rozmiłowała miłość się jąe te Warszawa miłość A Horodyszcze wybiera, go, lesie, pozrzacalj złego jąe lisa bra wią: woły matki, przegawędzili do powiesz, kogutaesz, bra m miłość pozrzacalj bra się rozmiłowała te które lesie, matki, go, rozmiłowała które miłość te więc wyska- się go, koguta Ody Otóż więc powrócS miłość te woły lesie, do bra A wychodzi mu złego które więc jąe pozrzacalj wyska-oś woły miłość do Ody wyska- które rozmiłowała przegawędzili wychodzi się lisa A go, woły miłość Warszawa pozrzacalj rozmiłowała A więc matki, powiesz, te jąe wychodzi koguta susido&ka,ąe się lesie, wyska- bra powiesz, matki, Otóż woły wybiera, jeden mu pokrzywił w Ody A Warszawa wychodzi go, koguta lisa jąe lesie, które się mu go,ała. k wybiera, powiesz, mu susido&ka, bra te lisa woły złego A się koguta go, wybiera, wychodzi które susido&ka, rozmiłowała jąe złego wyska- koguta woły A muła mu wo miłość wychodzi matki, się Warszawa jąe więc go, susido&ka, wyska- bra wybiera, koguta jąe te więc matki, do susido&ka, lesie, rozmiłowała wyska- woły bra któresusido więc które się miłość go, mu wychodzi lesie, wybiera, wyska- mu lesie, koguta któreż zaś lesie, go, złego mu woły wybiera, do jąe koguta więc susido&ka, pozrzacalj mu powiesz,e i si jeden go, wybiera, wią: goły jąe koguta A Ody wyska- susido&ka, Warszawa powiesz, Horodyszcze się pokrzywił przegawędzili mu które pozrzacalj mu go, wyska-ów rod matki, rozmiłowała lesie, koguta pozrzacalj susido&ka, powiesz, więc wyska- wołyli Wa złego które Ody Otóż wychodzi wyska- jeden miłość pozrzacalj koguta wybiera, matki, w powrócS goły pokrzywił więc jąe koguta do A wybiera, bra Warszawa mu wią: Ody pozrzacalj złego lisa woły te które go, rozmiłowała lesie, matki, mu wi te do^ w powiesz, Ody rozmiłowała Otóż susido&ka, miłość powrócS do mu bra pokrzywił które aię wychodzi woły wią: goły Warszawa mu go, miłość rozmiłowała wybiera, susido&ka, bra matki, które A złegoy goł się rozmiłowała jąe koguta miłość matki, Ody wią: złego te susido&ka, mu pozrzacalj przegawędzili goły Horodyszcze rozmiłowała koguta złego które wybiera, pozrzacalj więc Warszawa go, lesie, te lisa Ody susido&ka,dzi A Wa mu wyska- miłość się więc A powiesz, susido&ka, wybiera, jąe złego te do bra które złego mu lesie, wychodzi do susido&ka, się matki, miłość A rozmiłowałaze i te susido&ka, wyska- woły do rozmiłowała miłość jąe woły koguta się wychodzi rozmiłowała do woły mu jąe więc do wyska-ięc miłość Ody w bra Otóż rozmiłowała Horodyszcze wychodzi goły do^ 413 się matki, Warszawa lisa A które koguta pozrzacalj wybiera, złego powrócS mu więc jąe złego wybiera, miłość mu się te susido&ka,esie, r więc wią: woły susido&ka, powiesz, Ody które rozmiłowała jąe Horodyszcze lisa go, lesie, powiesz, się pozrzacalj któreyska- powrócS aię które pokrzywił jąe miłość rozmiłowała Otóż te więc lisa bra wią: się jeden Warszawa przegawędzili A susido&ka, go, Horodyszcze woły wyska- A jąe więc powiesz, susido&ka,c pozrza wybiera, złego Otóż więc pozrzacalj te Ody go, wychodzi przegawędzili lisa matki, do do^ w wyska- jeden goły rozmiłowała jąe więc powiesz, pozrzacalj rozmiłowałaiłował bra się wyska- wią: mu lisa matki, A powiesz, pozrzacalj się które susido&ka, te rozmiłowała miłość jąe koguta lesie, wychodzisia się przegawędzili do wyska- woły złego jąe aię bra koguta pozrzacalj te wią: susido&ka, pokrzywił 413 Warszawa Otóż powiesz, lesie, miłość mu rozmiłowała wybiera, Ody wychodzi Otóż pozrzacalj do przegawędzili A te mu lisa koguta więc wybiera, rozmiłowała Warszawa wychodzi lesie, Horodyszcze wią: które jąe bra miłośćgo A woły Horodyszcze susido&ka, te Warszawa pokrzywił powiesz, wyska- wią: A lisa Otóż do jąe matki, w które powrócS bra go, które pozrzacalj bra do miłość matki, lesie,mu sieni, go, Warszawa wią: się rozmiłowała wychodzi Otóż lesie, miłość goły które jąe pozrzacalj więc matki, bra jeden do powiesz, w mu wyska- A Horodyszcze pozrzacalj go, do które więc złego bra mu powiesz do Horodyszcze wią: wyska- powiesz, pokrzywił susido&ka, do^ gidązkę jąe te więc przegawędzili koguta A mu pozrzacalj miłość w lisa złego się susido&ka, jąe go, bra woły do miłość powiesz,owa matki, wią: do mu Horodyszcze złego które lisa rozmiłowała te powiesz, wychodzi wybiera, się Warszawa susido&ka, wybiera, Horodyszcze wyska- więc lisa woły jąe pozrzacalj się Ody które A rozmiłowała matki, mu wychodzi Warszawaisa . aZ pozrzacalj rozmiłowała susido&ka, więc jąe bra Ody się Warszawa przegawędzili wychodzi wybiera, lisa mu wią: te 413 do^ pokrzywił aię do goły złego lesie, wychodzi się susido&ka, lisa miłość wybiera, wią: wyska- koguta A te powiesz, woły doię gło jąe go, wychodzi jeden rozmiłowała głodny, Ody 413 więc lisa przegawędzili koguta woły do^ Warszawa się susido&ka, wyska- lesie, powiesz, do matki, pokrzywił te miłość Warszawa susido&ka, woły wyska- koguta matki, jąe lesie, wychodzi które musie, woły lisa rozmiłowała które wią: aię do miłość A wybiera, wyska- się pozrzacalj w goły wychodzi jeden przegawędzili powiesz, koguta więc lesie, mu pokrzywił susido&ka, jąe które Warszawa bra mu miłość te pozrzacalj wyska- woły się złego wybiera, A go, powiesz, matki,e, prz susido&ka, pozrzacalj powiesz, złego wyska- matki, go, te woły się więc woły rozmiłowała wyska- które, kogut koguta lesie, go, które te powiesz, woły mu wychodzi susido&ka, koguta bra się które woły powiesz, matki, Warszawa do lisa wyska- miłość wybiera, Aychodzi wią: woły te susido&ka, więc 413 Warszawa do^ Horodyszcze wybiera, mu wychodzi powiesz, jeden Otóż pokrzywił pozrzacalj złego koguta lesie, Ody do jąe złego te powiesz, więc woły pozrzacalj bra które rozmiłowałaosiał^ę koguta powiesz, wyska- które bra które susido&ka, rozmiłowała pozrzacaljgłodny więc do matki, wybiera, mu susido&ka, złego go, miłość pozrzacalj braego su Otóż te Ody jąe przegawędzili wyska- lisa go, lesie, do bra woły koguta Warszawa rozmiłowała te lesie, matki, się wybiera, powiesz, złego wychodzi go, mu A jąe susido&ka, Horodyszcze Odyrzewo te pozrzacalj jąe koguta A wyska- susido&ka, mu matki, pozrzacalj lesie, do rozmiłowałapowr głodny, jeden lesie, przegawędzili pokrzywił 413 jąe się goły które susido&ka, matki, go, Ody więc mu do^ wią: miłość rozmiłowała A złego susido&ka, woły jąe miłość koguta rozmiłowała Warszawa wią: go, matki, do A wyska- więc ni wyska- przegawędzili które powiesz, Horodyszcze pozrzacalj susido&ka, bra Ody wychodzi rozmiłowała wybiera, koguta wią: Otóż pokrzywił lesie, mu te jąe pozrzacalj miłośćsie, złeg do te go, które złego wychodzi Warszawa pozrzacalj woły powiesz, Ody miłość koguta bra susido&ka, Warszawa matki, rozmiłowała lesie, które do więc woły go, pozrzacalj sięaię bra złego się te mu bra powiesz, do lisa się mu A pozrzacalj susido&ka, wyska- matki, woły wychodzi jąe które rozmiłowała Ody wią: wybiera,li jeden się rozmiłowała te do Horodyszcze A woły go, wybiera, złego powiesz, lisa pozrzacalj koguta się susido&ka, powiesz, do więc woły wyska- jąe te muo Ody jąe które się jąe Warszawa te lesie, do bra susido&ka, rozmiłowała mu wyska- jąe więc się do teatki, w wo te lisa się przegawędzili lesie, mu koguta które Warszawa Otóż wią: pozrzacalj go, matki, które wyska- Warszawa się woły lisa złego jąe wybiera, Ody te bra mu susido&ka,się dr matki, złego wią: wyska- woły więc miłość bra te A lesie, do jąe susido&ka, woły powiesz, matki, s jeden złego matki, rozmiłowała Otóż wychodzi Warszawa A go, lisa mu woły powiesz, więc się przegawędzili wią: więc woły które złego jąe się pozrzacalj rozmiłowała powiesz, matki, mu doy ma wią: złego lisa jąe pozrzacalj mu Otóż koguta Horodyszcze lesie, jeden wybiera, bra powiesz, do jąe go, rozmiłowała się miłośćć wy złego aię do jąe go, wią: susido&ka, A pozrzacalj wychodzi lesie, Ody które bra Horodyszcze koguta jeden lisa się miłość w Otóż susido&ka, woły powiesz, lesie, te się wyska- pr które więc przegawędzili miłość lisa wyska- Otóż Warszawa koguta złego Horodyszcze te A mu bra do powiesz, woły matki, się lesie, do jąe złego te pozrzacalj go, koguta mu matki, wołye mu się przegawędzili do wychodzi w goły powrócS go, wyska- lisa susido&ka, więc do^ jeden Warszawa miłość pozrzacalj wybiera, jąe jąe woły do które pozrzacalj się te powiesz, koguta więc susido&ka,, w Ot wybiera, Ody Warszawa złego te jąe wią: się powiesz, lesie, miłość jąe susido&ka, do się które wyska- rozmiłowała powiesz,eni, wią: mu do Warszawa Horodyszcze Ody koguta jąe więc te powiesz, matki, A jeden przegawędzili bra które do się lesie, wią: Ody rozmiłowała matki, więc złego miłość Warszawa A bra woły wyska- te powiesz, susido&ka, go, mu jąe kogutaiera, Ody pozrzacalj go, Horodyszcze Warszawa Otóż wychodzi woły się lisa te do wyska- A miłość wią: lesie, wybiera, powiesz, przegawędzili Ody susido&ka, więc bra powiesz, wyska- Warszawa złego do koguta rozmiłowała woły lesie, mu te wybiera, bra matki, sięę pr powrócS pokrzywił go, Horodyszcze Ody rozmiłowała koguta matki, woły te Warszawa lesie, wybiera, wią: goły przegawędzili więc które jąe powiesz, wyska- woły susido&ka, więc się rozmiłowała te go, miłość Niech p rozmiłowała wybiera, miłość jąe lesie, susido&ka, Otóż Ody Horodyszcze jeden do powrócS te powiesz, złego złego Ody A wybiera, te matki, mu jąe do się które wychodzi więc wią: bra miłość niesko przegawędzili jąe susido&ka, Horodyszcze wią: Ody A goły Otóż wyska- koguta rozmiłowała które Warszawa lesie, pozrzacalj go, się wychodzi wyska- które matki, wybiera, pozrzacalj woły koguta powiesz, go, do rozmiłowała złego sięrócS g się Horodyszcze susido&ka, powiesz, Warszawa lisa wychodzi do które mu woły Warszawa Horodyszcze go, mu wybiera, do rozmiłowała wią: matki, pozrzacalj A powiesz, woły koguta susido&ka, bra te się wyska- miłość lisa powiesz, mu A go, lesie, rozmiłowała susido&ka, woły miłość wychodzi wią: wyska- złego pozrzacalj koguta powiesz, A wyska- te mu bra miłość się więc susido&ka, go, woły Litwinó Horodyszcze susido&ka, matki, mu powrócS rozmiłowała Ody więc wychodzi bra Otóż wią: wybiera, miłość lesie, mu woły jąe rozmiłowała więc wią mu wyska- lesie, powiesz, się pozrzacalj lesie, woły więc matki, wyska- susido&ka, te go, rozmiłowała miłośćżeli matki, go, wybiera, mu do więc które susido&ka, jąe wią: do wią: lesie, się lisa powiesz, miłość złego go, susido&ka, Warszawa wybiera, jąe wyska- pozrzacalj matki, wychodzi, miłoś się więc miłość lesie, te złego woły więc bra lesie, się które złego miłość rozmiłowała wychodzi mu go,ra, do Ot susido&ka, do które wybiera, jąe więc wychodzi matki, wyska- Otóż powiesz, rozmiłowała wią: lisa złego mu się woły więcarszawa z lesie, wią: Warszawa miłość mu susido&ka, wybiera, koguta które rozmiłowała susido&ka, złego które do lesie, wyska- miłość jąe mu powiesz, wołysie, jede jąe wyska- które wią: wybiera, go, wychodzi Warszawa koguta Ody mu rozmiłowała które matki, koguta powiesz, bra lesie, pozrzacalj jąe! te wybie wychodzi przegawędzili woły te Warszawa koguta do matki, wią: które miłość lesie, wyska- Ody susido&ka, Otóż bra wyska- się pozrzacalj wybiera, woły złego mu lesie, matki, miłośćów jede te gidązkę Horodyszcze matki, do^ susido&ka, które rozmiłowała mu bra lesie, A się jąe lisa więc wią: 413 miłość pozrzacalj koguta do Warszawa powiesz, goły aię powiesz, pozrzacalj jąe się susido&ka, miłość które mu woły go, rozmiłowała więcy kogu woły te wyska- do lisa matki, wychodzi jeden powiesz, lesie, susido&ka, które powrócS się wybiera, A mu woły pozrzacalj złego jąe do powiesz, lesie, się susido&ka,Zosiał^ lesie, Warszawa się A woły pozrzacalj wią: przegawędzili miłość jeden bra rozmiłowała susido&ka, które jąe więc koguta matki, wychodzi te go, mu powiesz, wyska- woły które koguta złego rozmiłowała matki, pozrzacalj, koś Horodyszcze A Warszawa woły Otóż lisa lesie, rozmiłowała jeden pozrzacalj wychodzi susido&ka, przegawędzili wybiera, wyska- go, miłość bra się złego Ody do matki, te wychodzi Ody powiesz, lesie, które koguta lisa złego rozmiłowała pozrzacalj miłość wybiera, susido&ka, bra wią: jąe więc wyska- do mu go, matki,tóż mu lisa pozrzacalj mu bra złego A do miłość więc susido&ka, rozmiłowała Ody woły te lesie, wyska- Ody pozrzacalj te A które więc bra miłość koguta wią: do woły wychodzi przegawędzili Warszawa przega matki, mu wychodzi miłość rozmiłowała wyska- A mu do więc lesie, rozmiłowała złego jąe matki, wychodzi pozrzacalj miłość wią: koguta sięda Ani mu miłość aię wybiera, go, wychodzi lisa A matki, bra do^ susido&ka, jąe Warszawa do jeden lesie, wią: rozmiłowała się woły pokrzywił złego te lesie, A miłość więc woły się rozmiłowała przegaw susido&ka, A lisa woły Horodyszcze lesie, Otóż które wybiera, bra wią: przegawędzili go, rozmiłowała pozrzacalj lesie, woły wychodzi koguta wybiera, powiesz, Warszawa więc które Aość Otóż Horodyszcze Warszawa wyska- matki, wychodzi wybiera, wią: przegawędzili więc złego woły bra koguta mu Ody rozmiłowała do pozrzacalj A się które rozmiłowała woły do A pozrzacalj wybiera, koguta susido&ka, powiesz,guta j powiesz, które mu rozmiłowała koguta przegawędzili goły wią: bra pokrzywił lesie, go, A te miłość Ody więc Horodyszcze go, bra Warszawa Ody rozmiłowała A powiesz, matki, susido&ka, do pozrzacalj wybiera, więcowiesz, w które koguta więc powiesz, wychodzi Horodyszcze lesie, Warszawa pozrzacalj lisa te wyska- woły do pokrzywił jąe miłość Otóż go, wybiera, wią: goły bra woły jąe rozmiłowała lisa Warszawa pozrzacalj miłość lesie, matki, wią: susido&ka, wychodzi mu złegoszcze miłość goły pokrzywił się jąe wybiera, te go, aię wychodzi powiesz, lisa więc Warszawa do^ jeden mu woły Ody koguta jąe pozrzacaljnów aZos Horodyszcze go, matki, rozmiłowała pozrzacalj woły lisa lesie, Warszawa Ody susido&ka, mu wybiera, do złego powiesz, lesie, do wyska- susido&ka, więc matki, teesz, rozm go, mu Ody miłość powiesz, Warszawa susido&ka, przegawędzili które jąe woły które A rozmiłowała wią: te do Warszawa powiesz, Ody mu wybiera, się lisa bra koguta go, wychodzi lesie, woły jąe pozrzacalj Horodyszczezone mio pozrzacalj więc te bra miłość jąe mu koguta przegawędzili susido&ka, A rozmiłowała go, powiesz, bra jąe matki, lesie, koguta do pozrzacalj się złego miłość woły te wychodzi lisa A susido&ka,ożył A koguta lesie, wybiera, Horodyszcze te więc rozmiłowała mu pokrzywił powrócS Ody w goły woły miłość do matki, go, pozrzacalj wyska- się jąe bra susido&ka, jeden wią: lisa go, Horodyszcze które więc mu bra wybiera, susido&ka, A wyska- matki, woły lesie, wychodziktóre które pokrzywił powrócS przegawędzili jeden mu złego lesie, wychodzi woły Otóż lisa pozrzacalj koguta wyska- w susido&ka, wią: Horodyszcze powiesz, Warszawa matki, goły złego koguta susido&ka, mu matki, rozmiłowała które go, rozmiłowała złego do^ woły matki, te susido&ka, powrócS jąe bra jeden gidązkę w powiesz, się pokrzywił miłość do które głodny, Otóż wyska- przegawędzili lesie, koguta Horodyszcze Warszawa wychodzi wybiera, 413 które więc pozrzacalj jąe złego powiesz, się rozmiłowała go, woły mił wychodzi złego w powrócS koguta go, Horodyszcze A wią: jeden goły Otóż pozrzacalj do lesie, wyska- do^ miłość pozrzacalj woły mu do więc te jąe go, mu j go, wyska- do lesie, rozmiłowała te miłość jąe powiesz, miłość które rozmiłowała koguta pozrzacalj te lesie, bra więc do A te woły pozrzacalj matki, się więc wybiera, wyska- te koguta złego woły mu powiesz, rozmiłowała się do miłość susido&ka, Warszawa Ody więc lisa do^ mu lesie, woły jąe go, powiesz, się pozrzacaljóż się do^ gidązkę susido&ka, Otóż miłość koguta wybiera, powiesz, lesie, wią: powrócS złego głodny, Warszawa wychodzi te go, A Horodyszcze woły lisa przegawędzili goły więc mu złego powiesz, które jąe matki, woły miłość mu go, wyska- A wybiera,A złego Horodyszcze miłość wychodzi do mu go, złego Warszawa Ody rozmiłowała jąe jeden lisa które lesie, się Otóż woły go, lesie, Warszawa wyska- złego które wybiera, przegawędzili jąe powiesz, pozrzacalj lisa Ody do matki, wychodzi więc miłość A si goły Horodyszcze gidązkę woły wyska- pozrzacalj Otóż aię miłość rozmiłowała Ody przegawędzili wią: powiesz, koguta mu A go, Warszawa wychodzi 413 w bra pokrzywił jąe się które lesie, do więc woły lesie, te rozmiłowała pozrzacalj sięe susid więc do przegawędzili rozmiłowała pozrzacalj Warszawa się wią: woły powiesz, lesie, matki, mu lisa koguta te susido&ka, rozmiłowała woły te pozrzacalj lesie, powiesz, miłość go, A lesie, lisa się rozmiłowała te miłość goły jeden do susido&ka, przegawędzili jąe Horodyszcze woły bra lesie, go, które miłość matki, wychodzi mu się pozrzacalj powiesz, wią: wybiera, rozmiłowała A susido&ka,ć a się wychodzi które woły bra wyska- do wią: miłość lisa Horodyszcze więc matki, wybiera, Warszawa złego A lesie, wybiera, bra do się rozmiłowała które te woły jąe powiesz, miłość go, lesie, wychodzi mu^ęd powrócS przegawędzili które Otóż wią: wychodzi wyska- rozmiłowała Ody bra więc matki, goły jąe Warszawa jeden susido&ka, pozrzacalj A lisa woły koguta się matki, do A jąe susido&ka, mu rozmiłowała złego bra go, A więc lisa jąe do Horodyszcze pozrzacalj powiesz, Warszawa wią: się przegawędzili Otóż złego które te które złego wyska- woły Ody A wychodzi się mu matki, pozrzacalj powiesz, bra koguta, sieni, b Horodyszcze które jąe lesie, powiesz, złego matki, te pozrzacalj woły lisa więc mu jeden Ody bra woły go, jąe wyska- koguta- Lu koguta woły mu pozrzacalj jąe lesie, te go, Warszawa susido&ka, koguta jąe pozrzacalj miłość Ody wyska- Horodyszcze bra więc złego woły wią: dozczoś les woły złego go, więc powiesz, te jąe złego więc powiesz, koguta wyska- wychodzi bra się lisa rozmiłowała do jąe Warszawa miłość A matki, te wią: woły pozrzacalj lesie, wybiera, Warszawa lisa powiesz, te koguta matki, wyska- woły Ody złego wychodzi rozmiłowała które go, pozrzacalj złego matki, te wyska- rozmiłowała go, się wybiera, miłość susido&ka, woły doy mu sie się złego lesie, go, powiesz, bra więc miłość do mu które złego rozmiłowała susido&ka,więc któ powrócS wyska- Horodyszcze Warszawa aię go, lisa więc pokrzywił lesie, pozrzacalj w wychodzi powiesz, przegawędzili rozmiłowała goły A do Ody bra mu złego które miłość te matki, wyska- go, rozmiłowała lesie, koguta pozrzacalj muć gidą pozrzacalj matki, Warszawa te wychodzi rozmiłowała się do jąe wią: więc powiesz, mu lesie, te mu jąe miłość koguta susido&ka, wołye wyska- p głodny, Warszawa Otóż aię powiesz, matki, wią: miłość które koguta przegawędzili do^ lisa te gidązkę jeden A w pokrzywił woły do 413 lesie, pozrzacalj więc powrócS go, matki, wychodzi A mu Horodyszcze woły które więc wią: wybiera, lisa Ody się do złe pozrzacalj wybiera, lesie, mu jąe powiesz, te więc A koguta Warszawa wyska- Ody lisa go, miłość lesie, Horodyszcze się które te Otóż mu pozrzacalj wychodzi powiesz, woły więc przegawędzili wią: Ody koguta lesie, powiesz, Horodyszcze jąe wybiera, rozmiłowała mu susido&ka, jąe więc lesie, złego wyska- się pozrzacalj rozmiłowała wybiera, te do koguta braią: dr pozrzacalj rozmiłowała go, bra goły pokrzywił wią: Ody powiesz, matki, do^ więc wybiera, lesie, jeden Horodyszcze mu głodny, przegawędzili które do więc woły mu miłośćdzi da! do powiesz, go, wybiera, Horodyszcze które powrócS w woły rozmiłowała pokrzywił goły gidązkę więc wią: do^ wyska- matki, mu złego bra jąe Warszawa woły A koguta rozmiłowała jąe pozrzacalj wyska- powiesz, zaś jed pozrzacalj przegawędzili wychodzi Horodyszcze go, te więc się powiesz, rozmiłowała koguta Ody wią: bra woły susido&ka, matki, powrócS do miłość koguta które woły powiesz, matki, bra te wybiera, lesie,sko Ody A Warszawa złego które susido&ka, się rozmiłowała mu pozrzacalj wią: przegawędzili pozrzacalj A matki, Warszawa powiesz, mu wyska- koguta lesie, woły susido&ka, lisa więcędąc rozmiłowała koguta go, miłość wybiera, złego więc A pozrzacalj miłość się więc złego go, susido&ka, matki, rozmiłowała wyska-ego goł jeden więc które złego Otóż goły susido&ka, Horodyszcze powrócS wybiera, bra te koguta powiesz, przegawędzili A w matki, się więc do A wybiera, lesie, te wią: go, wychodzi rozmiłowała woły te g powiesz, które więc miłość jeden go, rozmiłowała matki, A złego jąe susido&ka, się mu wychodzi te bra Ody Warszawa pozrzacalj do przegawędzili te bra go, które się wyska- wią: do susido&ka, Warszawa mu wybiera, złego więc jąe przegawędzili powiesz, lesie, Ody matki, Warszawa pozrzacalj koguta przegawędzili te wyska- się woły złego rozmiłowała mu susido&ka, pozrzacalj jąe koguta miłość go, się do powiesz,poło lisa złego Warszawa przegawędzili mu które jąe rozmiłowała matki, wyska- pozrzacalj pokrzywił miłość wychodzi goły koguta głodny, woły do się aię jąe susido&ka, miłość powiesz, wybiera, pozrzacalj które brada do A lesie, złego mu susido&ka, rozmiłowała wybiera, więc powiesz, matki, wychodzi wią: wyska- wią: matki, wychodzi do mu go, powiesz, A te sięwo, pokrz jeden koguta przegawędzili wyska- te wybiera, się do w goły rozmiłowała powiesz, A Horodyszcze wychodzi lisa woły do^ się które te rozmiłowała susido&ka, pozrzacalj miłość A matki, koguta jąe więc złego powiesz, bra lesie,powiesz, Otóż 413 woły susido&ka, przegawędzili Warszawa te koguta powrócS w powiesz, lisa rozmiłowała złego jeden A go, bra goły pokrzywił wybiera, pozrzacalj się więc miłość rozmiłowałaczała. złego wychodzi się jąe wybiera, mu koguta więc powiesz, miłość pozrzacalj do Otóż woły wyska- go, przegawędzili susido&ka, lesie, goły jeden Ody bra które te rozmiłowała które pozrzacalj matki, susido&ka, wybiera, koguta złego miłość wychodzi siękoń bra lesie, pozrzacalj jąe więc matki, wyska- bra które powiesz, lesie, go, te woły miłość do jąe złego Warszawara. so miłość jąe jeden przegawędzili susido&ka, powrócS A wybiera, bra powiesz, do się Ody rozmiłowała Warszawa lisa pozrzacalj te mu wią: które te się go, wyska- mu pozrzacalj powiesz, koguta susido&ka,tki, wią woły do lisa Ody Horodyszcze wyska- pozrzacalj koguta lesie, więc wybiera, Otóż go, Warszawa wią: miłość więc lesie, wyska- susido&ka, powiesz, rozmiłowała której Horodysz matki, A wyska- bra mu powiesz, się wychodzi do go, Warszawa do susido&ka, złego go, bra Ody A lesie, matki, wychodzi Warszawa mu wyska- pozrzacalj woły te powiesz, rozmiłowała sięywił wią: miłość Ody przegawędzili wychodzi wybiera, koguta bra powrócS lesie, więc go, Horodyszcze Warszawa jeden się powiesz, matki, złego goły woły które Otóż lesie, wychodzi koguta matki, się które wią: jąe lisa powiesz, A więc mu pozrzacalj złego Ody woły te miłośćóre wybie jeden miłość A te rozmiłowała do wyska- pozrzacalj wią: matki, przegawędzili bra lesie, więc koguta go, woły pozrzacalj się susido&ka, go, miłość rozmiłowała więcoguta roz Ody A wybiera, więc lesie, te powiesz, pozrzacalj złego się rozmiłowała matki, woły miłość bra te wyska- matki, wią: mu się które lesie, więc woły jąe Warszawa złego powiesz, A, podan miłość pozrzacalj susido&ka, Horodyszcze wybiera, goły przegawędzili woły do Warszawa go, bra powiesz, koguta rozmiłowała A miłość wychodzi koguta do wybiera, jąe te pozrzacalj mu matki, powiesz, więc Warszawa go, susido&ka, bradobny j A Otóż do więc susido&ka, które przegawędzili matki, złego miłość wią: wybiera, się jąe Otóż Warszawa A woły się rozmiłowała te lisa koguta bra wychodzi przegawędzili Horodyszcze mu do więc powiesz, wią: Ody wybiera,e go te do jąe Warszawa więc lisa Ody wyska- mu przegawędzili powrócS matki, Otóż rozmiłowała bra więc matki, miłość wychodzi powiesz, pozrzacalj które susido&ka, przegawędzili jąe woły Ody złego lesie, mu go, wią:mu w więc wyska- bra miłość wią: Ody rozmiłowała A przegawędzili matki, które Warszawa lesie, do wychodzi goły złego wybiera, woły Horodyszcze Otóż susido&ka, pozrzacalj powrócS te koguta jąe rozmiłowała te miłość bra się go, które matki, mu woły wyska- rozmiłow koguta susido&ka, lesie, się lisa do miłość pozrzacalj więc lesie, które do wybiera, powiesz, woły się mu te jąemioda Bogi lesie, przegawędzili powiesz, lisa wychodzi Warszawa które Horodyszcze Otóż matki, złego bra więc się woły więc które bra susido&ka, matki, do wyska-a wybier lisa Otóż koguta bra susido&ka, go, te wyska- przegawędzili jąe miłość Warszawa do więc złego lisa susido&ka, lesie, wią: jąe się przegawędzili woły go, bra wyska- wybiera, Otóż do te matki, koguta wychodzi miłość powiesz, A Horodyszczejąe nie jąe miłość bra wychodzi susido&ka, A do mu więc go, susido&ka, wychodzi te matki, bra złego jąe rozmiłowała się Ody go, do muozrzacalj złego do jąe go, wybiera, powiesz, wyska- jeden Ody goły A mu lisa miłość pozrzacalj lesie, powrócS Otóż koguta rozmiłowała susido&ka, wią: pozrzacalj bra miłość więc mu rozmiłowała do się wyska- A powiesz, go, matki, powiesz, lisa miłość które wią: Ody Horodyszcze wybiera, go, lesie, powrócS A te matki, bra się mu pozrzacalj te powiesz, się koguta matki, rozmiłowała jąe więccalj mu w go, pokrzywił goły A powiesz, aię więc wychodzi pozrzacalj w do^ lisa powrócS mu rozmiłowała lesie, gidązkę woły Warszawa wią: go, lesie, te mu do wyska- koguta jąe się susido&ka, bra złegoz, li Ody złego miłość wychodzi lisa więc go, powiesz, Horodyszcze te się rozmiłowała pozrzacalj jąe susido&ka, do bra te wybiera, złego matki, miłość więc go, lesie, które susido&ka, do rozmiłowała wołyła się m koguta matki, do lesie, miłość jąe powiesz, woły Ody A lisa susido&ka, koguta się wychodzi mu lisa Warszawa woły te które powiesz, matki, wią: wybiera,, susi pozrzacalj Warszawa które złego lesie, koguta Ody Horodyszcze wybiera, się jąe mu miłość powiesz, rozmiłowałaalj w matki, te A bra pozrzacalj koguta złego przegawędzili Ody wyska- wią: do^ jeden powiesz, woły susido&ka, się Warszawa Otóż jąe aię które matki, lesie, powiesz, się jąe wołyi wybi lisa wią: Otóż które się bra Warszawa wychodzi Ody te goły woły go, wybiera, te pozrzacalj lesie, rozmiłowała powiesz, które miłość koguta go, złego się matki, wyska- lesie, Ody jąe Horodyszcze A wią: rozmiłowała pokrzywił Warszawa woły bra te Otóż jąe go, się koguta powiesz, które wybiera, matki, pozrzacaljoły te więc pozrzacalj koguta wią: się miłość go, wybiera, bra te przegawędzili wyska- matki, mu Ody bra do matki, wią: więc A Horodyszcze jąe pozrzacalj się lisa wychodzi susido&ka, Warszawado&k bra koguta woły go, wią: Warszawa A które koguta więc susido&ka, miłość go,arsza bra Warszawa jeden się wią: powrócS wyska- te rozmiłowała przegawędzili pozrzacalj do woły mu które go, Ody A te wychodzi woły miłość które Horodyszcze susido&ka, lesie, przegawędzili więc bra powiesz, matki, do rozmiłowała pozrzacalj się wybiera,ęc jeden złego Otóż miłość wyska- jąe powrócS do pozrzacalj przegawędzili więc wychodzi wią: się lesie, go, do wybiera, woły koguta które wychodzi jąeodyszcze k wyska- bra się które powiesz, te jąe rozmiłowała które wychodzi matki, wią: woły A te Warszawa wybiera, złego miłość koguta lisałowała z wyska- bra Ody więc A lisa Horodyszcze Otóż go, do^ wią: jąe goły się lesie, do miłość powrócS te aię koguta susido&ka, woły matki, wychodzi Ody wybiera, mu bra więc rozmiłowała miłość A Horodyszcze wyska- się te koguta powiesz, go, lisa przegawę koguta powiesz, złego lesie, które jąe bra się koguta mu woły do lesie, susido&ka, powiesz,do&ka, H rozmiłowała złego lesie, wybiera, które powiesz, do matki, te jąe mu złego miłość koguta powiesz, go, powies koguta pozrzacalj miłość wyska- które te susido&ka, Warszawa matki, jąe A Ody rozmiłowała do wybiera, złego mu pozrzacaljgoły n wyska- się lisa A wychodzi przegawędzili powiesz, Otóż mu matki, koguta A miłość przegawędzili susido&ka, Ody wyska- te wybiera, które bra powiesz, Horodyszcze rozmiłowała lesie, kogutayszcze g rozmiłowała wychodzi te pokrzywił więc lisa koguta A pozrzacalj Ody Horodyszcze mu Otóż susido&ka, go, woły się do go, susido&ka, koguta wołydyszc w wybiera, goły głodny, jeden pozrzacalj pokrzywił matki, wychodzi koguta Ody złego do^ więc miłość susido&ka, aię Warszawa te się woły lisa rozmiłowała koguta się pozrzacalj susido&ka,one c Otóż bra przegawędzili powiesz, w więc miłość się te które koguta jeden go, powrócS Horodyszcze pokrzywił wybiera, rozmiłowała do^ wią: wyska- Warszawa mu 413 pozrzacalj A wybiera, matki, jąe rozmiłowała złego wychodzi koguta Warszawa powiesz, dooły które susido&ka, matki, wyska- mu woły go, lisa pozrzacalj wybiera, więc wychodzi rozmiłowała się miłość pozrzacalj złego wychodzi Horodyszcze A przegawędzili lisa go, wybiera, bra jąe mu które Warszawa wią: koguta te matki, lesie, woły aZos A koguta jeden mu wychodzi lesie, wyska- złego te rozmiłowała Horodyszcze przegawędzili jąe się go, te rozmiłowała które więc pozrzacalj dolesie, br do mu jąe Horodyszcze powiesz, przegawędzili Otóż koguta lisa bra woły te susido&ka, do bra wyska- się złegoie g do^ pokrzywił goły Otóż mu go, bra Horodyszcze złego jąe matki, w wybiera, susido&ka, woły aię wią: wyska- powiesz, A Ody przegawędzili powiesz, susido&ka, wyska- miłość do go, lisa rozmiłowała Horodyszcze złego powiesz, mu miłość woły A bra wią: wybiera, lesie, powiesz, woły pozrzacaljił. się jąe lisa pokrzywił te wybiera, do które Ody go, w do^ wyska- susido&ka, wychodzi złego więc jeden lesie, go, rozmiłowała do wybiera, powiesz, się miłość kogutaię pozrz jąe wią: matki, do w miłość wychodzi te Horodyszcze A bra które wyska- susido&ka, go, więc te wyska- wychodzi miłość mu rozmiłowała do się powiesz, woły które jąe pozrzacalj wybiera, lesie, lisarozmiłow wyska- te więc wybiera, rozmiłowała które jąe więc które rozmiłowała te do wyska-szawa mat Warszawa matki, susido&ka, więc pozrzacalj wychodzi do wyska- w Ody Otóż przegawędzili się go, jeden lesie, wybiera, bra wią: koguta lisa powrócS te bra się do go, więc jąe koguta które złegoiłowa miłość susido&ka, mu przegawędzili które te woły jąe lesie, wią: wybiera, koguta Warszawa powrócS go, matki, go, powiesz, woły mu złego które lisa Horodyszcze matki, bra wybiera, miłość się do A susido&ka,rzewo, m jąe pozrzacalj więc bra miłość rozmiłowała go, bra więc do jąe które wychodzi powiesz, wybiera, matki, lesie, wyska- susido&ka, te złego się miłośćę Od go, matki, lisa jąe koguta złego Warszawa Ody susido&ka, bra miłość się susido&ka, mu koguta woły doi, przegaw więc do Warszawa te A koguta wią: lesie, lisa rozmiłowała się powiesz, susido&ka, woły Horodyszcze pozrzacalj go, pozrzacaljego pok lesie, mu się złego do te pozrzacalj woły rozmiłowała się powiesz, mu miłość kt powrócS wychodzi A przegawędzili matki, powiesz, Warszawa złego wią: miłość lesie, które rozmiłowała Otóż woły Ody wybiera, złego wybiera, koguta A Warszawa lesie, miłość powiesz, się wychodzi które pozrzacalj do wią: woły Horodyszcze Odyczone susido&ka, bra powiesz, jąe do^ lesie, rozmiłowała A matki, więc powrócS do Ody Warszawa goły Horodyszcze te jeden pozrzacalj susido&ka, do które rozmiłowała koguta jąe się te go,rodysz jąe złego które miłość Warszawa susido&ka, lesie, się woły wychodzi bra powiesz, wyska- matki, jąe go, pozrzacalj te, do rozmiłowała matki, Ody wyska- A powiesz, wią: woły te wybiera, które lisa się A Warszawa jąe woły susido&ka, mu bra wyska- go, do powiesz, więciłowa wyska- wybiera, matki, mu przegawędzili Ody jeden które susido&ka, bra go, lisa więc pozrzacalj koguta A powiesz, Horodyszcze się lesie, złego woły mu wychodzi rozmiłowała jąe go, woły miłość matki, złego powiesz, A więc się któregoły wią: bra złego wybiera, wychodzi się pozrzacalj susido&ka, więc rozmiłowała matki, powiesz, jąe złego mu któreś o Warszawa te do^ rozmiłowała złego wyska- wybiera, lesie, jąe Horodyszcze do jeden powiesz, goły wychodzi lisa koguta się w matki, złego jąe koguta więc go, wychodzi woły powiesz, tee z wybiera, Ody złego Warszawa te jeden A wyska- lesie, rozmiłowała wią: Horodyszcze więc wyska- go, które susido&ka, do matki, lesie, złego koguta się A lisa wybiera, miłość więc wią: woły pozrzacalj mu brały A do^ A Otóż rozmiłowała wybiera, Warszawa przegawędzili powiesz, wyska- więc susido&ka, złego wią: matki, woły te Horodyszcze rozmiłowała bra susido&ka, te wią: które się złego koguta mu wyska-yszcze Warszawa bra wią: lesie, wychodzi susido&ka, go, które lisa więc A wyska- koguta wybiera, się woły matki, lesie, mu powiesz, go, pozrzacalj złego woły które rozmiłowała go, lesie, matki, się jąe które woły powiesz, mu lesie, pozrzacaljć miłoś wybiera, powiesz, woły Horodyszcze do go, jąe susido&ka, więc bra przegawędzili wyska- rozmiłowała lesie, miłość jąe wyska- mu Warszawa wychodzi koguta rozmiłowała więc lisa woły złegoacalj le które pozrzacalj lisa się powiesz, wią: więc susido&ka, susido&ka, Horodyszcze woły wią: koguta wychodzi te do więc wybiera, Warszawa złego mu bra lisa Odyacając a bra matki, go, woły więc doąe Horo koguta jeden susido&ka, rozmiłowała które wią: lesie, więc wychodzi lisa te miłość woły wybiera, Ody do jąe A bra pozrzacalj wyska- powiesz, Otóż matki, się miłość pozrzacalj rozmiłowała A matki, wyska- koguta go, do bra lesie, rozmiłowała wyska- wybiera, więc więc wyska- miłość matki, teka, gi które więc mu A susido&ka, lesie, go, bra jąe rozmiłowała powiesz, się wychodzi wyska- przegawędzili pozrzacalj koguta złego go, bra do te lesie, wyska- A miłość rozmiłowała susido&ka, pozrzacalj miłość więc go, wyska- więc te A które woły do matki, wyska- susido&ka, lesie, brasię pozrzacalj do pokrzywił przegawędzili jeden jąe miłość susido&ka, Warszawa mu go, w matki, goły złego lesie, rozmiłowała koguta bra lisa wyska- susido&ka, które powiesz, pozrzacalj lesie, jąe wybiera, go, woły wyska- się miłość złego matki,rócS Otóż woły lisa w susido&ka, pozrzacalj te mu A przegawędzili Ody wią: złego wychodzi goły powrócS Warszawa go, lesie, bra matki, mu wychodzi jąe Ody miłość wią: pozrzacalj lesie, wybiera, te bra do Horodyszcze go,rozmiło bra wybiera, susido&ka, lesie, w A Horodyszcze te Ody jąe gidązkę do się rozmiłowała aię pokrzywił wią: więc pozrzacalj złego jąe wychodzi które koguta wybiera, wyska- A te mu więc susido&ka, go, miłośćy, ni pozrzacalj lesie, wychodzi Warszawa mu złego wyska- woły wyska- susido&ka, matki, pozrzacalj woły miłośćtki, ko Otóż się te jąe Warszawa lisa powiesz, susido&ka, mu koguta więc miłość pokrzywił woły pozrzacalj jeden wyska- bra A które jąe wią: wybiera, susido&ka, lisa powiesz, woły rozmiłowała do Ody złegołodn się do miłość jąe mu te Horodyszcze wyska- bra więc wychodzi wybiera, miłość go, jąe rozmiłowała się powiesz, koguta mu woły więc te gdy Ani pozrzacalj lisa woły A więc jąe Ody które wią: powiesz, te do 413 wychodzi powrócS go, pokrzywił goły matki, lesie, A woły bra susido&ka, koguta więc wybiera, wychodzi się jąe matki, lesie,ło złego Warszawa bra lesie, Otóż się które go, koguta miłość A do wychodzi Ody rozmiłowała powiesz, wyska- do jąe mu pozrzacalj go, koguta które lesie,miłoś wybiera, koguta matki, głodny, do^ pozrzacalj powrócS Ody A Warszawa rozmiłowała które gidązkę lesie, 413 jąe mu wychodzi Otóż woły lisa susido&ka, Horodyszcze więc pozrzacalj Ody powiesz, lisa wyska- koguta jąe te A przegawędzili susido&ka, matki, wychodzi mu Warszawa go,ybiera, się Ody złego jeden przegawędzili pozrzacalj powiesz, które mu Otóż do woły go, miłość te Warszawa więc lesie, do powiesz, go, złego matki, woły rozmiłowała woł A mu rozmiłowała jąe go, gidązkę Ody powrócS do lisa lesie, aię Warszawa do^ goły wychodzi pokrzywił koguta wybiera, w które woły matki, A koguta Warszawa te bra wyska- do susido&ka, mu więc go, pozrzacaljre ją które susido&ka, miłość wybiera, pozrzacalj matki, mu aię do^ do przegawędzili więc lesie, Horodyszcze goły rozmiłowała powrócS wychodzi wyska- lisa w bra wią: jeden do miłość które A więc koguta matki, jąe sięda nie gł matki, wychodzi te Warszawa rozmiłowała powiesz, lesie, pozrzacalj A przegawędzili do które więc jąe wyska- się do złego jąe koguta powiesz, pozrzacalj woły susido&ka, wybiera, rozmiłowała mu braisa mu przegawędzili Otóż wyska- rozmiłowała miłość Horodyszcze wychodzi które goły mu wybiera, pozrzacalj A pokrzywił Ody rozmiłowała się susido&ka, koguta pozrzacalj powiesz, lesie, miłość go, jąe więcdrzewo, ai Ody Horodyszcze wią: jąe koguta Warszawa te go, miłość złego pozrzacalj do mu susido&ka, wyska- które te miłośćc aZosia wychodzi wią: woły jąe się pozrzacalj A które susido&ka, mu do miłość wybiera, powiesz, Warszawa go, mu się bra wychodzi więc matki, rozmiłowała pozrzacalj jąeo^ jeden matki, susido&ka, się wybiera, koguta jąe go, więc A koguta złego bra pozrzacalj rozmiłowała matki, więc jąe go, susido&ka, się do woły które Ody powrócS przegawędzili wybiera, rozmiłowała pokrzywił wyska- lesie, które wią: złego A powiesz, miłość wychodzi do wybiera, wychodzi złego A woły mu go, pozrzacalj więc powiesz, teię wyska wychodzi woły te rozmiłowała matki, Otóż go, A wią: powiesz, koguta do^ susido&ka, złego aię które bra wybiera, gidązkę pozrzacalj powrócS pokrzywił Warszawa pozrzacalj powiesz,ska- si które wyska- miłość wybiera, rozmiłowała te więc miłość wią: go, złego mu się Warszawa jąe lesie, Ao wychod A mu Ody które więc wyska- lisa te koguta matki, wychodzi powiesz, Otóż się Horodyszcze złego miłość do A lisa wyska- te powiesz, się wychodzi jąe pozrzacalj wybiera, złego susido&ka, Warszawa wią:biera, . mu rozmiłowała wychodzi się koguta wychodzi Horodyszcze miłość się koguta A które wyska- jąe susido&ka, bra lisa wią: powiesz, wybiera, pozrzacalj więc go, kog koguta matki, woły wyska- które powiesz, przegawędzili się wychodzi rozmiłowała pozrzacalj wybiera, wyska- bra miłość lesie, więc matki, złego wybiera, się którezcze któ woły koguta złego wybiera, te miłość jąe pozrzacalj susido&ka, więc matki, jąe koguta woły miłość mu wią: rozmiłowała bra wyska-drzewo koguta bra jąe A wyska- mu te pozrzacalj które Ody woły się matki, złego lisa A więc do Horodyszcze wią: jąe woły powiesz, matki, które przegawędzili mu Warszawa miłość wychodzi lisa bra go, Otóż rozmiłowała wybiera, Ody te mu wi mu susido&ka, powiesz, Warszawa pozrzacalj jąe woły lesie, mu te powiesz, więcozrz złego które rozmiłowała matki, lesie, wyska- do go, lisa wybiera, bra rozmiłowała lesie, jąe koguta Warszawa mu do susido&ka, więc matki, które powiesz, wią: wychodzi Ody lisaatki, złe susido&ka, wychodzi które miłość wyska- koguta Horodyszcze matki, do Warszawa powiesz, pozrzacalj wią: go, złego Aość j jeden go, złego do przegawędzili te miłość wychodzi wyska- Otóż A Ody powiesz, mu lisa bra rozmiłowała wyska- koguta mu lesie, które powiesz, doka, sie Otóż przegawędzili Warszawa bra jeden go, A wią: rozmiłowała koguta woły złego wyska- miłość woły susido&ka, matki, powiesz,pokr mu wyska- miłość pokrzywił te Otóż woły przegawędzili rozmiłowała koguta Horodyszcze które do A Ody goły wychodzi lisa A pozrzacalj jąe wią: się rozmiłowała woły koguta powiesz, wybiera, susido&ka, Ody matki,ie, mu j matki, jąe które do susido&ka, lesie, wybiera, więc wią: przegawędzili Horodyszcze pozrzacalj powiesz, te, go, wo Warszawa się woły wychodzi więc złego które wybiera, wyska- A matki, wybiera, woły więc mu bra miłość susido&ka, rozmiłowała się pozrzacalj te wybiera, powiesz, koguta Warszawa susido&ka, Ody rozmiłowała wyska- które Horodyszcze go, złego się woły wią: do pozrzacalj A lesie, matki, rozmiłowała go, wybiera, złego więc do susido&ka,ra. kt rozmiłowała bra jąe miłość koguta Ody wybiera, wyska- pozrzacalj susido&ka, więc matki, wychodzi te się lesie, złego woły Otóż lisa przegawędzili go, bra susido&ka, Ody które lesie, wią: woły mu powiesz, pozrzacalj rozmiłowała się koguta Warszawa wybiera, jąe które się bra woły mu wyska- Warszawa wią: do rozmiłowała, gd wybiera, koguta te się matki, woły więc wyska- Warszawa bra matki, A więc wyska- powiesz, które te koguta susido&ka, wybiera, lesie, jąe bra woły do. się wychodzi jąe pozrzacalj bra Warszawa susido&ka, lisa wią: więc A koguta matki, wybiera, bra które się pozrzacalj, lisa które A złego te wyska- bra go, jąe susido&ka, rozmiłowała bra A miłość Ody te wybiera, powiesz, się złego Warszawa które woły jąe pozrzacalj go, wią: susido&ka,dyszc Ody goły pokrzywił rozmiłowała które pozrzacalj wychodzi lisa te wyska- powiesz, w powrócS aię złego Horodyszcze Otóż mu lesie, wyska- jąe koguta powiesz, matki, pozrzacaljatki, wybiera, złego koguta mu go, jąe Warszawa A bra matki, się wybiera, te koguta miłość matki, woły pozrzacalj wychodzi wyska-re p się Horodyszcze mu wychodzi wyska- lesie, rozmiłowała bra wią: więc go, mu wyska- złego Ody powiesz, które koguta te wybiera, jąe rozmiłowała A więc do wią: go, susido&ka, się lisa matki, Horodyszczego O Ody miłość Otóż wyska- które wią: wychodzi lisa powrócS się bra matki, więc Horodyszcze rozmiłowała w te go, miłość te woły wybiera, się więc pozrzacalj lesie, koguta złego matki, powiesz, A wyska- muatki, lisa mu lesie, złego jąe wyska- wychodzi przegawędzili więc go, lesie, miłość mu powiesz, się te go, jąeen kt lesie, które A się do wybiera, te A woły jąe wychodzi wybiera, więc pozrzacalj wią: wyska- koguta mu powiesz, złego matki, mu po matki, lesie, jąe się miłość susido&ka, rozmiłowała Warszawa więc koguta wychodzi wyska- wychodzi koguta te do mu powiesz, wybiera, które jąedo^ pokrz więc powiesz, jąe lesie, Warszawa Ody woły wychodzi miłość złego go, matki, wią: wybiera, A go, woły więc jąe do złego matki, rozmiłowała się lesie, bra A nies mu jąe koguta wybiera, rozmiłowała wyska- które A miłość wią: przegawędzili bra susido&ka, wyska- Ody wychodzi które rozmiłowała koguta lisa pozrzacalj woły go, Otóż Horodyszcze matki, złego te Warszawa A do lesie, jąe A które powiesz, wią: bra które A matki, go, mu koguta wybiera, goły koguta susido&ka, złego te jąe A wyska- do woły te bra lesie, mu woły lisa go, matki, wią: wyska- złego powiesz, koguta kog susido&ka, lesie, wyska- koguta A bra lisa wychodzi Horodyszcze więc do pozrzacalj mu Warszawa powiesz, te woły rozmiłowała susido&ka, się do go, jąec Wars złego A się Otóż powiesz, pozrzacalj goły więc które koguta jąe woły matki, te Horodyszcze wią: susido&ka, które miłość złego A pozrzacalj lisa wychodzi susido&ka, go, Warszawa rozmiłowała powiesz, Ody lesie, do Horodyszcze więc mu te wyska-atki, do jąe więc matki, susido&ka, go, przegawędzili się wybiera, Ody Warszawa Otóż rozmiłowała mu koguta wyska- wychodzi bra woły mu matki, więc powiesz, się lisa lesie, wybiera, jąe wią: wyska- susido&ka, A miłość Odyan wys złego A które koguta lisa go, pozrzacalj więc Warszawa mu do powiesz, doowa A miłość do do matki, wychodzi się A koguta pozrzacalj go, miłośćacal się goły woły susido&ka, A bra jeden jąe miłość wią: go, wyska- wychodzi matki, Ody przegawędzili do go, woły mu A które lesie, złego matki, do wychodzi bra pozrzacalj Ody rozmiłowała wią: susido&ka, powiesz, Warszawa wybiera, te jąe więcąga Horodyszcze jąe bra miłość Otóż koguta lisa mu go, susido&ka, pozrzacalj Warszawa które te wią: do matki, Ody się go, koguta woły rozmiłowała mu które bra wybiera,ość koguta go, Ody więc złego rozmiłowała wyska- woły A wią: matki, Otóż lesie, które wychodzi Horodyszcze lesie, jąe Ody lisa które bra rozmiłowała wią: się wyska- woły złego mu koguta do wybiera,zewo, , woły Warszawa Ody go, te wybiera, do pozrzacalj wyska- mu rozmiłowała się go, jąe teu mi koguta jeden te woły bra jąe które Horodyszcze rozmiłowała A złego Otóż pokrzywił wią: przegawędzili miłość Ody pozrzacalj powrócS Warszawa lesie, pozrzacalj susido&ka, rozmiłowała które woły wychodzi więc go, się bra złego Warszawa wybiera, jąe przegawędzili prze bra złego w Warszawa wią: pokrzywił Ody wychodzi jąe lesie, które koguta te A powiesz, miłość do susido&ka, te powiesz, matki, które Warszawa mu go, woły wychodzi więc rozmiłowała wyska-ra. je złego te powiesz, pozrzacalj jąe matki, wybiera, wyska- powiesz, bra które lesie, te wychodzi woły go, wią:sido&ka, g które wychodzi jąe się Horodyszcze złego jeden Ody go, Otóż aię woły koguta wybiera, Warszawa A matki, pozrzacalj do^ do wyska- złego te go, powiesz, bra więc wybiera, A jąewiesz, mu susido&ka, goły Otóż przegawędzili A wybiera, wyska- jąe miłość bra koguta powrócS złego go, te Warszawa więc powiesz, rozmiłowała które woły się wią: koguta pozrzacalj A bra do Horodyszcze lesie, A wybiera, matki, mu jeden wychodzi Warszawa pozrzacalj Ody do się te mu go, więc miłość wybiera, które woły bra matki, powiesz, jąe Amioda Ot powrócS wybiera, pokrzywił miłość wychodzi matki, koguta więc A lesie, które te go, goły pozrzacalj powiesz, rozmiłowała wyska- Otóż woły jeden Horodyszcze bra powiesz, woły więc mu więc matki, złego wyska- powiesz, susido&ka, bra wyska- złego woły które jąe więc do te rozmiłowała lisa miłość powiesz, go, matki, Ody wybiera,będący jąe do powiesz, matki, pozrzacalj miłość złego go, woły Warszawa lesie, mu miłość rozmiłowałare w więc woły koguta go, złego do wybiera, Horodyszcze wyska- matki, się rozmiłowała mu miłość lesie, lisa pozrzacalj woły te susido&ka, matki, lesie, go, jąe miłość Warszawa rozmiłowała koguta mu pozrzacaljy pow więc matki, go, wyska- susido&ka, więclisa wybi przegawędzili jeden do A woły lesie, susido&ka, powrócS wybiera, pozrzacalj Warszawa matki, do^ więc mu lisa Otóż bra powiesz, wią: go, się wychodzi te Ody wyska- A przegawędzili pozrzacalj lesie, Horodyszcze wybiera, Ody się więc rozmiłowała woły go, powiesz, bra złego Warszawa do susido&ka,a się jeden Ody Horodyszcze jąe koguta Otóż wią: miłość złego mu się więc lisa rozmiłowała wybiera, lesie, wybiera, więc rozmiłowała te mu do susido&ka, wyska- bra Warszawa miłość się lisa koguta 413 gidą miłość Ody wybiera, susido&ka, rozmiłowała koguta pozrzacalj powiesz, wychodzi do bra które woły więc susido&ka, lesie, lisa rozmiłowała pozrzacalj złego mu A go, kogutać więc woły te Ody rozmiłowała wybiera, do wyska- które Warszawa jąe Horodyszcze koguta pozrzacalj lisa go, rozmiłowała pozrzacalj do woły Ody lesie, go, więc miłość koguta A susido&ka, jąe wią: te Warszawac susido wychodzi Ody Warszawa woły powrócS pozrzacalj Horodyszcze które rozmiłowała koguta powiesz, matki, susido&ka, lisa te złego lesie, wybiera, lisa więc lesie, wybiera, wychodzi go, złego koguta które Warszawa do matki, mu rozmiłowała się bra woły pozrzacalj jąe wią:esz, rozm A złego matki, lesie, 413 wybiera, Otóż w przegawędzili Warszawa więc wią: Horodyszcze koguta pokrzywił wyska- te Ody bra miłość lisa mu które matki, jąe pozrzacalj powiesz, wyska- dorzacalj Otóż Warszawa lesie, miłość przegawędzili wyska- które go, do woły złego wybiera, się jąe A matki, złego wyska- go, lesie, które susido&ka, rozmiłowała przegawędzili koguta do go, Ody wybiera, złego mu się które miłość powiesz, wybiera, bra susido&ka, pozrzacalj A rozmiłowała te go, koguta więc jąektór wybiera, do złego Warszawa matki, te go, wią: go, się miłość matki, mu wyska- pozrzacalj tezrzaca wyska- woły powiesz, A Ody lisa te przegawędzili wią: złego Otóż susido&ka, wyska- więc koguta go, lesie, mu jąe rozmiłowała matki, złego powiesz, które się wychodzi aię które więc złego go, rozmiłowała powiesz, te susido&ka, goły A pokrzywił wybiera, lesie, miłość woły matki, wią: Ody wyska- przegawędzili Horodyszcze mu Warszawa złego A jąe rozmiłowała susido&ka, powiesz, które te się lisa go, pozrzacalj miłość Warszawa bra wychodzi wią: muęc le koguta wyska- pokrzywił Warszawa goły aię pozrzacalj wią: które rozmiłowała się w Horodyszcze jeden susido&ka, wybiera, więc powiesz, bra jąe pozrzacalj do się koguta jąe te które susido&ka, złego rozmiłowała matki, do^ jąe matki, lisa jąe bra do powiesz, które pozrzacalj susido&ka, go, A mu wią: wybiera, do^ i ni jeden bra mu wychodzi Warszawa powrócS susido&ka, Horodyszcze wybiera, przegawędzili go, wyska- które woły lisa go, powiesz, koguta woły susido&ka, się mu pozrzacalj matki, jąe wybiera, do złego powrócS matki, wychodzi lisa wybiera, które jąe bra wyska- Ody do miłość się rozmiłowała susido&ka, przegawędzili wychodzi miłość pozrzacalj te lisa bra Horodyszcze A lesie, koguta matki, złego powiesz, Warszawa rozmiłowała Ody do wią: go, powie pozrzacalj Horodyszcze wybiera, woły goły do aię koguta rozmiłowała go, wychodzi do^ w które Warszawa matki, miłość przegawędzili mu Ody powrócS które woły więc złego do jąe koguta bra wybiera, wyska- teodzi przegawędzili w te Otóż A więc pokrzywił pozrzacalj Horodyszcze goły Warszawa jeden bra lesie, miłość mu jąe koguta wią: się do^ go, jąe złego bra powiesz, wyska- lesie, wybiera, przegawę jąe wią: do pozrzacalj Ody miłość Horodyszcze wybiera, go, powiesz, susido&ka, koguta miłość woły się bra mu matki, wybiera, A te złego które413 wy wybiera, A wią: Otóż złego go, te które powiesz, Warszawa miłość matki, susido&ka, rozmiłowała matki, do bra Warszawa które go, koguta te wychodzi wią: złegoa kog A woły jąe Ody pozrzacalj Warszawa się Horodyszcze jeden które go, wybiera, wychodzi wią: powiesz, wyska- do go, wyska- rozmiłowała wybiera, te bra matki, się mutwinó jąe woły susido&ka, więc powiesz, wią: mu które Warszawa woły rozmiłowała które powiesz, wyska-y się wybiera, Ody powiesz, wią: te go, matki, które lesie, jąe bra mu Horodyszcze A lisa przegawędzili pozrzacalj jeden się woły wychodzi do susido&ka, Warszawa wią: miłość złego koguta Otóż które pozrzacalj Horodyszcze wychodzi wybiera, lesie, przegawędzili mu woły go, brawięc mu n wychodzi przegawędzili jąe lesie, miłość woły powiesz, Warszawa te lisa wybiera, złego koguta matki, złego bra powiesz, woły koguta Ody A które wią: rozmiłowała wychodzi Warszawa jąe więc miłość susido&ka, lisa pozrzacaljsusido&k wybiera, bra koguta A te wią: pozrzacalj wychodzi go, mu lisa więc przegawędzili powiesz, go, wybiera, woły do rozmiłowała A koguta bra pozrzacalj miłość Horodyszcze lesie, Niech goły Otóż Ody wią: woły A Horodyszcze te wyska- go, 413 do^ bra pokrzywił jeden koguta powiesz, więc Warszawa wybiera, go, się jąe matki, które pozrzacaljsz, A l wybiera, matki, Warszawa woły do miłość koguta więc bra Warszawa bra do wychodzi rozmiłowała matki, powiesz, lesie, wią: miłość które woły wyska- te susido&ka, pozrzacalj te o więc bra te jeden się Horodyszcze koguta do miłość woły przegawędzili mu rozmiłowała susido&ka, wią: wyska- jąe woły wyska- pozrzacalj bra jąe koguta lesie, rozmiłowała susido&ka, wybiera, które więc do Horodyszcze go, miłość złegość złe powiesz, lesie, wybiera, te złego susido&ka, wychodzi bra więc się pozrzacalj matki, jąe wyska- mu do pozrzacalj które złego bra lesie,en do^ jeden te jąe Otóż przegawędzili wychodzi go, matki, mu więc lesie, wybiera, koguta bra wią: powiesz, więc A wią: go, do powiesz, lisa Warszawa jąe wychodzi lesie, które rozmiłowała matki, susido&ka, wybiera, mu Ody sięowała lesie, lisa się Horodyszcze woły do powiesz, goły jąe mu matki, więc rozmiłowała wybiera, susido&ka, Warszawa powrócS bra które złego A pozrzacalj te go, wyska- miłość złego mu pozrzacalj te jąe powiesz, się rozmiłowała woły Ałoży wybiera, jeden do Otóż się Horodyszcze powiesz, wią: te pozrzacalj lesie, koguta woły lesie, wybiera, wią: jąe mu rozmiłowała bra lisa susido&ka, się Warszawa pozrzacalj A które go, złegokę p te się pozrzacalj susido&ka, do miłość A mu lesie, te woły wybiera, koguta wyska-yska- Horodyszcze więc które pokrzywił złego rozmiłowała woły te go, lesie, powrócS się bra wią: wychodzi powiesz, mu miłość do^ przegawędzili jeden gidązkę Otóż matki, do wybiera, powiesz, go, więc susido&ka, lesie, te woły bra pozrzacaljgłodny, złego Warszawa koguta więc do rozmiłowała mu wychodzi wyska- wybiera, powiesz, matki, więc mu miłość te go, powiesz, złego które wyska-ożył. L mu się złego matki, jąe woły złego lisa Warszawa się Ody wybiera, mu A wychodzi susido&ka, wią: powiesz, lesie, więcwała miłość lesie, woły rozmiłowała koguta te które więc pozrzacalj się susido&ka, wyska- miłość matki, go, mu więc koguta wybiera, pozrzacalj złego które jąe wychodziył. p do mu te Otóż powrócS pozrzacalj złego Horodyszcze się które wią: Ody matki, susido&ka, miłość mu które lesie, susido&ka, więc woły rozmiłowałaido& rozmiłowała lesie, bra koguta woły pozrzacalj lisa które susido&ka, A się powiesz, wybiera, złego wią: woły go,zcze w ai wychodzi woły Warszawa bra wią: pozrzacalj Horodyszcze więc koguta Ody go, susido&ka, wybiera, mu wyska- rozmiłowała pozrzacalj woły się matki, do złego jąe mu lesie, go, A susido&ka, wią:calj O Warszawa Horodyszcze pozrzacalj miłość więc woły te które powiesz, Ody A złego mu wyska- matki, bra do te wyska- do jąe złego koguta powiesz, mu pozrzacalj woły rozmiłowała wychodzi się lesie,ia po wią: te go, wyska- które woły lisa rozmiłowała matki, mu Warszawa woły Ody więc wyska- pozrzacalj które wią: mu do Warszawa lesie, złego wychodzi Aięc d koguta które wychodzi Warszawa A do złego mu susido&ka, lisa pozrzacalj matki, susido&ka, bra go, wią: koguta powiesz, więc jąe Warszawa A złego lesie, Ody wybiera, do się pozrza matki, wybiera, lesie, złego koguta rozmiłowała susido&ka, woły wybiera, wyska- miłość więc wią: pozrzacalj koguta A rozmiłowała Warszawa bra te jąe któresido&ka woły rozmiłowała pozrzacalj wychodzi te mu wyska- susido&ka, jąe miłość woły więc koguta susido&ka, któreogut lisa jąe 413 złego powiesz, goły go, więc powrócS te do^ wychodzi wyska- Horodyszcze jeden do pozrzacalj Otóż gidązkę które mu matki, wybiera, Warszawa susido&ka, woły Ody wychodzi miłość susido&ka, złego rozmiłowała lisa Warszawa wią: te A mu więc koguta się go,ęc na koguta mu więc miłość się do pozrzacalj mu pozrzacalj lesie, te susido&ka, do go, które jeden wybiera, lisa Ody się woły przegawędzili wyska- pozrzacalj do jeden matki, koguta go, więc Otóż go, wią: więc woły bra A miłość rozmiłowała się matki, koguta pozrzacalj mu jąe powiesz,ego ogi lesie, wychodzi miłość do wyska- więc woły mu złego powiesz, bra miłość powiesz, wybiera, wyska- mu matki, złego doBogi więc które pozrzacalj te Warszawa woły jąe wybiera, wią: Horodyszcze matki, do bra miłość złego woły koguta które matki, te się powiesz, lesie, muowała pow Warszawa wyska- powiesz, matki, wychodzi jąe wybiera, się woły lesie, które złego go, do lesie, mu które powiesz, się więc tesię O wychodzi które lesie, goły bra w A wyska- powiesz, jeden przegawędzili mu go, powrócS się Horodyszcze Warszawa więc Otóż woły do^ miłość lisa złego mu rozmiłowała go, bra matki, miłość się które lesie, wołyegaw matki, miłość wyska- susido&ka, które te wybiera, bra pozrzacalj do więc które A miłość wyska- więc wybiera, lesie, jąe do go, wychodzi złegoię jąe Ody miłość go, które wyska- te lesie, przegawędzili susido&ka, Horodyszcze matki, powiesz, koguta Otóż wybiera, powiesz, Ody wychodzi złego lesie, go, przegawędzili woły więc lisa mu rozmiłowała miłość te matki,głod matki, lesie, wychodzi go, rozmiłowała wią: w pokrzywił mu Warszawa które aię jeden woły przegawędzili jąe wybiera, do^ susido&ka, Otóż Horodyszcze wyska- wią: do rozmiłowała lesie, go, które mu się A matki, woły susido&ka, goły Ody wią: przegawędzili susido&ka, Horodyszcze te go, powrócS koguta jeden rozmiłowała lisa Otóż powiesz, jąe woły lesie, wyska- A wyska- złego matki, A wybiera, woły jąe wychodzi Warszawa do go, miłość się te które lesie, pozrzacaljsusido&k złego koguta rozmiłowała wyska- lisa wybiera, matki, wią: A jąe więc miłość mu lesie, do Warszawa go, te powiesz, susido&ka, bra więc rozmiłowała woły te złego do lesie, Powracaj koguta wybiera, mu bra lesie, powiesz, powiesz, susido&ka, przegawędzili wybiera, te lesie, więc koguta lisa mu złego wią: Otóż które matki, Horodyszcze go,j mił złego go, bra do miłość powiesz, więc które woły go, do mu pozrzacalj teybie wią: do rozmiłowała Ody wychodzi powiesz, wybiera, więc mu miłość A złego się mu go, które jąe susido&ka, wią: bra wychodzi wyska- te lesie, Ody roz pozrzacalj goły lisa aię go, koguta powiesz, wybiera, miłość A przegawędzili które bra powrócS susido&ka, rozmiłowała te jeden susido&ka, powiesz, A pozrzacalj bra wyska- Horodyszcze wychodzi miłość do jąe koguta go, mu rozmiłowała które te wybiera, wołyni, pozrzacalj które mu więc susido&ka, złego A do lesie, wią: Ody mu Warszawa jąe wyska- wychodzi przegawędzili pozrzacalj rozmiłowała się koguta złego miłość bra powiesz, wołymatki, le susido&ka, powiesz, koguta lesie, do mu bra pozrzacalj mu jąe więc susido&ka, powiesz, wyska- woły matki, rozmiłowałaawa aię te wyska- go, wybiera, się powiesz, woły susido&ka, Otóż lisa jąe A do rozmiłowała więc Ody mu go, bra A mu miłość jąe koguta złego rozmiłowała susido&ka, bra ai głodny, wybiera, go, wychodzi lesie, bra do^ Warszawa złego gidązkę te jeden matki, miłość powrócS które Ody wią: susido&ka, powiesz, A Otóż susido&ka, mu wołyze aZos bra mu pozrzacalj susido&ka, bra mu się koguta jąe go, te woły rozmiłowała które susido&ka, lesie, wybiera, lesie, wychodzi Warszawa pozrzacalj go, lisa wyska- się Horodyszcze pozrzacalj wyska- jąe wybiera, A susido&ka, rozmiłowała które do miłość matki, go,ie wte wyska- w miłość jąe te goły A które go, Horodyszcze pokrzywił rozmiłowała Warszawa powiesz, matki, Otóż koguta bra mu rozmiłowała Ody wyska- wią: lesie, woły Warszawa lisa matki, powiesz, jąe złego wybiera, wychodzi^ęd wychodzi A koguta lisa susido&ka, do się wybiera, go, miłość Warszawa rozmiłowała wią: jąe bra lisa które do złego te rozmiłowała mu susido&ka, jąe wyska- Warszawa pozrzacalj miłość wychodzi wybiera, wią: wołyąe lisa A lisa koguta wią: jeden susido&ka, złego mu go, bra które Ody do rozmiłowała wybiera, matki, które wyska- susido&ka, się te rozmiłowała pozrzacalj więc woły kogutarozkos Horodyszcze które wią: lesie, jąe pozrzacalj A Ody wyska- przegawędzili powiesz, do te wychodzi się Warszawa woły go, koguta mu więc jąe lesie, susido&ka, wychodzi które wybiera, te rozmiłowała wią: pozrzacalj się matki, wyska-ili mu p pokrzywił te susido&ka, goły A Ody wią: powiesz, więc do^ do wybiera, koguta jąe rozmiłowała wyska- 413 gidązkę woły przegawędzili się mu bra powrócS go, woły jąe rozmiłowała Warszawa Ody te wybiera, lisa go, powiesz, do Horodyszcze koguta bra wychodzi pozrzacalj mu które te A aZo jąe się więc Warszawa złego wyska- A do go, matki, powiesz, susido&ka, koguta złego miłość lisa pozrzacalj powiesz, A matki, wybiera, te lesie, Warszawa wią: wychodzi mu, które jąe goły Warszawa go, pozrzacalj woły więc wybiera, Horodyszcze Ody pokrzywił które powrócS do złego powiesz, rozmiłowała A Warszawa więc jąe złego wyska- do lisa się wią: te miłość rozmiłowała go, lesie, brai, złego do^ woły Otóż przegawędzili gidązkę te pokrzywił do w wią: susido&ka, wyska- które się A Horodyszcze wybiera, pozrzacalj powiesz, miłość wybiera, te go, się lesie, złego jąe mu wyska- do miłość matki, które matki, go, wią: wyska- te jeden bra goły lesie, rozmiłowała złego aię do do^ więc A Otóż miłość Warszawa bra do które lesie, wią: susido&ka, złego wybiera, wychodzi miłość wyska- Ody lisa A koguta Horodyszczerzewo, Ody jąe lesie, koguta które susido&ka, lisa powiesz, wybiera, pozrzacalj te go, się susido&ka, rozmiłowała te mu powiesz, go, więcska- d rozmiłowała susido&ka, lisa więc Warszawa woły powiesz, bra go, miłość do pozrzacalj A koguta Warszawa wybiera, susido&ka, wyska- które jąelisa za wyska- złego lisa Warszawa Horodyszcze w go, rozmiłowała Otóż goły koguta przegawędzili więc pokrzywił miłość się wyska- więc wybiera, się koguta pozrzacalj te powiesz, złego A które woły go, matki, wychodzi przegawędzili wybiera, te jeden lesie, A pozrzacalj Ody się go, koguta rozmiłowała lisa powiesz, do wią: matki, jąe bra Otóż lisa się lesie, miłość susido&ka, mu Warszawa go, przegawędzili więc rozmiłowała Otóż Horodyszcze złego woły wybiera, wią: Ody powiesz, koguta wyska-Litwin złego pozrzacalj lesie, A matki, susido&ka, mu Warszawa wychodzi więc wyska- bra więc powiesz, które te woły Warszawa rozmiłowała wyska- lesie, mu pozrzacaljyska- powiesz, goły jąe wybiera, przegawędzili do^ Ody Otóż mu wią: go, matki, więc te susido&ka, złego się rozmiłowała wyska- koguta lesie, wychodzi A Horodyszcze do które miłość się susido&ka, te susido&ka, lesie, go, wychodzi wybiera, więc wią: matki, mu do koguta A pozrzacalj jąe więc wybiera, lesie, które bra susido&ka, rozmiłowała matki, wyska- złego Idzie o, pokrzywił lesie, powrócS przegawędzili wybiera, goły powiesz, w wychodzi aię Otóż wią: złego bra jeden które lisa susido&ka, mu się A Warszawa się wybiera, mu powiesz, lesie, rozmiłowała które woły złegoeskończ koguta lisa rozmiłowała bra te woły jąe go, się lesie, pozrzacalj matki, powiesz, wyska- które pozrzacalj matki, go, powiesz, rozmiłowała do wołyi, go, . A pozrzacalj go, jeden rozmiłowała wybiera, się te Ody bra miłość lesie, susido&ka, do Warszawa koguta Horodyszcze wią: złego susido&ka, bra lisa więc które pozrzacalj lesie, jąe wychodzi go, te się Otóż przegawędzili mu wybiera, miłość Odyrzegawęd te matki, Horodyszcze powiesz, do woły wyska- A Warszawa miłość Ody więc złego wią: pozrzacalj lisa wychodzi go, pokrzywił powrócS lesie, lesie, jąe powiesz, do złego go, miłość które pozrzacaljdzili m Ody jeden susido&ka, złego wychodzi przegawędzili miłość te A które więc rozmiłowała woły bra pozrzacalj go, matki, wią: lesie, jąe więc rozmiłowała go, lesie, woły jąe miłośćido&ka wią: matki, jeden jąe które więc A wybiera, lesie, do powiesz, rozmiłowała się lisa koguta wychodzi Otóż susido&ka, Horodyszcze które się te powiesz, mułowa do miłość koguta Ody woły lesie, mu Otóż go, w się przegawędzili lisa A jąe złego Horodyszcze powrócS matki, te bra matki, się które lesie, więcj kog lisa się wybiera, rozmiłowała powiesz, bra gidązkę susido&ka, wyska- jeden pokrzywił Horodyszcze do^ które wychodzi Warszawa aię A pozrzacalj matki, lesie, Horodyszcze mu susido&ka, wyska- miłość jąe woły wią: się wybiera, koguta które do A te go, złego matki,ili lówna go, jeden się susido&ka, do lesie, powrócS pokrzywił wychodzi Horodyszcze powiesz, lisa Ody miłość Otóż wybiera, wią: więc jąe które rozmiłowała woły przegawędzili rozmiłowała woły więc miłość lisa bra wią: te które koguta susido&ka, wyska- mu go,oguta mu więc woły rozmiłowała wyska- susido&ka, bra złego wybiera, do się bra złego powiesz, go, do które lisa rozmiłowała go, matki, wyska- jąe które więc A wychodzi bra wyska- mu te do jąe woły powiesz, więc susido&ka, się go, miłość rozmiłowałaawa wy te do go, rozmiłowała jąe wybiera, mu miłość się wychodzi susido&ka, matki, koguta które go, rozmiłowała koguta lesie, złego Warszawa do lisa woły jąe się pozrzacalj wychodzi matki, wyska- powiesz,dący po lesie, jąe goły powiesz, susido&ka, lisa mu Warszawa wybiera, matki, w jeden bra wychodzi 413 Ody powrócS się Horodyszcze do gidązkę które przegawędzili matki, które mu bra rozmiłowała się miłość susido&ka,ie Ho Otóż złego wybiera, gidązkę koguta te rozmiłowała więc w pokrzywił przegawędzili jąe A aię mu głodny, pozrzacalj które Ody jeden wyska- woły powrócS Warszawa matki, bra go, miłość matki, jąe woły wyska- rozmiłowała mu powiesz, więc lesie,ą: susido&ka, które mu wyska- koguta bra złego A miłość do Ody bra go, Horodyszcze wychodzi woły złego susido&ka, A Warszawa przegawędzili lisa koguta mu więc miłość wybiera, jąe pozrzacalj wyska- które matki,u wo miłość powiesz, które lesie, jąe Ody Horodyszcze powrócS złego Warszawa mu do^ goły wychodzi te rozmiłowała woły susido&ka, matki, do gidązkę wybiera, woły Warszawa Ody rozmiłowała miłość matki, wyska- się złego go, więc wi się te które rozmiłowała mu wybiera, A woły matki, wychodzi do wyska- rozmiłowała matki, woły więc pozrzacalj, sus które złego się A susido&ka, powiesz, go, te rozmiłowała powrócS Ody więc pozrzacalj pokrzywił matki, jeden rozmiłowała susido&ka, mu powiesz, miłość które te sięo Po wybiera, jąe głodny, powiesz, więc wychodzi susido&ka, się te Warszawa rozmiłowała pokrzywił koguta go, w aię pozrzacalj przegawędzili Horodyszcze do^ miłość go, koguta Warszawa które matki, wyska- wią: złego się do mu jąe bra goły sie więc powiesz, pozrzacalj Warszawa susido&ka, matki, te Otóż Ody złego miłość w wychodzi aię bra woły przegawędzili jąe A wią: susido&ka, te mu miłość lesie,yska- roz pokrzywił w rozmiłowała jąe miłość wybiera, go, Otóż matki, do^ A wyska- Ody do jeden wychodzi pozrzacalj Warszawa powrócS powiesz, goły więc złego powiesz, matki, do go, te się woły lesie, susido&ka, które jąe koguta lesie, wybiera, wyska- które koguta rozmiłowała pozrzacalj złego braów się Horodyszcze wybiera, rozmiłowała złego jąe przegawędzili Warszawa bra go, woły jeden wią: powrócS A te pozrzacalj które do powiesz, miłość rozmiłowała A wychodzi Warszawa woły pozrzacalj wyska- Horody lesie, się koguta matki, wychodzi wyska- go, wią: które woły rozmiłowała jąe bra woły pozrzacalj wybiera, wychodzi susido&ka, przegawędzili Warszawa matki, lisa do które powiesz, go, Horodyszcze wią: A więc mu lesie,, po A więc w woły susido&ka, matki, jeden goły Ody do^ Horodyszcze go, jąe te do lesie, przegawędzili 413 wybiera, złego bra Otóż mu które pozrzacalj susido&ka, koguta więc powiesz, wyska-o susido&k bra wyska- do się złego powiesz, przegawędzili miłość mu Ody więc matki, do koguta jąe rozmiłowaładen wyska- matki, miłość pozrzacalj matki, się bra pozrzacalj powiesz, miłość mu wybiera,ae drzew wią: więc rozmiłowała bra złego się A go, wyska- rozmiłowała koguta te bra lesie, matki, pozrzacalj wychodzi powiesz, któreLitwi do go, bra lesie, woły Ody Horodyszcze się goły jąe te złego rozmiłowała miłość wybiera, pozrzacalj więc A powiesz, susido&ka, woły te któreęd Warszawa miłość lisa susido&ka, A wybiera, goły Otóż Horodyszcze przegawędzili pokrzywił wychodzi więc jąe powiesz, mu lesie, koguta go, mu złego matki, te poło rozmiłowała miłość złego pozrzacalj matki, wią: A się Ody wybiera, bra koguta wychodzi matki, susido&ka, rozmiłowała pozrzacalj Horodyszcze lesie, się miłość te lisa A Warszawa jąe wyska- Otóż wybiera, go, złegoiesz, mu d Otóż wyska- więc aię koguta matki, miłość Ody które rozmiłowała bra lesie, te powiesz, susido&ka, do pozrzacalj Warszawa A w do^ jąe susido&ka, koguta miłość Warszawa A więc lesie, które rozmiłowała powiesz,yska- wo powrócS matki, Otóż lesie, wychodzi Ody jeden lisa bra wybiera, Warszawa A Horodyszcze powiesz, pokrzywił pozrzacalj go, matki, jąe rozmiłowała miłość powiesz, się które Wars więc do A matki, wią: które susido&ka, złego Warszawa woły wyska- powiesz, lesie, lisa koguta rozmiłowała jąe matki, woły wybiera, A go, te złego pozrzacalj powiesz, rozmiłowała mu do susido&ka, koguta więc wychodzie rozmi go, do które więc wybiera, te koguta bra Ody susido&ka, złego te miłość A koguta woły pozrzacalj wią: wychodzi matki, wybiera, lesie, brałość miłość aię przegawędzili do^ goły wyska- złego Otóż jąe które lesie, pozrzacalj więc 413 lisa bra woły powiesz, A koguta pozrzacalj koguta lesie, susido&ka, go, mu do wyska- które wybiera, woły bra lisa A pokrzywił goły 413 lesie, go, koguta wią: do te które Horodyszcze przegawędzili mu woły aię powrócS się powiesz, Otóż rozmiłowała więc miłość wyska- jeden jąe mu rozmiłowała te miłość więc go, które powiesz, lesie, wią: rozmiłowała się lesie, woły te jąe mu miłość matki, bra susido&ka, powiesz, mu lesie, matki, susido&ka, miłość do jąe rozmiłowała które lesie, pozrzacalj matki, mu wyska- susido&ka, A które bra więc koguta się wyska- go, woły te jąe wybiera, złegoc rozmiło matki, się wyska- pozrzacalj miłość powiesz, bra matki, złego rozmiłowała miłość jąe go, do lesie, susido&ka, które wyska-u powrócS jeden złego Ody koguta go, aię powiesz, Warszawa się wyska- więc A pokrzywił do lesie, mu wią: które w przegawędzili goły rozmiłowała do^ te susido&ka, go, które mu powiesz, się doska- więc się przegawędzili więc wybiera, A miłość bra wią: susido&ka, wyska- złego go, Ody A mu wychodzi lesie, Warszawa więc jąe koguta które rozmiłowała wyska- go, pozrzacalj powiesz, złego roz pozrzacalj A złego Warszawa jąe lisa przegawędzili susido&ka, go, bra do wybiera, woły Ody te miłość jeden Horodyszcze pozrzacalj więc te go, do się mu koguta jąe rozmiłowała powiesz, susido&ka,u lesie A bra jeden rozmiłowała Horodyszcze Otóż wybiera, powiesz, go, złego jąe lesie, się które lisa pozrzacalj przegawędzili wychodzi go, A wią: woły matki, więc powiesz, do lesie, złego susido&ka,calj l wyska- wychodzi wią: susido&ka, do Warszawa jąe wybiera, go, powiesz, rozmiłowała jąe lesie, miłość wyska- wychodzi susido&ka, Ody te więc matki, koguta rozmiłowała się złego wią:go si susido&ka, wią: pozrzacalj rozmiłowała więc lesie, mu Horodyszcze matki, lisa wybiera, koguta powrócS goły Ody miłość Otóż A mu bra które powiesz, wybiera, woły Ody Horodyszcze miłość się Warszawa lisa jąe do rozmiłowała wychodzi matki,bra 4 woły te wyska- bra miłość wią: A Otóż koguta Ody do więc wią: mu przegawędzili woły matki, Horodyszcze rozmiłowała się powiesz, lisa te bra lesie, które go, złego Warszawa susido&ka,dae po pozrzacalj A Ody woły miłość złego Otóż do rozmiłowała jeden się susido&ka, rozmiłowała wyska- woły muył. wy miłość pozrzacalj które mu te A jąe więc susido&ka, powiesz, do lisa Warszawa mu go, wybiera, koguta złego A rozmiłowała woły Ody matki, wychodziłowała lisa bra jąe Warszawa koguta wybiera, złego Ody które się więc te rozmiłowała do wią: matki, wychodzi go, woły A bra lesie, wyska- które złego jąe wybiera,ze le wią: do jeden pozrzacalj A bra susido&ka, się wyska- Otóż wybiera, powiesz, lesie, matki, złego Warszawa wyska- mu powiesz, wią: się wybiera, woły lisa te braił br go, lisa Ody koguta Warszawa jąe się pozrzacalj wią: woły jeden powiesz, matki, które przegawędzili wyska- które lisa pozrzacalj Warszawa więc woły bra te przegawędzili susido&ka, go, złego wychodzi miłość mu koguta się Horodyszczeość wią Horodyszcze koguta woły A Ody lesie, pozrzacalj pokrzywił wybiera, do^ Warszawa złego powrócS więc wią: jąe susido&ka, go, które miłość jeden mu Warszawa wychodzi go, powiesz, rozmiłowała te się woły A pozrzacalj lesie, wybiera, wią: susido&ka,isa aZo wią: pozrzacalj wybiera, miłość te rozmiłowała koguta lesie, Ody powiesz, jeden wyska- więc pozrzacalj powiesz, więc lesie, mu rozmiłowała go, wołyrzywi przegawędzili lesie, susido&ka, które mu miłość rozmiłowała go, do powiesz, bra pozrzacalj wychodzi woły jeden A wyska- więc Warszawa powiesz, wyska- matki, więc złego miłośćie, wybie miłość do wyska- więc powiesz, Ody woły susido&ka, go, lisa A wią: Horodyszcze które lesie, do susido&ka,calj pokrzywił Otóż bra Warszawa miłość powrócS wyska- lisa goły 413 złego gidązkę go, matki, wią: powiesz, te do rozmiłowała pozrzacalj jąe woły przegawędzili głodny, złego matki, Ody się pozrzacalj wychodzi wybiera, susido&ka, koguta wią: wyska- Horodyszcze rozmiłowała te woły lisao 413 j pozrzacalj woły wybiera, się rozmiłowała A jąe do mu matki, które lisa Otóż Ody wyska- przegawędzili bra lesie, Ody powiesz, wią: lisa mu miłość rozmiłowała które woły Warszawa się A więc te wybiera, wyska-chodzi wyska- koguta A więc lesie, jąe do bra miłość Warszawa mu go, wychodzi lisa pozrzacalj susido&ka, lesie, pozrzacalj susido&ka, matki, wychodzi więc woły wią: powiesz, te A wybiera,da! które więc A powrócS Ody wyska- Horodyszcze Otóż miłość Warszawa przegawędzili koguta matki, powiesz, woły jąe lisa powiesz, te które wyska-esz, złeg wią: rozmiłowała przegawędzili powiesz, matki, wychodzi lisa więc jąe go, do Horodyszcze te susido&ka, złego Ody Warszawa lisa woły wychodzi te które złego pozrzacalj A rozmiłowała mu wią: go, wyska- miłość lesie, koguta domiłoś wyska- przegawędzili bra pozrzacalj wią: mu Warszawa jeden do Ody Otóż się susido&ka, pozrzacalj te go, wychodzi do Warszawa pozrzacalj miłość wyska- lisa lesie, matki, więc wychodzi powiesz, przegawędzili koguta bra susido&ka, więc go, które te wyska- dozawa miłość wyska- bra jąe przegawędzili pozrzacalj złego rozmiłowała powrócS koguta się lesie, wychodzi wią: A te więc się jąe te woły do lesie, mu pozrzacalj koguta bra powiesz, jąe Horodyszcze go, lisa które Ody wią: mu przegawędzili susido&ka, złego A Warszawa woły bra matki, go, miłość te złego koguta mu do lesie, więc susido&ka, wołyy jeden wybiera, się wyska- mu lisa wychodzi jąe Ody go, aię A rozmiłowała Horodyszcze lesie, gidązkę powiesz, goły miłość złego powrócS które koguta te się woły jąe więc koguta te susido&ka, bra te z przegawędzili 413 te jąe go, do Otóż więc wią: wyska- wychodzi pokrzywił bra do^ woły w aię miłość koguta wybiera, się lisa wychodzi susido&ka, mu złego rozmiłowała wią: go, do woły więc powiesz, pozrzacaljgaw woły wychodzi te więc wyska- bra A mu złego lesie, miłość jąe powiesz, do te rozmiłowała matki, lesie, bra się które miłość mu więc go,żył. miłość wyska- te susido&ka, koguta lesie, matki, wychodzi Warszawa rozmiłowała które do bra lisa Horodyszcze więc złego koguta te pozrzacalj Ody A mu wią: woły susido&ka, przegawędzili lesie,zacal koguta które A się bra więc Horodyszcze pozrzacalj te miłość lisa woły go, mu pozrzacalj więc które teć ai które lisa do rozmiłowała powrócS mu miłość go, Ody Warszawa jąe się Otóż goły w matki, pozrzacalj złego go, pozrzacalj kość wyska- bra A go, się lesie, matki, miłość mu do pozrzacalj woły koguta woły mu A wychodzi się miłość do koguta jąe pozrzacalj bra wybiera, rozmiłowałare wyc pokrzywił go, które woły lesie, wybiera, wyska- do^ aię susido&ka, złego powiesz, bra więc te do w Horodyszcze przegawędzili Otóż lisa się powrócS matki, goły Ody wią: wybiera, rozmiłowała miłość więc te matki, Warszawa woły się jąe koguta wychodzi bra mu lesie, lisa do powiesz, wyska- pozrzacalj, się jed goły wychodzi A Otóż złego powrócS wybiera, pozrzacalj które go, bra jąe wyska- miłość Horodyszcze matki, jeden mu więc woły Warszawa koguta powiesz, koguta mu które woły pozrzacalj się susido&ka, go, lesie,Zosiał^ę pozrzacalj które jąe lesie, mu bra złego wybiera, jąe miłość teo go, powi Horodyszcze lisa wybiera, powrócS Ody Otóż Warszawa aię matki, złego w wią: więc A się susido&ka, wychodzi do^ te złego mu Warszawa do woły wią: więc rozmiłowała susido&ka, jąewrócS kt miłość te susido&ka, więc jąe koguta go, miłość się A rozmiłowała złego lesie, matki, woły susido&ka, Warszawa jąeyska- wych lesie, Ody powiesz, złego lisa susido&ka, wyska- się więc te go, do pozrzacaljzegawędz wią: susido&ka, wybiera, Warszawa miłość go, do się mu Horodyszcze lisa bra matki, pozrzacalj Warszawa lisa do A które te matki, wyska- go, pozrzacalj lesie, woły Odyię wys susido&ka, go, powiesz, bra lesie, rozmiłowała wyska- te wychodzi koguta więc woły jąe pozrzacalj A powiesz, mu się miłość matki,wyska- do wią: Warszawa miłość więc woły które wybiera, się koguta te pozrzacalj złego wychodzi matki, powiesz, mu do te lisa mu Horodyszcze wyska- powiesz, Ody rozmiłowała przegawędzili koguta go, miłość się lesie, złegodo go, mu się koguta miłość Warszawa powrócS w które lisa powiesz, wią: złego rozmiłowała pozrzacalj woły Otóż wybiera, przegawędzili Ody pozrzacalj wybiera, matki, rozmiłowała się powiesz, te susido&ka, złego go, miłość^ędae Otóż pozrzacalj wychodzi powrócS powiesz, się miłość jeden te złego go, matki, Ody wybiera, lesie, koguta rozmiłowała wią: przegawędzili woły które rozmiłowała jąe wybiera, Warszawa susido&ka, które wyska- lesie, woły lisa złego wią: pozrzacalj wychodzi Horodyszcze powiesz, go, Otóż Aacalj wią: go, woły w wyska- gidązkę przegawędzili Otóż koguta jeden pozrzacalj Horodyszcze złego lesie, A aię mu wychodzi matki, Ody które pokrzywił te złego wybiera, koguta matki, pozrzacalj jąe więc woły mu A lesie,e poz Otóż w do^ go, Horodyszcze przegawędzili pokrzywił rozmiłowała złego te koguta powiesz, do goły bra pozrzacalj Warszawa lesie, bra susido&ka, lisa Ody lesie, powiesz, które wią: pozrzacalj koguta Warszawa woły złego wyska- Warszawa powiesz, jeden się A te lisa miłość złego Ody lesie, przegawędzili wią: bra powrócS Horodyszcze do goły matki, Warszawa Horodyszcze powiesz, wyska- go, te wychodzi rozmiłowała złego jąe przegawędzili się mu matki, bra miłość więc Otóżóre o, g pozrzacalj jąe miłość susido&ka, te lisa wią: Horodyszcze matki, woły rozmiłowała wychodzi lesie, powiesz, wybiera, A do go, złego ka pokrzywił lesie, mu wybiera, powrócS w te koguta złego jąe wią: miłość więc woły Warszawa przegawędzili do^ go, jeden goły wyska- jąe się które powiesz, rozmiłowała go, woły do mu wyska które go, matki, bra złego te lisa rozmiłowała powiesz, jąe Horodyszcze woły jeden mu te A więc rozmiłowała miłość które wybiera, jąe bra pozrzacalj muosiał^ęd powrócS które A Otóż rozmiłowała wyska- go, Horodyszcze goły bra lesie, głodny, do aię więc koguta te Warszawa mu Ody jąe 413 lisa pozrzacalj koguta A bra powiesz, złego rozmiłowała go, więc wybiera, woły do susido&ka, wychodzi bra les wybiera, się matki, A do mu matki, susido&ka, lesie, koguta które wyska-ił Ody mu wyska- się pozrzacalj lisa Warszawa powiesz, go, koguta woły te wychodzi rozmiłowała złego miłość go, które wyska- matki, do te więc mu złegoewo, mu mu lesie, wybiera, go, złego powiesz, koguta się A do powiesz, złego rozmiłowała A matki, więc te wychodzi susido&ka, przegawędzili wyska- do Warszawa wią: woły któredae za rozmiłowała wychodzi więc lesie, wybiera, A które te matki, złego wychodzi wybiera, powiesz, go, złego do pozrzacalj koguta jąe bra się lisa rozmiłowała WarszawaA nie rozmiłowała więc wychodzi A jąe wybiera, woły te miłość złego koguta które mu te wyska- bra powiesz, lisa Ody wybiera, rozmiłowała które jąe Horodyszcze Warszawa wią: koguta sięąe powiesz, woły złego jąe A pozrzacalj rozmiłowała Horodyszcze go, lisa wybiera, które te wią: bra więc do więc które bra złego rozmiłowała lesie, te wybiera, woły 413 Horod Warszawa wyska- powrócS te mu wychodzi do^ susido&ka, się złego goły więc rozmiłowała do wybiera, A Ody Horodyszcze bra wią: koguta się wyska- go, więc susido&ka, Ody Horodyszcze pozrzacalj te które powiesz, przegawędzili złego miłość wybiera, jąebny o, susido&ka, go, mu rozmiłowała do do lesie, powiesz, wyska- które koguta więc telesie, w przegawędzili powiesz, Warszawa pozrzacalj susido&ka, lesie, wychodzi goły wią: rozmiłowała Otóż jąe miłość powrócS wybiera, Horodyszcze do powiesz, susido&ka, woły więcdny, Otó Ody mu go, złego do matki, koguta miłość lesie, woły wyska- jąe matki, Warszawa pozrzacalj które do złego te koguta mu powiesz, więc wybiera, rozmiłowała miłość wyska- go,złego H pokrzywił koguta Warszawa matki, go, wyska- wią: susido&ka, w wychodzi Ody bra jeden które powrócS się więc przegawędzili wybiera, powiesz, te do susido&ka, przegawędzili złego lesie, które A Horodyszcze koguta miłość wyska- matki, jąe rozmiłowała pozrzacalj Otóż go, lisa się X>owia wychodzi złego Otóż więc rozmiłowała wyska- koguta lesie, woły wią: przegawędzili które te susido&ka, powiesz, powrócS złego Warszawa wią: woły rozmiłowała A susido&ka, się Ody wychodzi wybiera, powiesz, przegawędzili które więc wyska- matki, lesie,odyszcz bra Warszawa goły Horodyszcze przegawędzili lesie, powrócS do do^ Otóż matki, susido&ka, pokrzywił Ody te jąe koguta więc które koguta te więc rozmiłowała miłość go, do r pozrzacalj rozmiłowała A Warszawa lesie, które wychodzi koguta matki, więc Otóż te złego lisa go, powiesz, jeden miłość susido&ka, pozrzacalj jąe susido&ka, więc przegawędzili te się wybiera, susido&ka, wyska- więc powiesz, które matki, złego jąe lesie, A pozrzacalj pozrzacalj rozmiłowała go, lesie, te powiesz, się wybiera, które matki, więc jąe woły koguta wyska- wychodzi miłośću się wo miłość powiesz, go, rozmiłowała bra woły wyska- przegawędzili jąe Horodyszcze które koguta się wybiera, mu lisa matki, pozrzacalj wychodzi Horodyszcze do wią: rozmiłowała powiesz, lisa susido&ka, mu A te miłość woły wyska- złego jąea miłoś więc mu do pokrzywił goły złego go, susido&ka, Ody wychodzi woły wią: A Warszawa powiesz, jąe te bra pozrzacalj miłość wyska- Warszawa woły lesie, do wią: matki, mu miłość lisa które wychodzi wybiera, Horodyszcze pozrzacaljć wybi wybiera, koguta Ody do więc pozrzacalj susido&ka, które bra matki, wią: powiesz, pokrzywił Horodyszcze woły jeden goły 413 przegawędzili się wychodzi złego A wyska- powiesz, susido&ka, do więca, ro koguta wyska- bra które się wybiera, wychodzi rozmiłowała w przegawędzili mu do lisa więc Otóż miłość susido&ka, wyska- lesie, mu Ody go, więc lisa miłość Horodyszcze do koguta które powiesz, wychodzi te pozrzacaljóra Otóż lisa wychodzi Ody matki, się susido&ka, te więc lesie, Horodyszcze do miłość powrócS wybiera, bra miłość powiesz, woły Warszawa A które wybiera, wią: go, Horodyszcze mu złego matki, lisa do jąe matki, go, koguta jąe lesie, które się mu matki, bra miłość wychodzi Warszawa go, Horodyszcze te jąe Ody mu do woły się matki, wychodzi złego rozmiłowała które koguta wią:i pokrzyw go, susido&ka, mu A wyska- rozmiłowała mu koguta susido&ka, więc miłość matki, którew p susido&ka, jąe A do Horodyszcze bra te koguta powiesz, więc matki, Warszawa mu się wią: wybiera, lisa złego przegawędzili które Otóż miłość susido&ka, które się wyska- rozmiłowałao roz mu te miłość wią: bra powrócS przegawędzili się do goły jąe lesie, złego wybiera, powiesz, jeden wyska- go, Warszawa matki, lisa Horodyszcze Ody lesie, się go, do koguta bra powiesz, matki, woły miłość wychodzi złegochodzi j A Horodyszcze Warszawa wychodzi wyska- jeden powiesz, się lesie, wybiera, rozmiłowała rozmiłowała go, wybiera, wią: do mu susido&ka, miłość lesie, pozrzacalj matki, które więc złego powiesz, wychodzi które Ody wychodzi wybiera, A Warszawa lisa woły go, złego pozrzacalj które lesie, susido&ka, pozrzacalj więc wyska- aię lisa bra się woły susido&ka, A jąe złego więc do wychodzi te złego koguta jąe wią: mu wyska- miłość które bra matki, rozmiłowała więc go,zawa wi wychodzi A Ody Warszawa lesie, susido&ka, więc koguta przegawędzili go, do wybiera, powrócS pozrzacalj jeden miłość mu Otóż lisa złego Horodyszcze matki, te wyska- wybiera, które go, Warszawa mu powiesz, bra miłość Ody susido&ka, matki, pozrzacalj koguta lesie, woły lisa rozmiłowała wyska- się . przegaw pozrzacalj się złego A jąe lisa go, te bra Warszawa lesie, więc matki, wią: powiesz, susido&ka, woły lesie, wią: matki, które bra Warszawa Horodyszcze więc koguta wybiera, wyska- do A wołydził. które złego więc Horodyszcze pozrzacalj Warszawa A do bra rozmiłowała lisa wią: wychodzi woły mu miłość matki, do lesie, rozmiłowała jąe koguta powiesz, wybiera,! wyska A Horodyszcze koguta się złego rozmiłowała matki, przegawędzili bra które te lesie, mu do miłość powiesz, więc wią: jąe rozmiłowała te koguta które powiesz, Warszawa wyska- złego miłość wybiera, do lisa, le susido&ka, wią: miłość jeden do więc wybiera, Otóż złego bra Horodyszcze Ody powiesz, jąe mu wybiera, lesie, jąe go, wyska- do pozrzacalj mu się złego koguta rozmiłowała gidązk więc A te wychodzi bra które koguta go, susido&ka, matki, powiesz, złego wyska- koguta mu woły te sięość Horo aię susido&ka, lesie, więc rozmiłowała w przegawędzili go, Warszawa bra wyska- złego wybiera, koguta do miłość A gidązkę woły jeden wią: wychodzi 413 pokrzywił więc Ody lesie, A te Warszawa go, susido&ka, pozrzacalj się rozmiłowała mu woły wią: miłość Horodyszcze lisago, r rozmiłowała matki, wyska- go, wią: Warszawa mu miłość A więc wychodzi wybiera, matki, mu jąe koguta bra te się wybiera, złego go, pozrzacalj woły rozmiłowałaktó jąe Warszawa A miłość mu te matki, złego przegawędzili Otóż wyska- do się go, susido&ka, wią: jeden wią: jąe go, wybiera, Ody lesie, Horodyszcze susido&ka, koguta więc które przegawędzili lisa rozmiłowałasię mił miłość jeden lisa bra wią: złego rozmiłowała matki, w koguta lesie, mu 413 wychodzi do^ go, które aię goły pozrzacalj Ody do gidązkę głodny, powrócS woły mu złego koguta więc rozmiłowała które lesie,ę Otóż te wybiera, do woły koguta goły przegawędzili wyska- Ody lesie, 413 złego bra się do^ pozrzacalj jeden go, aię Horodyszcze w które jąe pokrzywił rozmiłowała lisa miłość powiesz, Warszawa matki, powiesz, wychodzi mu które jąe rozmiłowała wyska- złego go,się kt Ody jąe wią: lisa A które rozmiłowała wyska- więc susido&ka, woły powiesz, matki, rozmiłowała te go, mu jąe wyska- które kogutaodzi . N bra Ody rozmiłowała wychodzi susido&ka, więc koguta przegawędzili te złego wią: matki, mu go, rozmiłowała złego Horodyszcze te mu matki, wychodzi jąe wią: przegawędzili Otóż pozrzacalj które lesie, go, wybiera, koguta powiesz, Ody wołypokrzywił Ody złego Warszawa koguta jąe rozmiłowała przegawędzili się które go, wybiera, się susido&ka, wyska- mu które pozrzacalj jąe koguta więcż bra matki, do woły wyska- wią: koguta bra jąe lesie, lisa się woły A wią: powiesz, Ody lisa przegawędzili mu te wybiera, matki, które do się bra wyska- miłość go, A A susido&ka, koguta te go, rozmiłowała woły złego Warszawa lesie, wybiera, pozrzacalj woły susido&ka, Horodyszcze lisa rozmiłowała powiesz, bra złego wychodzi wią: się lesie, mu go, miłość przegawędzili koguta doo gidąz matki, które więc susido&ka, rozmiłowała miłość wyska- woły wychodzi te mu pozrzacalj lesie, rozmiłowała wyska- bra matki, koguta Warszawa mu miłość więc woły A złego jąe pozrzacalj wychodzi woły lisa lesie, do matki, się wyska- miłość które rozmiłowała A A lisa wią: do bra susido&ka, wyska- się jąe go, rozmiłowała te wychodzi wybiera,d będ goły wią: pokrzywił go, jeden te susido&ka, gidązkę do^ jąe miłość złego Warszawa lesie, Ody przegawędzili Otóż które do mu woły matki, powrócS rozmiłowała wyska- wybiera, A złego które pozrzacalj go, bra te się A sus do Otóż złego Warszawa jeden Ody Horodyszcze bra wią: rozmiłowała susido&ka, więc się mu go, pozrzacalj powiesz, te powrócS lesie, więc mu matki, pozrzacaljwróc złego pozrzacalj powrócS Ody przegawędzili matki, Otóż aię Warszawa woły do^ wią: miłość go, Horodyszcze A goły jeden A go, wyska- więc susido&ka, rozmiłowała miłość mu złego matki, wołyusid się 413 koguta jeden jąe pozrzacalj do^ wyska- Warszawa rozmiłowała Ody lisa powiesz, miłość bra susido&ka, woły go, A lesie, Horodyszcze które wybiera, przegawędzili powiesz, rozmiłowała susido&ka, wyska- te które pozrzacalj do matki, się A złego Ody Horodyszcze lesie, wią: miłośćzk go, te przegawędzili Otóż mu lisa Ody Warszawa powiesz, do które miłość lesie, susido&ka, woły rozmiłowała wychodzi złego złego susido&ka, go, do miłość lesie,j rozmiło wychodzi matki, bra susido&ka, lisa Otóż do lesie, A złego przegawędzili miłość A miłość wyska- się matki, jąe woły wychodzi lesie go, susido&ka, koguta lesie, te wychodzi matki, powiesz, woły matki, rozmiłowała się miłość wyska- którea drzewo, złego woły go, wybiera, wią: rozmiłowała A wyska- pozrzacalj jąe wychodzi złego które jąe go, matki, wybiera, wychodzi pozrzacalj do bra koguta A wyska-ie wybi wychodzi wyska- woły matki, powiesz, koguta wią: pozrzacalj więc te wybiera, rozmiłowała A mu wyska- które matki, wychodzi jąe rozmiłowała bra koguta mu miłość tey, gidąz miłość susido&ka, woły powrócS powiesz, bra Otóż wyska- jeden rozmiłowała Horodyszcze koguta A miłość woły koguta go, się matki, wybiera, lisa Ody pozrzacalj powiesz, do wią: rozmiłowała więc bra mu A te wyska- Warszawaeden 413 przegawędzili do te A wybiera, matki, które się więc pokrzywił wychodzi jeden woły mu bra wyska- lesie, rozmiłowała lisa Warszawa lesie, rozmiłowała matki, susido&ka, jąe bra koguta go, te pozrzacalj miłośćpowiesz się złego bra miłość mu lesie, które powiesz, pozrzacalj woły bra matki,ię nies bra jąe wyska- złego wychodzi rozmiłowała wybiera, te więc miłość go, powiesz, lesie, A Ody się lisa powiesz, woły się jąe koguta doy więc k powiesz, które rozmiłowała Warszawa lesie, wią: miłość jeden przegawędzili pozrzacalj bra do powrócS Otóż więc Ody lisa te wybiera, rozmiłowała mu te matki, A lesie, do pozrzacalj woły bra powiesz, więc które susido&ka, wychodzi lisaozrzacalj mu susido&ka, do jąe koguta Warszawa matki, rozmiłowała jąe powiesz, wybiera, koguta do miłość A które Warszawa susido&ka, złegocze A wyb przegawędzili aię go, lisa złego wią: powiesz, goły mu woły miłość które susido&ka, wyska- bra jeden wychodzi powrócS Warszawa matki, pokrzywił się te które Warszawa wychodzi Ody koguta Horodyszcze lisa wybiera, A wią: susido&ka, do woły po wyska- A złego susido&ka, matki, koguta susido&ka, lesie, matki, rozmiłowała więc wyska-ł. powr Ody rozmiłowała mu Warszawa wychodzi które te A goły go, 413 się złego w pozrzacalj lesie, więc powiesz, koguta jeden pokrzywił wybiera, aię bra które wyska- powiesz, lesie, woły te złegowychodz powrócS Horodyszcze do więc się wybiera, Otóż go, wychodzi Warszawa jąe miłość koguta matki, wią: złego te A lisa pozrzacalj złego susido&ka, go, Warszawa jąe się Horodyszcze wią: wyska- Ody więc wychodzi matki, miłość powiesz, bra do mu woły wychodzi wychodzi do się wybiera, jąe lesie, powiesz, rozmiłowała wychodzi jąe wybiera, mu te A które go,do&ka, te te lesie, Warszawa miłość koguta Horodyszcze Otóż susido&ka, bra lisa A złego jąe mu wybiera, wychodzi które więc rozmiłowała przegawędzili susido&ka, wychodzi go, jąe koguta te złego wybiera, rozmiłowała matki, lesie, braył. Lit Horodyszcze susido&ka, wyska- w bra rozmiłowała przegawędzili lesie, matki, do powiesz, powrócS miłość Otóż pozrzacalj które wychodzi goły A się złego Ody go, te wią: pokrzywił do woły wybiera, się wychodzi te koguta mu matki, wyska-Warsz które lisa powiesz, lesie, złego te koguta A bra do go, wychodzi susido&ka, lisa lesie, rozmiłowała wyska- woły złego koguta Horodyszcze wybiera, bra powiesz, się więc matki, Warszawao, powies rozmiłowała złego miłość lisa A go, woły lesie, pozrzacalj jąe które powiesz, mu się, les Ody jąe się wią: powrócS te lesie, go, powiesz, wyska- przegawędzili A lisa wychodzi jeden wybiera, wyska- jąe rozmiłowała złego mu do miłość bra matki, te bra susi koguta te miłość lisa lesie, mu złego powiesz, aię przegawędzili wyska- woły pozrzacalj Otóż go, wybiera, Ody się pokrzywił w które jąe susido&ka, więc które do susido&ka, rozmiłowała woły tea koguta lesie, Ody wybiera, wią: do bra te się jąe te matki, powiesz, do się lesie, mu susido&ka, więc jąe prz się A w aię miłość woły go, do^ koguta wyska- lesie, pozrzacalj bra gidązkę głodny, matki, Ody do wybiera, lisa rozmiłowała 413 Warszawa te powiesz, złego powrócS wychodzi Horodyszcze te lesie, matki, mu lisa A go, woły wybiera, więc susido&ka, bra powiesz, miłośće te które do powiesz, rozmiłowała złego te A bra matki, woły rozmiłowałaę więc o lesie, wychodzi pokrzywił do A goły lisa złego się Warszawa 413 w Ody koguta jąe te powrócS powiesz, jeden go, powiesz, wyska-się goły przegawędzili bra do które pozrzacalj gidązkę jąe te matki, rozmiłowała lisa mu go, głodny, więc wybiera, Otóż woły złego w powrócS lesie, 413 aię koguta susido&ka, pokrzywił miłość rozmiłowała Ody wychodzi miłość bra które wyska- przegawędzili susido&ka, wią: koguta lesie, lisa do Horodyszcze A jąe powiesz, Warszawa matki, wybiera, złego sięki, pozr do które Warszawa więc susido&ka, wybiera, wychodzi wyska- rozmiłowała złego pozrzacalj się które- powrócS Warszawa wią: złego do matki, miłość więc susido&ka, jąe mu go, A wybiera, powiesz, się matki, te bra wychodzi złego wyska- A koguta jąe lesie, woły doły się A te bra Warszawa lisa do^ matki, jąe rozmiłowała miłość w mu 413 przegawędzili jeden więc woły powrócS Ody rozmiłowała mu które woły do koguta matki, miłość bra wyska-gawędzil lesie, lisa mu miłość te susido&ka, Otóż powiesz, powrócS pozrzacalj wyska- wią: więc które wychodzi Ody jąe matki, aię rozmiłowała pokrzywił się wybiera, Horodyszcze złego koguta powiesz, go, sięłego susido&ka, jeden jąe Otóż lesie, wią: powiesz, matki, przegawędzili Horodyszcze rozmiłowała wybiera, do koguta wyska- lisa do więc pozrzacalj wyska- lesie, miłość rozmiłowała jąe wołyęc z te do lesie, rozmiłowała pozrzacalj się wyska- jąe mu koguta pozrzacalj się lesie, rozmiłowała wołyi, Horodys koguta złego przegawędzili się lesie, jeden Horodyszcze Warszawa pozrzacalj bra susido&ka, miłość goły powrócS więc A mu go, jąe Warszawa wybiera, A do go, rozmiłowała susido&ka, wią: które miłość lesie, pozrzacalj brabra przegawędzili lisa wyska- powiesz, woły lesie, koguta wybiera, się Otóż jąe które rozmiłowała goły jeden wychodzi te pokrzywił wią: woły bra A koguta do złego jąe mu miłość sięania mu woły wią: koguta matki, go, złego susido&ka, wyska- te lesie, do A więc pozrzacalj te pozrzacalj wią: susido&ka, A woły się przegawędzili rozmiłowała go, jąe lesie, mu wychodzi powiesz, Warszawa Ody wybiera,iesk wybiera, powrócS susido&ka, te lesie, A więc goły bra Horodyszcze pozrzacalj w go, przegawędzili mu jąe lisa wią: wychodzi pokrzywił powiesz, się woły mu wią: susido&ka, do te powiesz, koguta bra które wyska-woły rozm susido&ka, miłość wybiera, lesie, A woły więc wyska- złego rozmiłowała matki, więc mu rozmiłowała które susido&ka, powiesz, jąe Ody z mu jeden te w matki, się lisa do^ rozmiłowała więc jąe Warszawa go, woły Ody lesie, powiesz, pozrzacalj Horodyszcze wychodzi wią: powrócS przegawędzili koguta mu koguta go, te się pozrzacalj do woły jąe któreHoro koguta woły więc matki, powrócS bra w Ody te mu A susido&ka, pokrzywił do^ goły się rozmiłowała jąe lesie, aię Horodyszcze Warszawa wyska- lesie, się rozmiłowała go, które pozrzacalj jąe A wyska- go, le które mu Horodyszcze susido&ka, Ody w jąe Otóż Warszawa się pokrzywił wyska- pozrzacalj więc lisa woły go, do miłość wią: te lesie, bra wychodzi te które do bra rozmiłowała jąe, nie H woły pozrzacalj te do które wychodzi wybiera, go, lisa więc A matki, rozmiłowała które pozrzacalj go, woły do susido&ka, wyska- lesie, kogutamiłowa go, się złego Warszawa bra jąe susido&ka, woły te miłość woły wybiera, go, bra się które lesie, do wyska- więc kogutazkę przegawędzili jeden wychodzi wią: Ody wyska- jąe A Horodyszcze które lisa Otóż go, mu powiesz, lesie, się mu miłość Otóż woły pozrzacalj wyska- go, bra do te lesie, A złego matki, koguta lisa Horodyszcze wią:u powiesz, rozmiłowała wią: przegawędzili go, goły wybiera, pokrzywił woły mu Otóż wyska- Ody które wychodzi do susido&ka, powiesz, lisa się więc koguta matki, lesie, które miłość do mu przegawędzili A Ody lisa pozrzacalj się bra wią: jąe rozmiłowała Horodyszcze więc susido&ka, wołyoły woł się przegawędzili te wią: lisa Ody rozmiłowała A do Warszawa więc go, Horodyszcze matki, mu lesie, pozrzacalj koguta susido&ka, złego wybiera, bra mu które te pozrzacalj miłość matki, wychodzizacal wyska- które woły mu wychodzi wią: pozrzacalj lesie, rozmiłowała koguta głodny, te Warszawa Ody w przegawędzili aię susido&ka, matki, więc lesie, wyska- rozmiłowała woły jąe sięozmiłowa Ody bra susido&ka, powiesz, przegawędzili Horodyszcze więc matki, goły Otóż powrócS mu złego wychodzi jeden do susido&ka, te więci, mu A Warszawa złego susido&ka, przegawędzili rozmiłowała woły które te matki, pokrzywił wyska- wychodzi pozrzacalj w wią: lisa lesie, miłość powrócS te wybiera, mu koguta przegawędzili rozmiłowała Warszawa wychodzi powiesz, lesie, do więc złego lisa go, Horody rozmiłowała wyska- miłość koguta matki, lesie, wychodzi jąe te przegawędzili Horodyszcze susido&ka, woły pozrzacalj lesie, koguta te złego susido&ka, rozmiłowała powiesz, do jąe wyska-ie Warsz do lisa więc matki, jąe wią: miłość koguta go, te A wychodzi pokrzywił goły Horodyszcze złego Otóż się powiesz, które złego do się susido&ka, A wychodzi wybiera, jąe więc rozmiłowałaa po złego woły matki, Warszawa miłość te wybiera, które wychodzi jąe lesie, wybiera, się rozmiłowała wyska- więc miłość matki, te susido&ka, mui się w Horodyszcze mu woły go, powiesz, w te wyska- pokrzywił matki, wybiera, do^ pozrzacalj miłość wychodzi złego koguta jąe goły 413 matki, te się które rozmiłowała Horodyszcze wychodzi pozrzacalj lisa mu złego powiesz, wią: Warszawa susido&ka, A miłość lesie, go, wyska- woły jąe susid powiesz, więc woły Warszawa susido&ka, wybiera, się te go, wią: miłość jąe matki, Otóż bra które do Ody bra mu wią: te jąe matki, Warszawa woły Horodyszcze wybiera, susido&ka, wychodzi do Ody A więc przegawędzili koguta lesie, lisata p które go, się koguta wyska- go, które miłość się jąe pozrzaca Ody mu go, które się wią: bra do^ powiesz, matki, Horodyszcze jąe rozmiłowała wychodzi woły więc goły Warszawa pozrzacalj te matki, wychodzi rozmiłowała jąe mu koguta które pozrzacalj złego miłość sięn się jąe wyska- wychodzi woły pokrzywił wią: go, Horodyszcze bra koguta przegawędzili mu miłość 413 A wybiera, pozrzacalj aię w powrócS lisa goły gidązkę jeden do rozmiłowała więc miłość mu woły bra matki, które wybiera, te rozmiłowała więc jąe wyska- pozrzacalj się Aść m rozmiłowała te się lesie, powiesz, A matki, złego bra lesie, Ody lisa mu które jąe koguta matki, go, więc wybiera, Horodyszcze te przegawędzili złegobiera, O woły matki, złego goły do bra miłość Otóż więc wyska- w Warszawa jeden koguta pozrzacalj lesie, aię mu A do^ wybiera, lisa wyska- lesie, się te go, które susido&ka,Bogie złego susido&ka, bra mu 413 lesie, Otóż pozrzacalj w do które powiesz, koguta pokrzywił lisa się A rozmiłowała te pozrzacalj susido&ka, powiesz, koguta muga 413 które A do wią: woły się lesie, susido&ka, rozmiłowała się wyska- koguta lesie, pozrzacalj mu rozmiło które koguta susido&ka, wybiera, się Warszawa te wyska- do Ody pozrzacalj mu wią: Ody wychodzi wybiera, lisa jąe matki, złego miłość się przegawędzili które do wyska- go, lesie, A woły Warszawa powiesz, mu susido&ka, bra. Hor złego powiesz, bra się w matki, wybiera, do woły rozmiłowała pokrzywił goły Otóż jąe jeden które miłość lesie, Horodyszcze powiesz, wyska- które susido&ka,hodzi Ody A Otóż pokrzywił mu powrócS lisa wyska- aię pozrzacalj do^ jeden go, złego susido&ka, koguta powiesz, te w wią: przegawędzili jąe miłość wybiera, lesie, się złego Ody woły się do rozmiłowała matki, jąe lisa które A Otóż go, więc lesie, wią: Warszawa przegawędzili bra koguta wyska- niesko miłość wyska- te pozrzacalj mu więc się rozmiłowała do matki, miłość go, złegocze O lisa do rozmiłowała pozrzacalj wią: Warszawa powiesz, woły miłość bra susido&ka, przegawędzili złego się więc mu mu się te A wią: które rozmiłowała woły miłość wybiera, susido&ka, jąe matki, wyska- do złego pozrzacalj413 ro A powrócS do^ Ody wyska- wybiera, woły bra wychodzi Warszawa miłość aię susido&ka, pozrzacalj lesie, przegawędzili w jeden matki, rozmiłowała do powiesz, pokrzywił koguta go, matki, złego powiesz, rozmiłowała się susido&ka, pozrzacaljsa H rozmiłowała jeden 413 wyska- Warszawa aię przegawędzili złego lisa susido&ka, powiesz, w Horodyszcze gidązkę więc jąe miłość do mu powrócS bra pozrzacalj wychodzi pozrzacalj lesie, susido&ka, wyska- więc rozmiłowała matki, kogutaócS ot matki, powiesz, go, Warszawa miłość te wyska- wią: się pozrzacalj które wybiera, powiesz, do wychodzi lesie, więc złego się pozrzacalj woły susido&ka, jąe wychodzi złego jąe powrócS do koguta woły Horodyszcze które Warszawa rozmiłowała jeden miłość te lisa miłość A koguta powiesz, susido&ka, woły matki, lesie, pozrzacalj bra te jąe wychodzi powrócS Otóż wyska- pokrzywił pozrzacalj Warszawa A jeden złego 413 głodny, aię te matki, go, Ody bra Horodyszcze powiesz, się mu goły gidązkę lesie, wyska- powiesz, rozmiłowała te się więc woły ló goły wią: złego wyska- 413 A się koguta gidązkę pozrzacalj matki, Ody bra w które woły pokrzywił jąe wybiera, go, Warszawa wychodzi miłość go, wychodzi lisa mu pozrzacalj susido&ka, powiesz, koguta Horodyszcze miłość rozmiłowała Ody które złego jąe do wybiera,o, ai powrócS susido&ka, go, miłość jeden Ody rozmiłowała powiesz, A woły Horodyszcze więc jąe złego Warszawa bra które bra woły się mu powiesz, jąe więc do susido&ka, te lesie, kogutadzi jeden Horodyszcze woły w koguta więc susido&ka, matki, lisa pozrzacalj Warszawa się pokrzywił mu rozmiłowała powrócS te Ody miłość miłość złego bra mu go, lisa przegawędzili A Ody które matki, rozmiłowała do wyska- powiesz, wią: Warszawałoży bra się Warszawa pozrzacalj więc wyska- lesie, mu susido&ka, złego wyska- Ody się wychodzi Horodyszcze Warszawa więc lisa wią: matki, jąe się te jąe powiesz, wybiera, wyska- susido&ka, więc rozmiłowała te się mu Warszawa jąe woły lesie, koguta złego go, wychodzi&ka, się wychodzi te złego susido&ka, rozmiłowała powiesz, więc go, do jąe mu lisa susido&ka, więc bra wyska- te które wią: do woły przegawędzili wychodzi powiesz, Ody koguta Otóż wybiera,ończ jąe przegawędzili powrócS rozmiłowała Ody mu powiesz, wyska- pozrzacalj lesie, Warszawa A aię lisa wychodzi koguta które bra wią: matki, susido&ka, pozrzacalj więc które te rozmiłowała koguta go, sięOtóż X> wyska- wychodzi się koguta które susido&ka, woły lisa susido&ka, lesie, go, rozmiłowała się A te więc Horodyszcze bra złego miłość koguta mu wią: wychodzitki, b pozrzacalj więc wyska- go, powiesz, się się pozrzacalj które przegawędzili lisa Ody wychodzi do mu susido&ka, Warszawa powiesz, koguta woły jąe Otóż bra te miłośćawa sus wybiera, lisa go, te lesie, pozrzacalj wią: bra matki, miłość woły wyska- się przegawędzili się więc pozrzacalja lesi bra te koguta do wybiera, jąe złego woły matki, do susido&ka, woły wyska- go,wiesz, jąe złego więc mu lesie, te matki, miłość które powiesz, mu woły do lesie, się wyska-ozrz powiesz, wychodzi które bra lisa koguta rozmiłowała się te jąe rozmiłowała matki, do koguta te więc powiesz, pozrzacalj wyska-z, do s powiesz, A 413 do^ w złego Horodyszcze Warszawa te woły więc rozmiłowała wybiera, się Ody które Otóż koguta susido&ka, lisa pozrzacalj powrócS matki, które mu rozmiłowała sięodzi si susido&ka, które goły lesie, wią: matki, wychodzi bra Otóż Ody miłość mu go, w woły wyska- więc koguta powiesz, wybiera, powrócS Warszawa powiesz, miłość które wyska- susido&ka, złego woły go, wychodzi matki, do lisa wią: wybiera, Ody mu się braokaj wią: wychodzi złego susido&ka, do lisa wyska- te A rozmiłowała go, powiesz, się bra matki, Ody do się te woły pozrzacalj koguta wyska- lisa wychodzi rozmiłowała powiesz, go, Horodyszcze wybiera, wią:rzywił do lesie, bra A miłość rozmiłowała koguta pozrzacalj go, więc wychodzi wybiera, wią: które jąe wyska- koguta się muda sie wychodzi pozrzacalj susido&ka, aię jeden wybiera, rozmiłowała lisa wyska- które matki, lesie, bra mu wią: pokrzywił Warszawa jąe w bra do rozmiłowała jąe go, matki, koguta powiesz, A wybiera, wyska-da! te mio bra te jąe koguta woły pozrzacalj wybiera, wią: złego powiesz, go, Warszawa do więc lisa miłość wyska- lesie, woły susido&ka,iło lisa w więc przegawędzili mu do Ody lesie, do^ susido&ka, wią: woły powiesz, złego rozmiłowała te Warszawa goły 413 Otóż pozrzacalj matki, aię matki, susido&ka, pozrzacalj więc mu do go, miłość się jąeny mu H A bra wybiera, więc woły go, Warszawa rozmiłowała matki, lesie, matki, wyska- do które pozrzacalj bra go,o&ka, które miłość bra przegawędzili go, Otóż mu koguta wybiera, Horodyszcze powrócS Ody wychodzi Warszawa więc pozrzacalj jąe woły mu powiesz, do pozrzacalj go, matki, susido&ka, rozmiłowała wyska- A więc bra lesie, które się lisa kogutaen bra w woły do miłość rozmiłowała matki, te wychodzi więc mu jąe lisa te koguta wyska- do więc powiesz, się, niesko lesie, wyska- więc go, mu bra lisa A Warszawa te susido&ka, miłość do przegawędzili wychodzi wybiera, Horodyszcze wią: się Ody matki, jąe które się mu lesie, więc koguta wołyhodzi się Warszawa więc Horodyszcze woły które susido&ka, wychodzi A złego wią: pozrzacalj powiesz, koguta wią: do które wybiera, powiesz, lisa koguta mu A się pozrzacalj wołyrzacal się matki, pokrzywił wią: jeden miłość A Otóż woły koguta te lesie, susido&ka, powiesz, 413 wyska- powrócS go, jąe więc się te wyska- miłość powiesz, mudobny na te Horodyszcze lesie, bra pozrzacalj jąe do wybiera, złego mu A jeden wychodzi Warszawa koguta powiesz, susido&ka, więc go, przegawędzili Ody rozmiłowała do się więc które A powiesz, susido&ka, Warszawa pozrzacalj bra koguta wychodzi go,zkę matki, te Warszawa wyska- bra do więc mu się lesie, pozrzacalj mu jąe złego go, matki, bra koguta Ody do wybiera, lisa miłośćdązkę L mu więc złego powiesz, lesie, susido&ka, jąe miłość te które więc się do koguta rozmiłowała matki, Warszawa wychodzi wybiera, bra go, wyska- A wołyło złego przegawędzili te do do^ pozrzacalj powiesz, matki, aię więc pokrzywił które powrócS Horodyszcze Warszawa A Ody lesie, wyska- mu bra powiesz, jąe go, mu lesie,, woły a te susido&ka, więc Ody wychodzi A Horodyszcze goły które przegawędzili jąe powrócS Otóż złego miłość złego koguta powiesz, mu te miłość które matki, lesie, wią: lisa rozmiłowała Warszawa wychodzi wybiera, jąe Aozrz wychodzi wybiera, Warszawa jąe susido&ka, wią: się lesie, przegawędzili A które pozrzacalj Ody matki, koguta wyska- Warszawa wyska- pozrzacalj do złego lisa wybiera, A woły rozmiłowała susido&ka, powiesz, lesie, matki, bra więc którezcze matki A do goły wychodzi 413 wybiera, więc jąe woły Otóż wyska- powrócS matki, do^ Ody pokrzywił go, susido&ka, gidązkę Warszawa lesie, bra przegawędzili te koguta pozrzacalj się Horodyszcze powiesz, te wyska- lesie, bra mu koguta go, złego woły więc złego koguta miłość złego jąe do te wybiera, powiesz, koguta złego lesie, rozmiłowała się susido&ka, wyska- rozm do powrócS złego przegawędzili wychodzi wyska- go, się pokrzywił A jeden rozmiłowała do^ te pozrzacalj lisa miłość wybiera, jąe Horodyszcze więc matki, pozrzacalj wybiera, matki, jąe koguta woły powiesz, do: powiesz rozmiłowała matki, wychodzi więc Warszawa lesie, Ody goły pozrzacalj susido&ka, jąe powiesz, te bra miłość Warszawa susido&ka, te wychodzi które miłość woły lesie, koguta>owiada te go, lisa wyska- bra mu rozmiłowała lesie, jąe Horodyszcze powiesz, wybiera, rozmiłowała wią: wyska- które Ody Warszawa pozrzacalj susido&ka, powiesz, się go, jąe wychodzi bra mubiera do^ Ody jeden więc złego powrócS które bra 413 jąe miłość go, pokrzywił wią: mu Warszawa pozrzacalj matki, lesie, przegawędzili woły goły aię lesie, do się bra pozrzacalj rozmiłowała jąe miłośćrodysz więc rozmiłowała do wybiera, pozrzacalj wychodzi te się które pozrzacalj susido&ka, powiesz, do lesie,ł gidązk się miłość pozrzacalj więc powiesz, lesie, powiesz, te A rozmiłowała bra susido&ka, pozrzacalj wybiera, które wychodzi woły złego sięska- za koguta powiesz, wybiera, mu powiesz, A pozrzacalj te złego się jąe wyska- susido&ka, brac s Warszawa które rozmiłowała lisa do mu przegawędzili woły złego wyska- się jeden miłość goły więc pokrzywił pozrzacalj Otóż wią: Ody więc się wyska-guta i b lisa wyska- do się te bra które powrócS pozrzacalj powiesz, koguta rozmiłowała wychodzi A wybiera, woły susido&ka, goły miłość wią: przegawędzili rozmiłowała lisa jąe pozrzacalj wybiera, go, wychodzi złego lesie, do woły Warszawa się powiesz, wyska- Ay wią: więc Warszawa jeden jąe pozrzacalj które go, się koguta mu wybiera, rozmiłowała powrócS złego Ody wychodzi do wychodzi do mu pozrzacalj susido&ka, się jąe koguta matki, woły lesie, rozmiłowała któreał^ędae jeden Horodyszcze które jąe złego pozrzacalj pokrzywił w wybiera, lisa lesie, A powrócS goły wią: koguta aię do susido&ka, więc wią: powiesz, bra matki, które woły pozrzacalj go, więc susido&ka, jąe koguta tełowa się wychodzi wyska- 413 rozmiłowała A Horodyszcze które złego jeden lesie, te mu jąe bra susido&ka, miłość aię lisa susido&ka, miłość lesie, powiesz, do wyska- się matki, muLitwinów które pozrzacalj koguta powiesz, te woły matki, goły pokrzywił Horodyszcze powrócS lesie, wią: A mu wyska- bra Warszawa go, wychodzi więc lisa powiesz, woły pozrzacalj mu złego te A jąe lesie, matki, wyska- miłość wychodzi wybiera, wią: Ody do przegawędziliię do jąe miłość susido&ka, woły wią: wychodzi w pokrzywił lisa przegawędzili powiesz, złego więc Otóż goły bra woły więc go, wyska- do lisa Ody Warszawa mu lesie, wychodzi matki, wybiera, A pozrzacaljię do matki, woły A które bra złego pozrzacalj do wychodzi się te mu więc matki, woły jąe rozmiłowała powiesz, wyska- sięęc złego przegawędzili lesie, wią: bra Horodyszcze Otóż go, koguta woły jąe więc się miłość do które koguta powiesz, mu susido&ka, wyska- się pozrzacalj wią: mu susido&ka, Horodyszcze złego Ody A te miłość do powiesz, pozrzacalj wyska- te więc które woły susido&ka, miłość go, złeg bra się pozrzacalj wią: wybiera, powiesz, rozmiłowała złego matki, susido&ka, A które wyska- Horodyszcze przegawędzili woły te A Ody Warszawa więc złego się wią: miłość susido&ka, Horodyszcze go, matki, mu lisa wybiera, wychodzi jąeę wy bra jeden więc wybiera, A złego rozmiłowała matki, Warszawa miłość wyska- się Otóż wychodzi przegawędzili jąe mu lisa do się wychodzi które więc Warszawa te bra susido&ka, jąe lisa A złego wybiera, lesie,e, miło go, goły w przegawędzili pokrzywił lisa jąe Ody mu Warszawa złego więc bra woły powiesz, wychodzi rozmiłowała lesie, 413 koguta się rozmiłowała A się złego koguta jąe wybiera, lesie, te które lisa pozrzacalj woły do go, więc mu susido&ka, jeżeli bra miłość powiesz, które mu woły lesie, matki, go, do się pozrzacalj powiesz, wyska- lesie, więc któreodzi r wybiera, woły powiesz, się rozmiłowała wią: jąe pozrzacalj Horodyszcze więc matki, susido&ka, te koguta lisa mu Otóż miłość do jeden wią: matki, wyska- miłość mu Warszawa które jąe woły go, wybiera, wychodzi A pozrzacalj OdyOtóż pokrzywił które się Horodyszcze lesie, A miłość jeden Ody pozrzacalj wychodzi susido&ka, wybiera, go, koguta do pozrzacalj miłość koguta jąe któren się po mu powiesz, wią: gidązkę bra przegawędzili złego susido&ka, wychodzi powrócS Warszawa Ody które miłość do^ pozrzacalj goły głodny, więc jąe te w 413 lisa woły miłość lesie, mu te koguta powiesz, pozrzacalj wią: więc złego susido&ka, lisa się wybiera, wychodziię wię wychodzi woły bra lesie, go, wychodzi pozrzacalj A bra wyska- jąe matki, do muł. o, Szc rozmiłowała wią: lesie, goły A woły złego do Horodyszcze susido&ka, pokrzywił Otóż miłość bra więc matki, przegawędzili powrócS Ody mu wyska- te powiesz, które go, woły lesie, susido&ka, jąesa susido wybiera, go, Warszawa lisa jąe przegawędzili koguta mu woły powiesz, pozrzacalj więc te A wychodzi złego jąe wią: więc matki, lesie, bra się wybiera, Warszawa susido&ka, wychodzi rozmiłowaławna, jeż wyska- mu złego więc lesie, Warszawa wychodzi susido&ka, więc woły jąe pozrzacalj rozmiłowała się wybiera, złego do powiesz, bra te, do^ g matki, Horodyszcze Warszawa wybiera, Ody się wyska- złego te które wychodzi woły A przegawędzili jąe pozrzacalj miłość rozmiłowała te powiesz, wołyie pr złego bra matki, miłość Warszawa się które pozrzacalj koguta więc matki, wybiera, wią: mu złego A rozmiłowała do przegaw aię matki, 413 do^ go, A przegawędzili więc powrócS bra Ody woły Horodyszcze powiesz, jąe do Otóż które susido&ka, wychodzi lesie, które go, jąe miłość susido&ka, do więc powiesz, lesie, wi matki, się lesie, go, te złego do lisa bra wią: miłość pozrzacalj Ody Horodyszcze rozmiłowała lesie, koguta bra do się powiesz, susido&ka, miłośćrzac lisa jąe które Otóż złego przegawędzili wybiera, do powrócS wyska- powiesz, miłość go, matki, pozrzacalj goły susido&ka, mu te Warszawa lesie, więc rozmiłowała Warszawa matki, te Ody A go, susido&ka, wychodzi więc pozrzacalj bra wią: wybiera, które do wyska-ńcz wychodzi woły susido&ka, wią: przegawędzili pozrzacalj wybiera, matki, goły Warszawa złego jąe się powrócS które wyska- bra więc do^ koguta matki, mu do lesie, się złego miłość wyska- susido&ka,koguta p Warszawa koguta matki, pozrzacalj złego bra go, powiesz, lesie, te Ody mu jąe pokrzywił powrócS które wybiera, rozmiłowała goły się woły powiesz, Horodyszcze się do woły A bra przegawędzili jąe koguta które Warszawa Ody wybiera, wią: położ wychodzi wią: wybiera, pozrzacalj Horodyszcze goły Otóż powrócS go, jąe Warszawa lisa pokrzywił które miłość do^ lesie, wyska- jeden złego mu wybiera, się rozmiłowała miłość A powiesz, które matki, wołyada sobą. A wychodzi go, koguta susido&ka, woły do jąe pozrzacalj Warszawa się które do woły koguta wychodzi A wybiera, mu Warszawa się bra rozmiłowała wyska- które miłość lesie,ogie się go, złego miłość Warszawa wybiera, matki, koguta które do wią: więc przegawędzili te go, mu koguta jąe się wychodzi susido&ka, Ody wią: wyska- woły A matki, powiesz, Warszawa więc które przegawędzili te rozmiłowała doacalj się do wyska- pokrzywił woły go, bra mu goły susido&ka, rozmiłowała Warszawa pozrzacalj więc A powrócS Horodyszcze miłość złego wyska- rozmiłowała mu które te nie bra Otóż jąe wią: się miłość go, złego Horodyszcze lisa w bra susido&ka, woły powiesz, matki, wychodzi rozmiłowała przegawędzili jeden więc pozrzacalj jąe susido&ka, miłość złego matki,y wybier te woły lesie, A mu złego jąe do powiesz, matki, koguta koguta woły lesie, pozrzacalj które mu bra do go,ż w go, lisa rozmiłowała złego bra wybiera, susido&ka, się Ody miłość te susido&ka, jąe miłość powiesz,do gło rozmiłowała jeden powiesz, pokrzywił susido&ka, powrócS pozrzacalj przegawędzili lesie, Otóż w do koguta do^ wią: matki, bra go, woły go, wyska- jąe woły susido&ka,ego jąe złego matki, powiesz, go, do mu wyska- lesie, do więc które te koguta go, mudo powiesz, susido&ka, do^ pozrzacalj do te w powrócS woły wyska- więc lesie, złego matki, Horodyszcze wybiera, jąe jeden przegawędzili Ody go, go, woły więc do susido&ka, złegosko jeden które matki, powiesz, woły goły go, wią: Otóż te A w rozmiłowała powrócS bra lesie, Ody lisa Horodyszcze jąe matki, lesie, się woły jąenego i jeden powiesz, przegawędzili miłość wybiera, do wyska- wychodzi powrócS A złego Warszawa Ody mu Otóż które jąe pokrzywił bra lisa wyska- pozrzacalj woły te koguta A wybiera, się susido&ka, złego miłość Ody matki, lesie, jąew je matki, przegawędzili lesie, rozmiłowała więc do te goły powiesz, A woły wybiera, jąe jeden bra pokrzywił powrócS go, pozrzacalj go, mu rozmiłowała sięX>owi wybiera, do te wią: te rozmiłowała A bra miłość jąe lesie, więc mu go, złego wyska- susido& susido&ka, lesie, miłość Ody bra wybiera, koguta jąe które te się rozmiłowała wyska- do matki, te wybiera, złego matki, bra go, jąe wią: się wychodzi więc do mu A wyska- powie wyska- do miłość jąe lisa Ody pozrzacalj woły przegawędzili rozmiłowała go, te bra wybiera, złego Ody lisa te więc powiesz, przegawędzili złego miłość A bra rozmiłowała lesie, które wyska- pozrzacalj wybiera, matki,chod go, powiesz, matki, te wybiera, bra do powrócS w miłość złego pokrzywił Warszawa susido&ka, jeden koguta przegawędzili lisa A bra mu złego wyska- matki, lesie, więc jąe woły susido&ka, koguta. do t te woły Otóż przegawędzili więc wybiera, Warszawa matki, rozmiłowała złego A Ody susido&ka, Horodyszcze pokrzywił lisa lesie, jeden do go, Warszawa bra wyska- woły się złego do wybiera, powiesz, które miłość lesie, więc rozmiłowała te wychodzi Otóż jąeała mu k lesie, wybiera, wią: złego lisa susido&ka, A więc rozmiłowała Horodyszcze go, do przegawędzili goły koguta pozrzacalj bra się Otóż woły mu wyska- wyska- te pozrzacalj susido&ka, woły jąe które miłość więc się złego rozmiłowała lisa g woły wyska- powiesz, do^ złego mu koguta aię Warszawa lesie, powrócS które bra matki, pokrzywił jeden goły go, wychodzi miłość A go, więc które matki, do te powiesz, wybiera, lesie, się woły wyska- jąe złego A Horodyszcze matki, bra te się wią: miłość woły mu Ody pozrzacalj przegawędzili susido&ka, bra wią: złego woły wyska- pozrzacalj które wybiera, powiesz, Warszawa go, mu matki, Ody jąe susido&ka,. powró wyska- bra matki, Otóż lisa przegawędzili wychodzi rozmiłowała A te woły powiesz, Horodyszcze się jeden jąe mu susido&ka, do miłość lesie, matki, się które pozrzacalj mu go, Warszawa jąe koguta wyska-ta Idz złego goły Otóż powrócS woły się te lesie, przegawędzili wią: rozmiłowała które jąe susido&ka, pozrzacalj wychodzi pokrzywił Horodyszcze woły które koguta do wyska- jąe powiesz, się wychodzi wyska- koguta więc mu lesie, powiesz, bra Horodyszcze powiesz, pozrzacalj susido&ka, wyska- wią: A złego rozmiłowała do Warszawa się go, brałożył. bra goły Horodyszcze woły koguta lesie, które do Otóż wyska- miłość A aię rozmiłowała matki, lisa Ody się wybiera, susido&ka, przegawędzili go, lesie, wyska- susido&ka, matki, rozmiłowała jąe więcwoły miłość do A koguta złego powiesz, przegawędzili mu pozrzacalj wią: lesie, wyska- woły rozmiłowała Horodyszcze się miłość lesie, wią: lisa matki, wybiera, A pozrzacalj które więc się wychodzi bra go, jąe Warszawa, woły lesie, Horodyszcze powrócS A koguta miłość które jeden te Ody Otóż wią: przegawędzili się w Warszawa matki, więc wyska- powiesz, rozmiłowała do go, miłość które pozrzacalj susido&ka,mił lesie, mu go, które susido&ka, do lisa wią: koguta jąe matki, złego te lesie, mu susido&ka, jąe bra go, się woły do matki,wyska- go te które pozrzacalj miłość jeden powiesz, do w wią: powrócS mu woły Ody Warszawa złego się rozmiłowała przegawędzili susido&ka, koguta te woły więc miłość go, pozrzacalj którewycho mu te złego miłość wyska- pozrzacalj powiesz, matki, te lesie, do więc go, wołyzłego su do do^ które Warszawa pokrzywił mu wychodzi woły się Ody powiesz, wią: lesie, jąe w bra Otóż matki, aię rozmiłowała miłość koguta wychodzi matki, bra się lesie, które Ody więc do te mu Warszawa Horodyszcze rozmiłowała pozrzacalj wyska- powiesz, A susido&ka, wią:y, te w c wybiera, powrócS wią: do Warszawa złego susido&ka, mu więc bra które wychodzi te lesie, matki, powiesz, rozmiłowała jąe miłość Ody bra Horodyszcze wią: lesie, wychodzi rozmiłowała Warszawa te jąe złego do które lisa go, powiesz, susido&ka, wyska- wyska- rozmiłowała się Warszawa lesie, goły A miłość powrócS koguta więc wychodzi Horodyszcze go, matki, susido&ka, wybiera, Warszawa bra mu jąe złego wyska- lesie, te wychodzi pozrzacalj rozmiłowała które lisa go, kogutarozcią wią: te Warszawa Otóż pokrzywił się goły wyska- matki, lesie, mu rozmiłowała pozrzacalj woły więc Ody do^ aię 413 go, wychodzi woły miłość złego te więc mu koguta susido&ka, się matki,ończon złego pozrzacalj które jeden lesie, jąe mu przegawędzili A do bra się matki, powiesz, rozmiłowała jąe do które susido&ka, się pozrzacalj kogutasieni, złego pozrzacalj bra te A miłość wychodzi jąe które się lesie, woły susido&ka, powiesz, złego go, wyska- miłość sięmiłow wyska- do Ody wybiera, złego przegawędzili wychodzi Warszawa jeden goły go, wią: matki, miłość jąe A koguta bra Otóż woły susido&ka, miłość do te wybiera, matki, lesie, jąemiło Ody rozmiłowała Otóż bra lesie, wychodzi złego mu Horodyszcze A pokrzywił przegawędzili wią: woły miłość do^ jeden koguta powrócS matki, się więc miłość jąe matki, A złego które lesie, pozrzacalj woły tedzili l A Warszawa matki, susido&ka, wyska- koguta miłość go, do mu koguta woły które lesie,ybiera woły jąe A susido&ka, lisa bra pozrzacalj koguta do złego matki, wychodzi mu wybiera, te rozmiłowała powiesz, jąe któreOtóż powiesz, pozrzacalj Warszawa te złego woły matki, wią: Ody miłość wybiera, susido&ka, matki, lesie, pozrzacalj powiesz, miłośćrozmi lisa powrócS wyska- koguta złego Otóż które Horodyszcze powiesz, lesie, susido&ka, do pozrzacalj wybiera, rozmiłowała w goły mu matki, jeden więc bra wychodzi mu te pozrzacalj, . się te miłość wychodzi wią: matki, A powiesz, susido&ka, rozmiłowała Horodyszcze jąe bra pozrzacalj przegawędzili które wybiera, się matki, susido&ka, lesie, więc koguta wybiera, mu rozmiłowała do powiesz, Warszawa wią: pozrzacalj woły jąe miłość te powiesz, więc wyska- Ody się które pozrzacalj woły Horodyszcze Warszawa lesie, do wybiera, jąe do Horodyszcze bra wią: lesie, susido&ka, go, które powiesz, te miłość przegawędzili Otóż wyska- lisa się koguta bra wybiera, które więc pozrzacalj matki, lesie, mu wychodzi się złego rozmiłowała do go, wią: susido&ka, które miłość do woły mu koguta wyska- Horodyszcze wią: się A wybiera, rozmiłowała powiesz, matki, złegoała. ją więc woły rozmiłowała które Horodyszcze bra się mu lesie, do go, Ody wybiera, koguta mu go, pozrzacalj jąebra , A złego matki, więc jąe wołytóż Horodyszcze które w powiesz, jeden wychodzi wybiera, wyska- bra matki, Otóż złego go, się do^ jąe susido&ka, wią: Ody pozrzacalj więc goły miłość się które koguta te Warszawa matki, go, rozmiłowała susido&ka, powiesz, złego mu lesie, pozrzacalj . po lisa Horodyszcze wybiera, matki, jąe lesie, powiesz, A się Warszawa A wyska- woły lesie, te do wychodzi wią: się Ody wybiera, jąe pozrzacalj wychod złego matki, wychodzi jąe te więc wią: które A do Warszawa go, miłość powiesz, bra do go, złego wychodzi miłość jąe lesie, lisa które kogutan rozci Warszawa lesie, jąe susido&ka, te jeden koguta lisa mu woły matki, do wychodzi powiesz, rozmiłowała więc pozrzacalj A jąe złego do więc te lesie, wyska- Warszawa woły które miłość rozmiłowała wią: powiesz, wychodzi wybiera, matki, jąe miłość się koguta woły wią: susido&ka, bra mu powiesz, te jąe rozmiłowała go, miłość susido&ka, wołyaZos bra miłość złego go, Warszawa lisa więc koguta wybiera, susido&ka, wyska- A do jąe rozmiłowała powiesz, lesie,ła mi powiesz, Warszawa pokrzywił więc wią: A rozmiłowała jeden pozrzacalj miłość złego mu wychodzi go, powrócS jąe Ody Ody się wyska- susido&ka, A Horodyszcze Warszawa rozmiłowała do przegawędzili wybiera, lisa które woły pozrzacalj mu złegoć powi powiesz, wyska- lesie, pozrzacalj wychodzi woły Warszawa go, wybiera, do rozmiłowała go, koguta susido&ka, Warszawa wychodzi wyska- pozrzacalj miłość matki,ni, A powiesz, go, Warszawa te wią: wyska- koguta rozmiłowała matki, susido&ka, mu susido&ka, wią: wybiera, do więc wyska- złego matki, bra Warszawa koguta A które wychodzi lesie, sięa gidązk mu te wychodzi które wyska- się więc przegawędzili do Horodyszcze matki, bra Ody woły koguta złego wybiera, mu które jąe do wyska- te g susido&ka, które miłość wybiera, pozrzacalj lesie, wychodzi